Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
ook in 2021!

Net als in het voorgaande 2 jaren wil het Bestuur van de Fokkersvereniging weer een bedrag aan fokpremies beschikbaar stellen
voor in het buitenland gewonnen prijzengeld door NL-harddravers. Er wordt een bedrag van tenminste 3.000 Euro beschikbaar
gesteld voor 2021. Dus er zijn 3 fokpremies met een verdeling, net zoals in 2019 en 2020. Hopelijk volgen er nog meer sponsoren.

NL-dravers met de hoogste winsommen in het buitenland
per 10-04-2021, met een jaarwinsom van € 15.000 of hoger

(Definitieve publicatie in de Breeders Special 2022)

draver

fokker

BL-Valuta

jaarwinsom

jr.rec.

Floris Baldwin

A. Ebbinge

NOK 259.000

€ 26.000

1.10,8

Hoort uw fokproduct ook in deze lijst te staan of kloppen de gegevens niet?
Laat het ons weten!
We hebben de omrekeningskoersen van de NDR aangehouden voor 2020:
Zweedse Kroon: delen door ca. 10,0
Noorse Kroon: delen door ca. 10,0
Deense Kroon: delen door ca. 7,5


Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
in 2020

Net als in het voorgaande jaar heeft het Bestuur van de Fokkersvereniging een bedrag aan fokpremies beschikbaar gesteld
voor in het buitenland gewonnen prijzengeld door NL-harddravers. Het gaat om een totaalbedrag van 3.000 Euro.
Dus er zijn 3 fokpremies met een verdeling zoals in 2019.

NL-dravers met de hoogste winsommen in het buitenland
per 31-12-2020, met een jaarwinsom van € 12.000 of hoger

(Definitieve publicatie in de Breeders Special 2021)

draver

fokker

BL-Valuta

jaarwinsom

jr.rec.

Floris Baldwin

A. Ebbinge

NOK 1.067.992

€ 102.005

1.10,0

Heart of Steel

Merwestaal Moerdijk BV

SEK 644.784

€ 59.947

1.09,3

Hambo Transs R

K. Redder

n.v.t.

€ 54.051

1.10,5

Giant Shadow

J. Baron, B. Snijder

SEK 482.944

€ 48.294

1.09,9

Generaal Bianco

J.H. van der Horst

SEK 478.080

€ 47.808

1.10,5

Goofy Greenwood

F. Bins - J. Oorthuijssen

n.v.t.

€ 39.070

1.13,0

Kali Smart

Ecurie Smart

n.v.t.

€ 37.800

1.13,4

Kilimanjaro

L.C.J. Schalkoort

n.v.t.

€ 29.094

1.12,1

Inez Alki

C. Alkema

SEK 279.500

€ 27.950

1.12,2

Gustafson

J. Engwerda

n.v.t

€ 25.884

1.10,8

Kate Baldwin

A. Ebbinge

SEK 130.050

€ 13.000

1.12,7

Irish Steel

C. Siersema

SEK 120.000

€ 12.000

1.12,8

Grift Jr

Rataplan Stable

SEK 120.000

€ 12.000

1.11,4

We hebben de omrekeningskoersen van de NDR aangehouden voor 2020:
Zweedse Kroon: delen door ca. 10,0
Noorse Kroon: delen door ca. 10,0
Deense Kroon: delen door ca. 7,5

Berekende fokpremie, naar rato van de jaarwinsommen in 2020

draver

fokker

jaarwinsom

fokpremie

Floris Baldwin

Albert Ebbinge

€ 102.005

€ 1.416

Heart of Steel

Merwestaal Moerdijk BV

€ 59.947

€ 833

Hambo Transs R

Klaas Redder

€ 54.051

€ 751

totaal

--

€ 216.003

€ 3.000

Deze fokpremies zijn uitgekeerd na definitieve vaststelling in april 2021.
(min de gebruikelijke afdracht van 1/20-ste deel)


Oproep aan het Bestuur van de Stg. NDR

In artikel 22, lid II, van het Stamboekreglement staat geschreven:
"NDR kan bepalen dat aan fokkers van paarden, die in het buitenland prijzengeld winnen, fokpremies worden uitgekeerd".

Gedurende een aantal jaren in de XXe eeuw heeft NDR dit gedaan voor paarden, die een buitenlandse overwinning hadden behaald,
maar daar is men vanwege bezuinigingen mee gestopt. Het werd te duur.

