Fokpremies in Europa

In heel Europa worden al vele decennia lang fokpremies uitgekeerd aan fokkers om zo de fokkerij van harddravers te stimuleren. Vaak gebeurt dat met overheidsgeld of uit de afdracht van de toto-omzet. Er wordt hierbij nog steeds erg nationalistisch gedacht: Meestal wordt alleen fokpremie uitgekeerd wanneer een paard uit het eigen Stamboek een prijs wint in eigen land, zelfs als de fokker een buitenlander is. Het is oorspronkelijk ook bedoeld om de eigen draverfokkerij te stimuleren. Nu de grenzen vervagen en paarden steeds vaker over de grens in koersen aan de start komen, is het tijd geworden voor Europese fokpremies, vinden wij als Bestuur van de Fokkersvereniging. Zover is het echter nog lang niet. Er is in de periode 2014-2016 even over geproken (zie verderop op deze pagina) maar dat heeft nog niets opgeleverd.
We beginnen met de huidige stand van zaken van de fokpremies in de verschillende Europese landen.


In Nederland bedraagt de fokpremie 10 % in de meeste koersen! Alleen in de Fokkers Trofee en de Breeders Crown koersen (nieuwe stijl) bedraagt de fokpremie 20 %.
Als een paard uit een buitenlands stamboek zich in de prijzen loopt schuift de fokpremie door naar de fokker van de eerstvolgende geplaatste Nederlandse draver. Als dat paard echter buiten de prijzen valt, vervalt deze fokpremie.
Al heel lang geldt dat een twintigste deel van de fokpremies wordt afgedragen aan de kas van de Fokkersvereniging, die dit geld gebruikt ter stimulering van de fokkerij. Dus netto ontvangt de fokker in Nederland 9,5 % fokpremie.

De hoogste fokpremies in NL
In tabel 1 hieronder staan de fokpremies in de belangrijkste koersen is ons land. De NL-klassiekers worden door de grotere jaargangen steeds hoger gedoteerd, met navenant hogere fokpremies. In de middelste kolom staat de fokpremie van 10 % van de geschatte 1e prijs. In de Fokkers Trofee en  de Breeders Crown 20%. In de Prijs der Giganten schuift de hoogste fokpremie door naar de eerste in de prijzen vallende NL-draver, zoals afgelopen jaar met Floris Baldwin het geval was. Albert Ebbinge ontving toen € 3.300.
In de TCT koersen worden de fokpremies doorgeschoven en allemaal uitgekeerd, ook naar de niet geplaatste paarden, zelfs naar de uitgeschakelde. Alleen wanneer er geen NL-deelnemers zijn, dan is er geen uitkering, zoals in de TCT Derby der 3-jarigen in 2022. Bij de TCT Derby der 3-jarigen staat in de tabel € 5.000 à € 10.000, want dit is er te winnen voor de fokker(s): € 5.000 als er dan 5 of meer NL-deelnemers (en dus ook 5 fokpremies) zijn en € 10.000 als een fokproduct de enige NL-deelnemer is, zelfs indien hij is uitgeschakeld! En dan wordt je waarschijnlijk wel kampioenfokker bij de fokkers. Behalve als er een Triple Crown winnaar komt, die € 5.000 beurt plus nog wat premies. Het kan tegenwoordig alle kanten op met de fokpremies.  Ook de “kleinste” fokker heeft kansen op “groot” geld. Fokken wordt steeds leuker.
Boven: Het aantal geregistreerde NL-veulens per jaar.
Het effect op de doteringen in de Klassiekers zien we ca. 3 jaar later.
Het prijzengeld blijft in de komende jaren voorlopig stijgen
en de fokpremies gaan mee omhoog!!

BL-fokpremies voor NL-dravers
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld werd geen fokpremie uitgekeerd, maar dat is met ingang van 2019 veranderd. De Fokkersvereniging heeft voor een kleine compensatie gezorgd voor de fokkers van de meest winnende NL-dravers in het buitenland. Kijk op de betreffende pagina, met een link op de homepage, of click HIER .


In België bedraagt de fokpremie 20 % in alle koersen!
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd.


Ook in Duitsland wil men de fokkerij stimuleren door fokpremies te verhogen.
Als proef zijn de fokpremies voor enkele "Zirkelrennen" aanzienlijk verhoogd met ingang van 2016.
2-jarige naar 20%
3-jarige naar 25%
4- en 5-jarige naar 15%
De Derby valt niet onder de "Zirkelrennen" en dan bedraagt de fokpremie 10%.
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd.
In Frankrijk bedraagt de fokpremie 12,5 % in alle koersen!
In de jaren 2018 t/m 2021 was de fokpremie in Frankrijk wegens bezuinigingen verlaagd van 12,5 naar 12%, maar vanaf 2022 is het weer 12,5 %. En dat over heel hoog prijzengeld! Met een NL-TF-geregistreerde draver krijg je daarnaast in NL-koersen ook nog 10 %.
Voor een in het buitenland gewonnen Groep-I koers wordt ook fokpremie uitgekeerd, dus de fokker van Bold Eagle kreeg na de overwinning in de GP de l'UET in Wolvega een fokpremie van ca. 25.000 Euro van de Franse organisatie.


In Italië is de fokpremie per 2018 verhoogd van 10 % naar 20 % in alle koersen!
Voor in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt ook 10 % aan fokpremies betaald door de Italiaanse organisatie, met ingang van 2017, echter alleen in koersen met een dotering van tenmiste € 5.000.
De Derby wordt vanaf 2017 met (bijna) een miljoen Euro gedoteerd, dus de eerste prijs bedraagt dan € 500.000 en de fokpremie € 100.000 ...........
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt 10% fokpremie uitgekeerd.


