Actuele zaken


Ons Fokkersoog gericht op Frankrijk:

De jaarlingenprijzen in 2021:
Ready Cash nog steeds het populairste
Frankrijk zit weer in de lift

Dit artikel stond in het weekblad Draf&Rensport nr. 50 d.d. 15-12-2021

door Hans Huiberts


Het vertrouwen in de toekomst van de sport is vaak af te meten aan de ontwikkeling van de jaarlingprijzen. Na een daling in 2020 zit Frankrijk nu weer in de lift omhoog. We bekijken de resultaten van 4 Franse topveilingen (Arqana, Osarus, Caen en Le Marault) met een Fokkersoog en kijken ook even naar enkele andere landen.

Trot Info heet nu 360
Het Franse vakblad Trot Info heeft vanaf 1986 tot 2 maanden geleden 266 edities uitgebracht. Nu heeft eigenaar LeTrot onder leiding van President Jean-Pierre Barjon het roer omgegooid en de opzet gewijzigd. De abonnées kregen vorige maand een blad in de bus dat “360 le magazine” heet en meer op de Franse deelnemers is gericht. De uitgebreide internationale bijdragen (van o.a. Patrick Davidson voor NL) zijn verdwenen en daar zijn slechts 2 pagina’s met internationaal nieuws van overgebleven. Daarin staat wat het percentage Frans bloed is bij de verschillende Europese Derby-winnaars. Ik krijg de indruk dat men de blik meer naar binnen richt in plaats van naar buiten. Toch staat er nog genoeg in het blad dat interessant voor ons is, zoals de statistieken van de vaderpaarden en de nieuwe initiatieven om de Franse drafsport in de publiciteit te brengen. In dit eerste nummer van 360 staan ook de resultaten van de jaarlingenveilingen, waar we dit artikel aan wijden.

Herstel
De veilingresultaten waren vorig (corona)jaar slechter dan daarvoor. Nu heeft de markt zich min of meer hersteld tot het niveau van 2018-2019. Totaal is voor € 13,5 miljoen omgezet, vorig jaar € 11 miljoen, daarvoor € 14 miljoen. De gemiddelde prijs per jaarling (€ 14.500) is ook weer op het oude niveau. Het percentage verkochte paarden is wat gedaald naar 65%.

Ready Cash casht
Zoals verwacht is de dominantie van ’s werelds beste vaderpaard bevestigd in de veilingresultaten. En zijn zoons liften in zijn kielzog mee. Van de 20 duurste jaarlingen in de 4 gerenommeerde veilingen hebben er 12 Ready Cash als vader en 6 één van zijn zoons. De overige twee zijn van Prodigious en Love You. In tabel 1a (hieronder) staan de duurste jaarlingen en in tabel 1b de jaarlingen, die in Deauville € 100.000 of meer hebben opgebracht met daaronder de aankopen van Nederlanders en van topvoetballer Antoine Griezmann, waarover ik vorige week schreef in de column. Hij kocht er drie via zijn agent. Er werden 28 producten van Ready Cash ingebracht en de prijs wordt dan voornamelijk bepaald door de moeder van het jaarling. Daarom staat er wat extra informatie over de moeders bij in de tabel.

Vaderpaarden
In tabel 2 staan gegevens van de vaderpaarden, waarbij de gemiddelde prijs en de ratio een belangrijke indicatie zijn over hun populariteit. De ratio is de gem. prijs gedeeld door het veulengeld, dus wat een fokker terug krijgt voor het geïnvesteerde veulengeld. Een ratio hoger dan 3,0 is erg goed, onder de 2,0 is het veulengeld eigenlijk te duur voor wat zijn jaarlingen opbrengen.

Ingehouden
Een derde deel van de jaarlingen is niet verkocht omdat de verkoper de prijs te laag vond. Het meest opvallend waren een Eridan-dochter voor 200k, een Ready Cash -zoon voor 155k en een Carat Williams-zoon voor 130k. De niet verkochte paarden zijn ingehouden voor een totaalbedrag van ongeveer 1 miljoen Euro.

Internationale vergelijking
In tabel 3 zijn de veilingresultaten van 6 landen bij elkaar gezet. Opvallend zijn de topprijzen in de USA ($ 1 = € 0,88) en dat komt doordat er voor jonge paarden in korte tijd heel veel geld is te verdienen. In Frankrijk is ook veel te winnen, maar daar is het aantal veulens veel groter, dus de kans op een topper wat kleiner. Bovendien moet er wat langer worden gewacht voordat het zover is. In Nederland is veel minder te winnen, maar de kans op een jaargangstopper vele malen groter, wat het toch heel leuk maakt om in een NL-jaarling te investeren.