In Nederland werkt het nu zo: In elke koers zijn fokpremies (meestal 10% van het prijzengeld) beschikbaar. Buitenlandse fokkers krijgen geen fokpremies. Als een buitenlands paard een prijs wint, schuift de bijbehorende fokpremie door naar de eerstvolgende NL-fokker. Maar dat gebeurt alleen indien zijn fokproduct zich in de prijzen loopt. Voorbeeld: In de GP der Giganten van 2019 werd Generaal Bianco 4e achter 3 buitenlandse paarden. Zijn fokker Hans van der Horst kreeg € 3.200 fokpremie, terwijl de 4e prijs € 3.000 bedroeg. Hambo Transs R werd 5e en fokker Klaas Redder en eigenaar Stal Mille Fleurs kregen beide € 1.500. Dat is mooi. De rest van de ter beschikking staande fokpremies (totaal € 1.250) werd echter niet uitgekeerd. In dit geval mazzel voor de baanvereniging. Maar ook in de reguliere koersen worden veel fokpremies niet uitgekeerd omdat er buitenlands gefokte paarden (meestal Franse) in de prijzen komen en dat gebeurt steeds vaker. Bij het doorschuiven vallen altijd de laatste fokpremies weg. We schatten dat er jaarlijks een bedrag van minstens € 10.000 niet wordt uitgekeerd en dus in de algemene middelen van de NDR verdwijnt. In de jaren 2017-2019 heeft NDR ter stimulering van de fokkerij voor elk geregistreerd NL-veulen € 50 aan de fokker uitgekeerd. Dat kwam neer op een totaalbedrag van ca. € 7.000 per jaar. Eigenlijk gingen de niet-uitgekeerde fokpremies naar dit doel. Een sympathiek gebaar, maar iedereen snapt dat een fokker niet besluit om zijn veulen NL te maken omdat hij dan € 50 krijgt. Het is een beloning, maar niet echt een stimulans. Veel ambitieuze NL-fokkers kiezen nu voor Zweden omdat het prijzengeld daar veel hoger is en de Zweedse organisatie 20% aan fokpremies uitkeert, ook voor in het buitenland (dus ook in NL) verdiend prijzengeld! Daar kan de NDR niet mee concurreren, want dat is onbetaalbaar. Maar er kan wel een kleine compensatieregeling worden bedacht voor fokkers die toch NL blijven fokken.

Buitenlandse paarden zitten onze fokkers in NL in de weg en de NL-fokproducten verdienen geen fokpremies in het buitenland. Ter compensatie zouden wij graag zien dat NDR de niet-uitgekeerde fokpremies stort in de pot voor de BL-fokpremies. Met de door de Fokkersvereniging bedachte formule (wordt op deze pagina uitgelegd) krijgen fokkers, die de meeste fokpremies zijn misgelopen, dan toch nog enige compensatie. Indien NDR bijvoorbeeld € 10.000 ter beschikking zou stellen, kunnen de fokkers van de 10 meest winnende paarden elk een bedrag tussen € 500 en € 3.000 tegemoet zien.


Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
met ingang van 2019!

Helaas niet voor al het buitenlandse prijzengeld, maar wel voor de paarden, die in een jaar
het meeste buitenlandse prijzengeld hebben verdiend. Het aantal paarden dat een fokpremie
verdient voor hun fokkers hangt af van de grootte van de pot. Het zijn er nu drie.

De in de Breeders Special 2019 beschreven uitwerking staat onder de tabel met donaties.NL-dravers met meer dan € 30.000 winsom in het buitenland
Eindstand per 31-12-2019

draver

fokker

BL-Valuta

jaarwinsom

Heart of Steel

Merwestaal Moerdijk BV

SEK 1.497.289

€ 149.729

Gina Schermer

Stal Schermer

n.v.t.

€ 101.540

Hooters USA

Mw. J. Mollema-Feenstra

n.v.t.

€ 92.856

Giant Shadow

J. Baron, B. Snijder

SEK 745.000

€ 74.500

Generaal Bianco

J.H. van der Horst

SEK 701.890*

€ 70.189

Giovanni Bianco

J.H. van der Horst

n.v.t.

€ 65.500

Gustafson

J.W.M. Engwerda

n.v.t.

€ 58.700

Fabio Bianco

J.H. van der Horst

n.v.t.

€ 38.600

Gideon H Renka

R. Knipscheer e.a.

SEK 378.500

€ 37.850

Jonah Vredebest

J.F.M. Westgeest

n.v.t.

€ 32.900

Floris Baldwin

A. Ebbinge

NOK 326.500

€ 32.650

Coktail Fortuna

Mw. S. Schoonderwoerd-Strik

SEK 314.669

€ 31.467

Goofy Greenwood

F. Bins

n.v.t.

€ 30.910

Hillary Queen

J. Huls

n.v.t.

€ 30.678

De omrekeningskoersen van de NDR voor 2019:
Zweedse Kroon: delen door 10,0
Noorse Kroon: delen door 10,0
Deense Kroon: delen door 7,5
* excl. prijzengeld in Wolvega in de Giganten (SEK 30.783),
want fokker Hans van der Horst kreeg € 3.200 fokpremie
voor de 4e plaats in deze koers!