In Spanje (Mallorca, Menorca) bedraagt de fokpremie 20 % in alle koersen!
Op die eilanden zijn er 90 koersdagen per jaar. 90% van de koersen zijn PMU-koersen met € 5.000 of € 6.000 dotering.
Er worden nu jaarlijks ca. 200 draverveulens geboren! Sinds 2016 bedraagt de eerste prijs in de Derby € 50.000 (fokpremie € 10.000).
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd


Wijzigingen Zweedse fokpremies met ingang van 1 januari 2021:

• 2-4 jaar oude paarden: 20 % fokpremie in alle koersen in Zweden, in de STL-koersen (Svensk Trav Liga) en in alle Europese Groep-1 koersen
• 5-7 jaar oude paarden: 10 % fokpremie in alle koersen in Zweden, in de STL-koersen en in alle Europese Groep-1 koersen
• 8 jaar en ouder: 10 % fokpremie alleen in de STL-koersen en in alle Europese Groep-1 koersen
• in de “premielopp” voor 2-jarigen: 20 % fokpremie
• voor "premiekanspaarden" wordt 30 % aan fokpremies uitbetaald over het basisbedrag en 20 % over het premiekansbedrag
Fokpremies schuiven in Zweden niet door, zoals bij ons.

Koersen buiten Zweden
Per 2021 worden GEEN fokpremies uitgekeerd voor het in het buitenland gewonnen prijzengeld (zoals eerder), behalve in de Europese Groep-1 koersen! Er geldt echter GEEN maximum meer van totaal SEK 100.000 (ruim. 10.000 Euro) aan fokpremies in het buitenland, zoals eerder. Dus de fokker van een prijswinnend Zweedse paard in de Prix d'Amerique en andere Groep-1 koersen krijgt altijd 10 % fokpremie.
Per 1 jan. 2024 gelden dezelfde fokpremies als in Zweden ook voor Zweedse fokproducten die in de 3 andere Scandinavische landen (Noorwegen, Finland en Denemarken) prijzen winnen.

Let op: ook de drempel om je merrie + veulen Zweeds te maken zal met ingang van 2021 worden verhoogd. Begin volgend jaar zullen de nieuwe regels voor het "in Zweden geboren" zijn worden bekend gemaakt.

 


EUROPESE FOKPREMIES


European Breeder-premiums

English
For English-version: click hereEuropäische Züchterprämien

Duits
Deutsche version und mehr: click hier


Europese Fokpremies

Nederlandsdoor Hans Huiberts, voorzitter van de Fokkersvereniging, versie maart 2014

(Een verkorte versie van dit stuk is in april 2014 door het NDR-bestuur ingediend bij het bestuur van de UET. Het uitgewerkte voorstel is in januari 2015 in de algemene UET-vergadering behandeld. Geen van de aanwezige landen wilde ons voorstel steunen. Iedereen werkt voor zichzelf en in sommige landen is het wettelijk ook niet toegestaan dat er fokpremies aan fokkers van buitenlandse paarden worden toegekend. Onze inspanning is dus voorlopig op niets uitgelopen. De enige mogelijkheid is om buiten de UET om met een aantal landen een overeenkomst af te sluiten en daar wil het Fokkersbestuur naar streven.)

EEN NOODKREET UIT NEDERLAND

Inleiding
Fokpremies zijn in het verre verleden ingesteld om de landelijke fokkerij te stimuleren en zo het ras te verbeteren. Met de internationalisering van de sport en de fokkerij is dit principe helemaal achterhaald. We moeten nu Europees denken en de fokkerij internationaal gaan stimuleren. Als we Frankrijk met zijn “aparte” ras even buiten beschouwing laten, zien we dat in alle landen de aantallen veulenregistraties dramatisch dalen. Om het voor de fokkers weer interessant te maken moeten er grensoverschrijdend fokpremies worden betaald. We moeten niet meer de nationale fokkerijen stimuleren, maar de Europese fokkers, anders gaat de drafsport verloren!

Europese samenwerking
Paardenraces zijn wedstrijden tussen paarden, met rond elk paard een groepje mensen, dat er financieel belang bij heeft als hun paard een prijs wint: de rijder, de trainer, de eigenaar, de fokker en de wedders. Bij winst wordt aan iedereen zijn aandeel uitgekeerd, behalve aan een buitenlandse fokker. Misschien ligt het voor Frankrijk met zijn"aparte ras" iets anders, maar alle overige UET-landen overtreden hiermee mogelijk de Europese regels. Maar ook om andere redenen moeten we de draverfokkerij Europees benaderen. Als de UET-landen niet goed samenwerken, zal de situatie van de sport en fokkerij in alle afzonderlijke landen verder achteruit gaan.

Fokpremies
De prijzen van Nederlandse jaarlingen zijn veel te laag als gevolg van de slechte situatie in de sport, de economische crisis en vanwege het feit dat veel eigenaren er de voorkeur aan geven om oudere Franse paarden te kopen met het oog op de Premium-koersen. Hierdoor krijgen Nederlandse fokkers veel te weinig betaald voor hun jaarlingen. Als de fokproducten goed genoeg zijn, worden de fokkers in een later stadium voor dit verlies gecompenseerd via fokpremies. Deze premies zijn dus van groot belang om de fokkerij te stimuleren. Fokkers moeten perspectief zien om door te gaan en met hoge fokpremies in het vooruitzicht, zullen zij trachten om zo veel mogelijk en zo goed mogelijke jaarlingen af te leveren.