Dure merries
Tot enkele jaren terug was het ondenkbaar dat een merrie de duurste van de veiling zou worden. Dat is nu veranderd. Een jaarlinghengst, die in de USA of Frankrijk uitgroeit tot een jaargangstopper, kan als dekhengst jaarlijks een mooi bedrag ophalen. Maar elke goedgefokte merrie kan als moeder jaarlijks voor een aardig rendement zorgen, zelfs wanneer ze zelf geen topprestaties heeft geleverd. Dat zorgt ervoor dat voor goede jaarlingmerries nu veel geld wordt betaald. In Frankrijk eindigden de merries in de top-20 van de prijslijst op de plekken 7,9,10, 17,18 en 19. Bij Unitrot waren de duurste NL-jaarlingen twee merries, voor 50k en 30k. In Zweden waren 2 merries de duurste en op twee na duurste: een Muscle Hill-dochter bracht 312k Euro op, een Walner-dochter 151k. In Italië was de op één na duurste een merrie (190k, van Walner) en in de USA waren twee merries de duurste: een Walner-dochter voor 800k dollars en een Chapter Seven-dochter voor $750k. Ook de nummers 4 en 5 waren merries.

Beursberichten
In de Breeders Special worden de wijzigingen van de veulengelden en de prijzen van de dek-aandelen behandeld als de beursberichten. Ook de jaarlingenprijzen geven een indicatie over de verwachtingen van de vaderpaarden. In de USA wordt Walner nu beschouwd als de hengst van de toekomst. In Frankrijk draait het nog steeds Ready Cash en zijn zoons, maar wie worden de toekomstige partners voor hun dochters? Er gaat zeker een verschuiving komen. Naar de Love You-zoons?

Italië
Ook hier waren de 4 Ready Cash-producten gemiddeld het duurste met 87k, vóór de 3 van Trixton met gemiddeld 84k, 6x Face Time Bourbon voor 57k, 6x Father Patrick 41k, 5x Southwind Frank 39k, 4x Muscle Mass 36k, 17x Maharajah 35k, 4x Donato Hanover 32k en 7x Varenne 29k.

Overige landen
In Tabel 3 staat een vegelijking van de topveilingen in 6 verschillende landen. Bas Schwarz deed verslag over de veiling in Lexington in nr. 41 van dit blad en Hans Sinnige schreef over de Derby veiling in Berlijn in nr. 34. De duurste (een merrie v. Walner u. Smexi 1.10,6 v. Explosive Matter) werd hier gekocht door Dragon Trotters voor 60k. In hetzelfde blad schreef Geert Koops over de Selected Yearling Sale op Solvalla. Een dek-aandeel van Face Time Bourbon leverde hier 150k op. Het duurste Zweedse jaarling, de merrie Eyewink Kronos (v. Muscle Hill u. Oyster Kronos 1.10,4 v. Conway Hall), werd voor 312k verkocht aan de eerder genoemde Jean-Pierre Barjon, de president van LeTrot! Zal hij ervoor gaan zorgen dat het Franse Stamboek even op een kier wordt gezet?

Boven: Het duurste jaarling in FR was de Zweeds geregistreerde Knight Moves, zoon van Ready Cash
en de Italiaanse merrie Radysin America (1.11,2 - € 190.000, van Donato Hanover uit Zagrabia Dei
van Victory Dream uit een dochter van Super Bowl, afstammend van Heidi Rodney).
Radysin is een halfzus van de reeds overleden crack Lisa America (van Varenne).
(foto Christian Lepescheux)Tabel 1a (uit het blad 360 le magazine)
Hieronder de duurste jaarlingen van de 4 veilingen, met prijzen van € 45.000 en hoger

(M=mannelijk, F=merrie, Vendeur=verkoper, Acheteur=koper, udv=uit dochter van)

In de top-20 staan 12 (!) producten van Ready Cash en 6 van zijn zoons!
De overige twee zijn van Prodigious en Love You.
Van de 57 getoonde jaarlingen zijn er 45 (=79 %) van Ready Cash of één van zijn zoons!

Tabel 1b:

Hieronder de duurste jaarlingen en de door Nederanders en voetballer Griezmann gekochte


Er werden 28 producten van Ready Cash ingebracht en de prijs wordt dan voornamelijk bepaald door de moeder van het jaarling.
Daarom staat er wat extra informatie over de moeders bij in de tabel. De letter k staat voor € 1.000, dus 100k = € 100.000.
Bij de vaders betekent (RC)=zoon van Ready Cash en (LY)=zoon van Love You
Ook Face Time Bourbon is natuurlijk een RC-zoon.

Tabel 2:
Hieronder de gemiddelde jaarlingprijzen per vaderpaard, gerangschikt vanaf het hoogste gemiddelde


Alleen de vaderpaarden met tenminste 4 verkochte jaarlingen zijn opgenomen.

In de laatste kolom staat de gemiddelde prijs/veulengeld, een interessant getal, dat
aangeeft hoeveel rendement je hebt op het betaalde veulengeld. Boven de 3,0 is erg goed,
onder de 2,0 is het veulengeld eigenlijk te duur voor wat de jaarlingen opbrengen.
Daarbij moet worden aangetekend dat de dekhengsten erg afhankelijk zijn van
de kwaliteit van de fokmerries die ze te dekken krijgen.
Tabel 3:
Vergelijking van de topveilingen in 6 landenterug naar het Nieuws

© Copyright Fokkersvereniging