Berekende fokpremie, naar rato van de jaarwinsommen in 2019

draver

fokker

jaarwinsom

fokpremie

Heart of Steel

Merwestaal Moerdijk BV

€ 149.729

€ 1.305

Gina Schermer

Stal Schermer

€ 101.540

€ 885

Hooters USA

Mw. J. Mollema-Feenstra

€ 92.856

€ 810

totaal

--

€ 344.125

€ 3.000

Deze fokpremies zijn uitgekeerd na definitieve vaststelling in april 2020.
(min de gebruikelijke afdracht van 1/20-ste deel)


NIEUWS d.d. 04-11-2019:

De gegadigden voor de 3 fokpremies leken in oktober bekend. Er was qua jaarwinsom een behoorlijk gat geslagen door de bovenste 3 paarden. Plotseling was daar de ruin Giant Shadow (RC Royalty - Turnpike Trophy) die in oktober in 2 koersen totaal SEK 250.000 won en op 2 november in handen van Björn Goop de finale met een 1e prijs van SEK 250.000. Dat was zijn 8e zege op rij! Als dit zo doorgaat wordt het nog spannend voor de betreffende fokkers, met nog 2 maanden te gaan.


NIEUWS d.d. 30-08-2019:

Voor de fokpremies voor in het buitenland verdiend prijzengeld is het lastig om een volledige tussenstand te geven. We hebben enkele kanshebbers opgezocht: Tot nu toe hebben in 2019 verdiend (k staat voor 1.000 Euro): Heart of Steel 135k, Gina Schermer 90k, Gustafson 60k, Generaal Bianco 57k, Hooters USA 54k, Giovanni Bianco 40k, Fabio Bianco 38k, Coktail Fortuna 30k, etc. Ongetwijfeld zijn we er enkele vergeten en er zal ook nog veel veranderen tot het einde van dit jaar. Tot nu toe hebben weinig fokkers een donatie willen geven. Wel zit er zeker 3.000 Euro in de pot, dus voor tenminste de 3 meestwinnende dravers in 2019 wordt een fokpremie betaald van ca. 1.000 Euro elk.

NIEUWS d.d. 09-07-2019:

Op 9 juli 2019 stuurde Leo Schalkoort een e-mail, waarin hij 100 Euro toezegde.
Zie de tabel hieronder voor alle toezeggingen.


NIEUWS d.d. 08-07-2019:

Op 5 juli 2019 hebben we een e-mail gestuurd naar bijna 200 leden met een oproep om te doneren voor deze pot.
Op de volgende dag kregen we één reactie tijdens de Sweepstakes-meeting. Een anonieme schenker wilde 100 Euro doneren.


NIEUWS d.d. 21-04-2019:
Onze oproepen om mee te doen bij het opbouwen van een pot voor BL-fokpremies hebben, na de spontane gift van Albert Ebbinge, geen nieuwe donaties opgeleverd. We doen het nu iets anders. Vanaf 21 april vragen we toezeggingen voor donaties van onze leden, die alleen worden geïncasseerd indien er totaal 20 toezeggingen zijn, incl. die van onze 4 bestuursleden, dus bij totaal € 1000 in de pot. We doen het met z'n allen of we doen het niet. We vragen onze leden om de € 50, die NDR betaalt per geregistreerd veulen, in de pot te doen. Dat geld komt van de niet-uitgekeerde fokpremies en de beste bestemming daarvoor is de pot voor de BL-fokpremies. Ja, vooral dit eerste overgangsjaar worden de BL-fokpremies een sigaar uit eigen doos, maar dat geldt ook voor het prijzengeld in de klassiekers en dat vindt niemand vreemd. Van bedrijven/instellingen vragen we € 500 en dan worden ze als sponsor vermeld op onze website. Bij elke 2 bedrijven hebben we dan weer een extra fokker die een BL-fokpremie voor 2019 ontvangt. Wij vinden dat fokkers beloond moeten worden als hun fokproducten veel geld in het buitenland verdienen. U toch ook? Doet u mee?

BL-fokpremie-pot voor het koersjaar 2019

volgnr. Hoofdsponsoren BL-fokpremies 2019 click op onderstaand
logo om naar de website
van de sponsor te gaan
bedrag

1.

Fokkersvereniging

€ 2.500

2.

H.R.V. Drachten
(gift in 2018)

€ 500

--

andere donateurs / toezeggingen
(zie lijst hieronder)

**

€ 0

       

--

totaal

in de pot

€ 3.000 *


* Dit geld is geoormerkt en staat op een aparte spaarrekening van de Fokkersvereniging

** Bij sponsoring van totaal € 500 of meer per jaar komt ook UW LOGO of NAAM hier te staan!

alle donaties voor 2019

datum gift

  donateurs                                          koersjaar -->

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

02-05-2018

  HRV Drachten (gift uit 2018)

€ 500

 

 

 

 

 

 

 

02-06-2019

  Fokkersvereniging

€ 2.500

 

 

 

 

 

 

 

10-03-2019

  J.C.H. Huiberts (voorz. Fokkerver.)