Internationalisering van de sport
Steeds vaker starten paarden buiten het land van geboorte. Trainers en eigenaren zoeken overal de mogelijkheden op om prijzengeld te verdienen. Belgen starten dikwijls in Frankrijk, Nederlanders in Duitsland, Scandinaviërs trekken over elkaars grenzen en Italianen zien zich ook genoodzaakt om in andere landen te starten. De drafbanen zijn hier voor een groot deel afhankelijk van, en dat wordt steeds erger, zeker als in de toekomst overal een groot gebrek aan koerspaarden ontstaat. Maar ook geëxporteerde Franse paarden starten steeds vaker over de grens, en dat is precies de bedoeling van de Fransen met hun Premium meetings. Verder starten de toppaarden van elk land in veel gevallen vaker in het buitenland dan in eigen land. Daarnaast worden ook heel veel paarden geëxporteerd. En in al deze gevallen blijven de fokkers met lege handen achter. Hun beste fokproducten verdienen het grootste deel van hun winsom in het buitenland en daar wordt geen fokpremie over betaald. De Scandinaviërs hebben een groot aantal uitstekende Nederlandse fokproducten geïmporteerd (bijv. Amour d'Occagnes in Frankrijk, Yucca Boko en Yellow Eden in Zweden, Uppercut Flevo in Noorwegen, Vivaldi Flevo en Viper Acktion in Finland) en hun fokkers zijn daardoor tienduizenden Euro’s aan fokpremies misgelopen. Ten einde raad zetten sommige van onze fokkers hun fokmerries in een buitenlands stamboek en dan is het maar de vraag welk land dat moet zijn. Er zijn Nederlandse fokkers met Duitse, Zweedse, Italiaanse en Franse fokmerries. En dan nog gaat het mis als het fokproduct in een ander land prijzen wint. Dat stimuleert de fokkerij niet en het demotiveert onze fokkers. Hetzelfde geldt voor fokkers in andere landen, inclusief Frankrijk, waar heel veel fokkers hun fokproducten in de buitenlandse Premium-koersen zien starten zonder fokpremies te ontvangen. De bedoelde stimulering van de landelijke draverfokkerij werkt nu juist contra-productief!

Fokkerij
Naast de sport is ook de fokkerij geïnternationaliseerd. Diepvries en vers sperma vliegt heel Europa door. In Nederland staan in 2014 nog slechts 21 live-hengsten ter dekking en wordt import-sperma van 85 in het buitenland gestationeerde dekhengsten aangeboden. Heel veel (duur) veulengeld vloeit dus naar het buitenland en daar profiteren vooral Franse en Zweedse hengstenhouders en –eigenaren van. Hier gelden geen beperkingen, dus waarom worden fokpremies wel landelijk afgeschermd? Kunnen de hengstenhouders geen bijdrage leveren in de Europese fokpremies om zo meer dekkingen te krijgen? Het aantal veulens in Europa is dramatisch aan het dalen en daar moet snel een einde aan komen in het belang van de hele sportsector. Fokkers denken jaren vooruit en die willen perspectief zien en illusies koesteren. Stel dat jouw fokproduct ooit de winnaar wordt van Prix d’Amérique, de Elitloppet of het UET-kampioenschap of in normale koersen een totaalbedrag van € 100.000 wint, dan wil je toch graag die € 60.000, € 30.000, € 25.000 of € 10.000 aan fokpremie ontvangen? Dat zijn pas echte stimulansen voor de fokkerij en daar moeten we ons op richten.

Totalisator
Naast de sport en fokkerij is ook het wedden op paarden geïnternationaliseerd. Door de grotere pools in het buitenland is in de afgelopen jaren bijna de hele wed-omzet op Nederlandse koersen weggezogen, waardoor het prijzengeld in de Nederlandse koersen veel te laag is geworden en alleen nog via sponsoring op peil kan worden gehouden. De afdracht van de Nederlandse wed-omzet op bijv. het Zweedse V-75 spel of op de Prix d’Amérique komt bijna volledig ten goede aan de Zweedse resp. Franse sport, terwijl in Nederland alles verder wegzakt. Tegelijkertijd betalen de Nederlandse wedders wel mee aan de fokpremies in Duitsland, Zweden en Frankrijk. We kunnen en willen dit niet tegenhouden, maar accepteren dan ook geen beperkingen van de andere kant voor wat betreft de fokpremies.

Neergaande spiraal
Door het wegvloeien van wed-inkomsten naar het buitenland is het prijzengeld in de Nederlandse koersen op een dieptepunt gekomen en daarmee ook de fokpremies. Er zijn minder eigenaren en zij kopen liever buitenlandse jaarlingen, waardoor de Nederlandse jaarlingen veel te weinig opbrengen. Om die reden zijn veel fokkers ermee gestopt of ze hebben hun merriebestand ingekrompen of ze zijn gaan fokken met buitenlandse merries. Het aantal Nederlandse veulens is gedaald van 560 in 2008 naar 187 in 2013 (127 in 2015). Door het lagere aantal veulens wordt er minder ingelegd voor de Klassieke koersen, waardoor het prijzengeld hierin nu al is gehalveerd vergeleken met 3 jaar geleden. En het wordt nog lager. Er is een neergaande spiraal ontstaan die bijna niet is te stoppen. Hetzelfde zien we nu ook in Italië, Duitsland en de Scandinavische landen onstaan. Er moet dringend iets gebeuren.

De oplossing
Het zou een geweldige stimulans voor de draverfokkerij zijn als overal Europese fokpremies zouden worden uitgekeerd. De administratieve problemen kunnen als volgt worden opgelost. De organisaties hebben de buitenlandse fokkers niet in hun database staan, maar weten wel in welk land hij woont. De fokpremies zouden aan de sport-organisatie van dat land kunnen worden uitbetaald, die het bedrag doorsluist naar de rekening van de fokker van het winnende paard. Een andere mogelijkheid is dat een fokker alleen fokpremies krijgt indien hij zich in het exportland tegen geringe administratiekosten als fokker met zijn IBAN-nummer laat registreren.

Kostenplaatje
In elk land zijn voor elke koers prijzengelden en fokpremies gereserveerd, dus in principe zijn er geen extra kosten verbonden aan de Europese fokpremies. Voor sommige koersen, zoals de Premium-races, zijn geen fokpremies voorzien. Die zullen dan moeten worden betaald door de instantie die de afdracht van de Franse wed-omzetten ontvangt en dat kan de baanvereniging zijn. Misschien heeft Le Trot of Europa daar een potje voor. Er zijn enkele landen, die nu fokpremies uitbetalen aan hun eigen fokkers als fokproducten in het buitenland een prijs winnen. De Zweedse organisatie betaalt 10 % fokpremie over de eerste SEK 1.000.000 prijzengeld, die een paard in het buitenland verdient. Frankrijk betaalt 20 % fokpremie over in het buitenland gewonnen prijzengeld in sommige Groep-I en Groep-II koersen. Deze kosten en de bijbehorende administratieve rompslomp kunnen in Zweden en Frankrijk worden afgeschaft als de Europese fokpremies worden ingevoerd. De administratiekosten van Europese uitbetalingen kunnen worden gedekt door van de fokpremies een percentage (tot een bepaald maximum bedrag) af te trekken ter compensatie.

Naschrift:
In Nederland werd in 2017 totaal voor € 537.000 aan prijzengeld verreden in koersen voor Franse paarden. De Franse fokkers van de prijswinnende paarden hebben totaal voor € 53.700 (= 10%) aan fokpremies misgelopen. Zo'n bedrag kunnen ze krijgen indien de Franse organisatie wil meewerken aan Europese fokpremies of een bilateraal contract met Nederland wil sluiten.


Consequenties
Als de Europese fokpremies worden uitbetaald schuiven de fokpremies in de Nederlandse koersen niet meer door en dat is een nadeel voor onze eigen fokkers. Daar staat echter het grote voordeel tegenover dat, na het winnen van een prijs in het buitenland door een fokproduct, de bijbehorende fokpremie automatisch op de rekening van de fokker wordt gestort.

Haast geboden
Om de neergaande spiraal om te buigen moeten de Europese fokpremies zo snel mogelijk worden ingevoerd. Dit is in het belang van de alle betrokkenen: de fokkers, de eigenaren, de trainers en hun personeel, de baan- en drafsport-organisaties, de wedders en de wed-organisaties, de journalistiek, de drafsportliefhebbers en het publiek. Maar ook de hele agrarische en economische sector daar omheen. Het gaat om de redding van de hele sport en het heeft een groot economisch belang. Wij roepen de UET-landen op om snel in actie te komen, voordat het te laat is.


Hans Huiberts
(voorzitter Nederlandse Vereniging van Fokkers van Draverspaarden)

Ons doel is:
Alle fokkers doen mee in heel Europa!!!!


terug naar het Nieuws


(engelse vertaling)

Engels

EUROPEAN BREEDER-PREMIUMS: A MUST


by Hans Huiberts, President of the Dutch Breeders Association (version 14 May 2014, sent to foreign breeder-organisations and members of the UET-commission

Introduction
In the distant past breeder-premiums have been established to promote the national breeding of trotters and to improve the breed in a country. With the internationalization of the sport and the breeding this principle has become completely obsolete. Now we have to think like Europeans and stimulate the breeding of trotters internationally, without borders. Apart from France with its "separate" breed, we see that in all countries the numbers of foal registrations are dropping dramatically. To make it interesting again for all of the breeders in Europe, the premiums must be paid across the borders. We must promote the breeding of trotters internationally or else the trotting sport goes lost!

European cooperation
In the horse-racing world there is around every horse a group of people, that has a financial interest when their horse becomes a prize-winner: the driver, the trainer, the owner, the breeder and the bettors. When the horse wins a prize everybody gets his share, except a foreign breeder! Maybe it is different for France with its "separate race", but on this subject all of the other UET-countries probably offend the European rules. But also for other reasons we should treat the breeding of trotters in an European way. If the UET-countries don't cooperate in a proper way on this subject, the situation of the sport and breeding will go downhill in all of the individual countries.

Breeder Premiums
The prices of Dutch yearlings are way too low. This is partly because of the bad situation in the sport and the economic crisis, but also due to the fact that many owners prefer to buy French horses with a view to the Premium races in Holland. As a result Dutch breeders are underpaid for their yearlings. If these products are good enough as a race-horse, the breeders will be compensated for this loss at a later stage by Breeder Premiums. Other UET-countries face the same problems. Breeder premiums are therefore of major importance to breeding. Breeders must see perspective to continue their activities and with high Breeder Premiums in the prospect, they will try hard to improve the quantity and the quality of their yearlings.

Internationalization of the sport
More and more trotting horses take part in races outside their country of birth, as trainers and owners are searching everywhere for the possibilities to earn prize money. Belgians often start in France, Dutch in Germany, Scandinavians draw on each other's borders and Italians see themselves forced to start in other countries. Race tracks are depending on this to a large extent and there will be a big problem in the future when a large lack of race horses will occur. Also French horses will start more frequently outside of France and that is exactly the intention of the French with their Premium meetings. In many cases the top horses of each country make more starts abroad than in their own country. In addition, many horses are exported every year. And with all starts outside the country of birth, the breeders stay with empty hands. Their best breeding products earn the bulk of their prize money abroad and there is no breeder-premium paid. To give an example, the Scandinavians have imported a large number of excellent Dutch breeding products (eg. Amour d'Occagnes in France, Yucca Boko and Yellow Eden in Sweden and Uppercut Flevo in Norway, Vivaldi Flevo and Viper Acktion in Finland) and their breeders thereby have missed tens of thousands of Euros in non-paid breeder-premiums. To prevent this from happening, some of our breeders put their broodmares into a foreign studbook. There are Dutch breeders with German, Swedish, Italian and French registered broodmares. But then still their problems are not solved in case their products do start abroad. The same goes for breeders in other countries, France included, where very many breeders see their products win prices in Premium-races abroad, without receiving breeder premiums. In other words the intended promotion of the national breeding of trotters by the breeder premiums now works counter-productive!

Breeding
Simultaneously with the sport, also the breeding of trotters has become increasingly internationalized. Frozen and fresh sperm is now commonly transported all over Europe. In the Netherlands in 2014 only 21 stallions are at stud, while sperm of 85 abroad-based stallions is on offer. A lot of (expensive) foal fees are paid and especially French and Swedish Stallion owners benefit from this. There are no restrictions to this practice, so for what reason are breeder-premiums nationally shielded? Should not the stallion owners make a contribution to the European breeder-premiums in order to get more mares covered? The number of foals in Europe is declining dramatically and this trend must be reversed very quickly, in the interest of the whole sport sector. Breeders think years ahead and want to see perspective and have illusions. For example, suppose one of your breeding products ever wins the Prix d’Amérique, the Elitloppet, the UET-championship or a total amount of € 100,000 in normal races, then you would be thrilled to receive the according breeder-premium of resp. € 60,000, € 30,000, € 25,000 or € 10,000! These are the real incentives for European breeding, on which we should focus.

Betting
Just like the sport and breeding, also betting on horses has become internationalized. Caused by the much bigger betting-pools abroad, in recent years almost all the betting turnover on Dutch races has gone abroad. As a result of that, the prize money in the Dutch races is lowered to an unacceptably low level, which can only be kept through sponsorship. With a certain percentage of the Dutch betting turnover on eg. the Swedish V-75 or on the Prix d’Amérique we make a contribution to the Swedish and French sport, while in the Netherlands the sport is in a depression. At the same time the Dutch bettors pay to the breeder-premiums in Germany, Sweden and France. We cannot stop this, but don’t want to accept limitations from the other side as far as the breeder-premiums are concerned.

Downward spiral
The prize money in the Dutch races has arrived at rock bottom and with it the breeder-premiums as well. There are fewer owners and they rather buy foreign yearlings, whereby the Dutch yearlings yield a fraction of the costs. For this reason, many Dutch breeders have downsized their number of mares, are breeding with foreign mares or have resigned altogether. To demonstrate this the number of Dutch foals has dropped from 560 in 2008 to 187 in 2013. Through this lower number of foals the inlay for the classic races has decreased drastically, making the prize money in 2014 only half of what is was 3 years ago. And future decreases are very likely to happen. This is a downward spiral that cannot be stopped unless measures are taken. The same problem is occurring in Italy, Germany and the Scandinavian countries. We urgently need something to happen.

The solution
It would be a great incentive for the breeding of trotters if breeder-premiums would be paid in all countries to all European breeders. The administrative problems can be solved as follows. The national organizations don’t have the foreign breeders in their databases, but do know in which country they are resident. The breeder-premiums can be paid to the sport organization of that country, which will then put the money to the account of the breeder of the winning horse. Another possibility is that a breeder only gets his breeder-premiums if he is registered as a breeder with his IBAN-number in the country, to which his breeding product is exported. He will have to pay a (small) administration fee.

Cost
In every (UET-)country breeder-premiums are reserved in each race, so basically there is no extra cost involved connected with the European breeder-premiums. For some races, such as the French Premium races in Holland, there are no breeder-premiums. Then that will have to be paid by the organization which receives payment from the French betting convert and that is likely to be the racetrack organization. Maybe Europe or Le Trot can cover these expenses as well. There are some countries, that now pay breeder-premiums to their own breeders as breeding products win a prize abroad. The Swedish organization pays 10% breeder-premium over the first SEK 1,000,000 prize money, won by a Swedish trotter abroad. France pays 20% breeder-premium for prize money won by French trotters in some Group-I and-II Group races abroad. These costs and the associated administration work can be abolished in Sweden and France as the European breeder-premiums are realized. The administration costs of European payouts may be covered by a percentage of the breeder-premiums (up to a specified ceiling) to compensate.

In Holland a total of € 537.000 on price-money was payed in races for French trotters in 2017. The French breeders of the price-winning horses missed a total of € 53.700 (= 10%) on breeder-premiums. Such an amount they will receive whenever the French organisation will take part in an UET-European breeder-premium contract or a bilateral contract with the Netherlands.

Conclusion
In order to reverse the downward spiral in the whole of Europe the European breeder-premiums must be introduced as soon as possible. This is in the interests of everyone involved: the breeders, owners, trainers and their staff, the race track organizations, the bettors and betting organizations, journalism, the trotting enthusiasts and the public. But also the entire agricultural and business area around that would benefit. It comes to the rescue of the whole sport and this has a great economic importance. We call upon all of the UET-countries on to quickly take action, before it's too late.

The UET-goal should be:
All breeders participate all over Europe!!!!

Update:

This subject was put on the agenda for the UET-members-meeting of october 2014, on request of the Dutch NDR. None of the delegates of the other UET-countries was willing to support our plea for European breeder-premiums. National feelings and restrictions prevailed over common sense. Especially the dominant countries France and Sweden don't see the benefits. Our goal is now to realize agreements with a group of other countries, like Italy, Germany, Belgium, Austria and maybe some Scandinavian countries.

In the meantime the number of Dutch foals has dropped to 127 in 2015 and we expect only 100 in 2016! !(Duitse vertaling)

Duits

Europäische Züchterprämien sind ein Muss!


publiziert am 16.03.2016 auf www.traber-news.com
(inclusief Anmerkung von www.traber-news.com)

Von Hans Huiberts, Präsident der niederländischen Züchtervereinigung

Der nachfolgende Artikel des Präsidenten der holländischen Züchtervereinigung, Hans Huiberts, ist fast zwei Jahre alt und heute so aktuell wie damals. Mit Kopfschütteln nehmen wir zur Kenntnis, dass der holländische Verband das Thema „Europäische Züchterprämien“ vor den Mitgliedern der UET vorgetragen hat und dort keinerlei Unterstützung fand.

Einführung
Züchterprämien sollen nationale Traberzuchten fördern und zur Anhebung der Qualität führen. Dieses Prinzip ist seit der Internationalisierung des Sports und der Zucht auf den Kopf gestellt geworden. Heutzutage müssen wir europäisch denken und die Zucht des internationalen Trabers ohne Grenzen verfolgen. Abgesehen von Frankreich mit seiner "eigenen" Rasse ist die Zahl der Fohlen-Registrierungen in allen Ländern Europas drastisch zurückgegangen. Um das Züchten für alle Züchter in Europa wieder interessant zu machen, müssen Züchterprämien über die Grenzen hinaus bezahlt werden. Wir müssen die Zucht des Trabers international fördern oder der Trabrennsport ist dem Tode geweiht!

Europäische Zusammenarbeit
Rund um jedes Pferd gibt es Menschen, die finanziell profitieren, wenn ihr Pferd einen Geldpreis gewinnt: der Fahrer, der Trainer, der Besitzer, der Züchter und der Wetter. Gewinnt das Pferd einen Geldpreis, bekommt jeder seinen Anteil, nur der ausländische Züchter nicht! Vielleicht stellt Frankreich aufgrund seiner "eigenen Rasse" eine Ausnahme dar, aber wahrscheinlich verletzen alle anderen UET-Länder in dieser Angelegenheit europäische Vorschriften. Aber auch aus anderen Gründen sollten wir die Zucht des Trabers europäisch betrachten. Solange aber die UET-Mitgliedsorganisationen in dieser Angelegenheit nicht zur Zusammenarbeit bereit sind, wird der Sport und die Zucht in allen Ländern weiterhin rückläufig sein.

Züchterprämien
Die Preise für niederländische Traber-Jährlinge sind viel zu niedrig. Dies nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch weil viele Besitzer es vorziehen, wegen der gering dotierten Stakes-Rennen in Holland, französische Pferde zu kaufen. Infolgedessen sind die niederländischen Züchter mit ihren Zuchtprodukten unterbezahlt. Sollten die Produkte später als Rennpferd gut genug sein, werden die Züchter später für den Verlust durch Züchterprämien entschädigt. Auch die Züchter anderer UET-Mitgliedsorganisationen stehen vor dem Problem. Züchterprämien sind von großer Bedeutung für die Zucht. Züchter müssen eine Perspektive erhalten, um ihre Tätigkeit fortzusetzen. Nur mit der Auslobung hoher Züchterprämien sind Züchter bereit, die Anzahl und die Qualität ihrer Jährlinge zu verbessern.

Internationalisierung des Sports
Immer mehr Trabrennpferde werden in Rennen außerhalb ihres Geburtslandes gestartet, da Trainer und Besitzer nach Möglichkeiten suchen, lukrative Geldpreise zu gewinnen. Belgische Rennställe beginnen oft in Frankreich, holländische Rennställe in Deutschland, skandinavische Besitzer starten in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Auch italienische Besitzer ziehen es vor, ihre Pferde im Ausland zu starten. Sogar französische Pferde beginnen immer häufiger außerhalb Frankreichs ihre Rennkarriere, und das ist genau die Absicht der Franzosen mit ihren eigens für ihre Rasse reservierten Rennen. Oftmals starten die besten Pferde eines Landes mehr im Ausland als im eigenen Land. Darüber hinaus werden viele Pferde jedes Jahr exportiert. Und immer sind es Züchter, die mit leeren Händen zurückbleiben. Ihre besten Zuchtprodukte verdienen den größten Teil ihres Preisgeldes im Ausland, ohne dass Züchterprämien bezahlt werden. Um ein Beispiel zu nennen, so haben Skandinavier eine große Anzahl von hervorragenden niederländischen Zuchtprodukten importiert (z.B. Amour d'Occagnes nach Frankreich, Yucca Boko und Yellow Eden nach Schweden und Uppercut Flevo nach Norwegen, Vivaldi Flevo und Viper Acktion nach Finnland) und die Züchter dieser Pferde Zehntausende von Euro durch nicht ausgezahlte Züchterprämien verloren. Um diesen Nachteil zu verhindern, haben einige Züchter ihre Zuchtstuten in ein ausländisches Zuchtbuch übertragen. Es gibt niederländische Züchter mit deutsch, schwedisch, italienisch und französisch registrierten Zuchtstuten. Ihre Probleme sind aber auch dann nicht gelöst, falls ihre Zuchtprodukte im Ausland starten. Das gleiche gilt für Züchter anderer Länder, Frankreich ausgenommen, wo auch sehr viele Züchter ihre Produkte in hoch dotierten Rennen im Ausland gewinnen sehen, ohne Züchterprämien zu erhalten. Die beabsichtigte Förderung nationaler Zuchten mittels Züchterprämien funktioniert nicht mehr!

Zucht
Gleichzeitig mit dem Sport ist auch die Zucht des Trabers zunehmend internationalisiert worden. Gefrier- und Frischsperma wird häufig durch ganz Europa transportiert. In den Niederlanden gab es 2014 nur 21 Deckhengste auf heimatlichen Gestüten, während Sperma von 85 im Ausland befindlichen Hengsten angeboten wurde. Die Züchter müssen oftmals teure Decktaxen bezahlen, wo von vor allem französische und schwedische Hengst-Eigentümer profitieren. In der Praxis gibt es keine Einschränkungen für Hengsthalter, weshalb werden also Züchterprämien eingeschränkt? Sollte nicht der Hengst-Eigentümer auch einen Beitrag zur europäischen Züchterprämie leisten, um weitere Stuten gedeckt zu bekommen? Die Anzahl der Traberfohlen in Europa nimmt drastisch ab, und dieser Trend muss im Interesse des gesamten Sports sehr schnell umgekehrt werden. Züchter müssen eine Perspektive erhalten und Träumen dürfen. Ein Zuchtprodukt gewinnt immer den Prix d'Amérique, den Elitloppet, den UET-Grand Prix oder einen Betrag von 100.000 Euro, dann wären die Züchter begeistert, wenn sie die entsprechende Züchterprämie von 60.000, 30.000, 25.000 oder 10.000 Euro erhalten würden! Das wären echte Anreize für die europäische Zucht, auf die wir uns konzentrieren sollten.

Wetten
Genau wie der Sport und die Zucht, ist auch die Pferdewette internationalisiert worden. Durch viel größere Wett-Pools im Ausland sind in den vergangenen Jahren fast alle Wettumsätze auf niederländische Rennen ins Ausland abgeflossen. Dadurch ist das Preisgeld in den niederländischen Rennen auf ein unakzeptables Niveau gesunken, das nur durch Sponsoring Aufrecht erhalten werden kann. Mit niederländischen Wettumsätzen z.B. auf die schwedische V-75 oder auf den Prix d'Amérique leisten wir einen Beitrag zum Gedeihen des schwedischen und französischen Sports, während in den Niederlanden der Sport einer Depression gleicht. Gleichzeitig leisten die holländischen Wetter ihren Beitrag für die Züchterprämien in Deutschland, Schweden und Frankreich. Wir können dies nicht aufhalten, aber wir können die Einschränkungen bezüglich der Züchterprämien nicht akzeptieren.

Abwärtsspirale
Die Preisgelder in niederländischen Rennen haben einen Tiefpunkt erreicht und mit ihr die Züchterprämien. Es gibt immer weniger Pferdebesitzer, und die Verbliebenen kaufen lieber ausländische Jährlinge, da niederländische Jährlinge nur einen Bruchteil der Kosten einlaufen. Aus diesem Grund haben viele niederländische Züchter ihren Stutenbestand entweder verkleinert, züchten mit ausländischen Stuten oder haben aufgehört zu züchten. Zur Veranschaulichung, die Anzahl der niederländischen Fohlengeburten ist von 560 im Jahr 2008 auf 187 in 2013 zurückgegangen (127 in 2015). Wegen der geringen Anzahl von Fohlen werden die Einsätze und die Rennpreise für die klassischen Rennen im Jahr 2014 nur die Hälfte dessen sein, was noch vor drei Jahren war. Zukünftig werden sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter verringern. Dies ist eine Abwärtsspirale, die nicht enden wird, solange keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Das gleiche Problem vollzieht sich in Italien, Deutschland und den skandinavischen Ländern. Es muss dringend etwas geschehen.

Die Lösung
Es wäre ein großer Anreiz für die Traberzucht, wenn Züchterprämien an alle europäischen Züchter bezahlt würden. Die administrativen Probleme könnten gelöst werden. Die nationalen Organisationen haben die ausländischen Züchter zwar nicht in ihrer Datenbank, aber sie wissen, in welchem Land der betreffende Züchter ansässig ist. Die Züchterprämien könnten an die Sport-Organisation des Landes bezahlt werden, die dann das Geld auf das Konto des Züchters eines siegreichen Pferdes weiterleitet. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ein Züchter Züchterprämien erhält, wenn er dem Land wohin sein Pferd ausgeführt wurde, seine IBAN-Nummer mitteilt. Er wird hierfür eine kleine Bearbeitungsgebühr zahlen müssen.

Kosten
In jedem UET-Land werden Züchterprämien bezahlt. Im Grunde gibt es keine zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der europäischen Züchterprämie. Für einige Rennen, z.B. für die französischen Rennen in den Niederlanden, gibt es keine Züchterprämien. Falls doch, werden die Züchterprämien von der Organisation bezahlt, welche die Provisionen aus dem Wettgeschäft erhält, wahrscheinlich der Rennveranstalter. Vielleicht kann Europa oder Le Trot diese Kosten abdecken. Es gibt Länder, die Züchterprämien an eigene Züchter zahlen, deren Zuchtprodukte im Ausland einen Rennpreis gewinnen. Die schwedische Organisation zahlt 10 Prozent Züchterprämie auf bis zu eine Million SEK Renngewinne im Ausland. Frankreich zahlt 20 Prozent Züchterprämie auf Renngewinne von französischen Trabern in Gruppe I- und Gruppe II-Rennen im Ausland. Diese Kosten und die zugehörige Verwaltungsarbeit könnten in Schweden und Frankreich abgeschafft werden, wenn die europäische Züchterprämie Realität würde.

In Holland a total of € 537.000 on price-money was payed in races for French trotters in 2017. The French breeders of the price-winning horses missed a total of € 53.700 (= 10%) on breeder-premiums. Such an amount they will receive whenever the French organisation will take part in an UET-European breeder-premium contract or a bilateral contract with the Netherlands.

Fazit
Um die Abwärtsspirale im europäischen Trabrennsport aufzuhalten, müssen europäische Züchterprämien so bald wie möglich eingeführt werden. Dies liegt im Interesse aller Beteiligten: Züchter, Besitzer, Trainer und ihre Mitarbeiter, Dachorganisationen, Wetter und Wettorganisationen, Journalisten, Trab-Enthusiasten und der Öffentlichkeit. Aber auch der gesamte landwirtschaftliche und Business-Bereich rund um den Trabrennsport würde profitieren. Denn es kommt zur Rettung des gesamten Sports und ist somit von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Wir appellieren an alle UET-Länder, schnellstmögliche Maßnahmen zu ergreifen bevor es zu spät ist.

Das Ziel der UET sollte heißen: Alle Züchter nehmen an Europa teil!Anmerkung von www.Traber-News.com:
Bereits auf der HVT-Mitgliederversammlung am 10. Mai 2014 hatte ein Mitgliedsverein den Antrag gestellt, der HVT möge sich auf der nächsten UET-Versammlung für eine „Europaweite Züchterprämienzahlung“ einsetzen und Verbündete zur Durchsetzung dieser Forderung suchen. Der HVT-Präsident gab damals zur Antwort, dass dieser Antrag bereits von holländischer Seite gestellt worden sei und bat um Vertagung des Antrags.

Wir sind enttäuscht zu lesen, dass der HVT-Präsident den holländischen Züchterkollegen damals keinen Beistand geleistet hat, obwohl eine Mehrheit der HVT-Mitglieder den Antrag des Mitgliedvereins unterstützt hatte. Der Präsident hat offensichtlich nicht den Mut gehabt, deutsche Züchterinteressen vorzubringen. Der HVT-Präsident versprach außerdem, über den Ausgang des holländischen Antrages zu berichten, was selbstredend nicht geschehen ist.

Manchmal dauert es etwas länger bis begriffen wird, dass die Krise europäischer Traberzüchter für den gesamten Sport Existenz bedrohend ist. Oftmals wird aber auch nur der eigene Vorteil gesehen und jeder ist sich selbst am nächsten. Na dann...

Thema: Europäische Züchterprämien


vom 13.10.2016 (www.traber-news.com)


(jg) – In den letzten Wochen ist Traber-News.com des öfteren auf das Thema europäische Züchterprämien angesprochen worden.
Es ist offensichtlich ein Thema, das nicht nur deutsche Züchter mehr und mehr beschäftigt. Immer häufiger stellen Züchter fest, dass sie um den Lohn ihrer mühseligen Arbeit gebracht werden. Schlimmer noch, es sind ausgerechnet die sogenannten Züchtervertreter in den Verbänden, die ihnen den verdienten Lohn vorenthalten. Manche behaupten „stehlen“. Denn Züchterprämien werden tatsächlich gezahlt, nur sie fließen in die Kassen derer, denen die Züchterprämien nicht gehören.

In der Regel sind es nationale „Zuchtfonds“, die die Züchterprämien verwalten. In Deutschland beispielsweise reklamiert das Präsidium des Zuchtverbandes für sich allein das Recht, über die Verwendung des Zuchtfonds zu beschließen, obwohl die Satzung dies nicht eindeutig regelt. Der Begriff „Zuchtfonds“ findet in der Satzung nicht statt.

Wir möchten in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass sich die Mitglieder des HVT bereits 2014 mehrheitlich für die Einführung einer europäischen Züchterprämie ausgesprochen haben. Der Auftrag wurde anschließend auf Bitten des HVT-Präsidenten vertagt, da ein gleichlautender Antrag seitens des holländischen Verbandes bei der U.E.T. gestellt worden war. Eine Unterstützung des holländischen Antrags hat es seitens des HVT damals nicht gegeben. Über den Auftrag der Mitgliederversammlung wurde anschließend der Mantel des Schweigens ausgebreitet.

Züchterprämien sind sinnvoll und notwendig. Ein Züchter muss investieren, vorfinanzieren und er trägt ein hohes finanzielles Risiko. Es gilt Ausfälle zu verkraften, die im Umgang mit Lebewesen unweigerlich eintreten. Eine finanzielle Kraftleistung also, die heute von den verbliebenen Züchtern nur unter großen Schmerzen ertragen wird.

Immer weniger Züchter sind dazu bereit. Die Anzahl der Züchter allein im Bereich des HVT hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als halbiert. Von 783 im Jahr 2005 auf 314 im Jahr 2015. Die Anzahl der gedeckten Stuten im selben Zeitraum ist sogar um 65 Prozent rückläufig gewesen. Der Abwärtstrend hält unvermindert an. Es bräuchte keine exorbitante Ausschüttungsquote von bis zu 30 Prozent, wenn jedem Züchter die ihm zustehende Züchterprämie von 10 Prozent garantiert würde.

Die einfache und schlichte Lösung des Problems lautet: Der europäische Traber!

Es ist höchste Zeit für ein europäisches Gestütsbuch. Dann würde es keinen Unterschied machen, wo ich meinen Traber registrieren lasse und wo das Zuchtprodukt später sein Geld verdient. Züchter würden wieder Stuten kaufen und die Bedeckungszahlen würden rapide ansteigen. Kleinere Zuchtverbände würden aufblühen. Es wäre so einfach, man muss es nur wollen!

Das Thema europäische Züchterprämien sollte anlässlich der nächsten Generalversammlung der U.E.T. im Januar in Paris Priorität besitzen. Es liegt in der Hand jedes einzelnen Mitglieds, seinem nationalen Zuchtverband einen klaren Auftrag mit auf den Weg zu geben.back to the NEWS


© Copyright Fokkersvereniging