€ 50 **

 

 

 

 

 

 

 

10-03-2019

  A. Zaman (secr. Fokkerver.)

€ 50 **

 

 

 

 

 

 

 

10-03-2019

  mw. J. van Doleweerd (pen.m. Fokkerver.)

€ 50 **

 

 

 

 

 

 

 

10-03-2019

  A. van Bellen (bestuurslid Fokkerver.)

€ 50 **

 

 

 

 

 

 

 

15-03-2019

  A. Ebbinge

€ 50 **

 

 

 

 

 

 

 

07-07-2019

  Anoniem-001

€ 100 **

 

 

 

 

 

 

 

09-07-2019

  Leo Schalkoort

€ 100 **

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  bovenstaande toezeggingen zijn vervallen, behalve de bovenste twee,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  wegens te weinig aanmeldingen. We doen het met meer of we doen het niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal  

€ 3.000 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbetaling in  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

* onder voorbehoud
** deze toezegging van de bestuursleden van de Fokkersvereniging wordt alleen gestand gedaan,
indien er tenminste nog 20 andere leden zo'n donatie (of toezegging) doen.
Als dat niet lukt zullen we ook de € 50 van Albert Ebbinge terugstorten.
Vanaf 20 april vragen we toezeggingen van onze leden, die alleen worden geïncasseerd
indien er minimaal 20 toezeggingen zijn (oftewel € 1.000), incl. die van de 4 bestuursleden.
Wie doet er mee?
*** Ook voor de grotere sponsoren vragen wij nu eerst toezeggingen met bedragen van iets meer dan € 50,
die alleen zullen worden geïncasseerd indien er 6 of meer toezeggingen zijn, met een totaal van € 1.000.
Wie doet er mee?Onderstaande artikel is gepubliceerd in de Breeders Special 2019 van het weekblad Draf&Rensport nr. 11, d.d. 14 maart 2019.
(De tabellen zijn aangepast.
)


Titel: Fokpremies voor buitenlandse prijzen

door het Bestuur van de Fokkersvereniging

De Nederlandse dravers winnen veel geld in het buitenland, maar jammer genoeg worden daar geen fokpremies uitgekeerd aan onze fokkers. In nr. 28-2018 van dit blad is aangekondigd dat de Fokkersvereniging met ingang van 2019 zal gaan zorgen voor ‘buitenlandse fokpremies’. We hadden indertijd ingeschat dat er door de NL-dravers jaarlijks zo’n 3 à 4 ton in het buitenland wordt verdiend. Dat is verder uitgezocht en nu blijkt het een bedrag van dik over een miljoen Euro te zijn. Dat was even schrikken. Daar is dus een grote pot met fokpremies voor nodig en de grote vraag is: wie gaat dat betalen?

Inventarisatie
Jaarlijks krijgen we van de Stichting NDR (SNDR) het overzicht van de jaarwinsommen van de NL-dravers. Daar staan ook het in het buitenland verdiende geld bij, maar niet van de geëxporteerde paarden. Voor 2017 en 2018 is dit laatste voor ons uitgezocht door Gerard ter Schure, de man van het internationale computerstamboek. In tabel 1 staan de totale winsommen van alle NL-paarden over 2014 t/m 2018. De twee linker winsomkolommen (NL en BL) zijn opgaven van NDR. Daarnaast staat wat Gerard ter Schure (GtS) heeft opgezocht voor de geëxporteerde paarden in 2017 en 2018. Dat gaat ook om tonnen. In de rechterkolom staat het totaal in het buitenland verdiende prijzengeld, en dat is ca. 1,5 miljoen per jaar! Verderop staan voorbeelden in tabel 2 en tabel 3 met de paarden, die meer dan € 10.000 winsom in buitenland hebben behaald in 2017 en 2018. Veel ervan waren geëxporteerd. Een fokpremie van 10% is onhaalbaar, maar een lager percentage van een hoge jaarwinsom kan misschien toch nog een leuke premie opleveren.

Tabel 1: Totale winsom van NL-paarden in Nederland (NL) en Buitenland (BL) per jaar

jaar winsom in NL winsom in BL winsom geëxp winsom in BL
-- NDR NDR GtSchure NDR+GtS
2014 € 1.603.000 € 1.069.000 ? ?
2015 € 1.431.000 € 632.000 ? ?
2016 € 1.329.000 € 681.000 ? ?
2017 € 1.079.000 € 653.000 € 800.000 € 1.453.000
2018 € 1.082.400 € 961.800 € 557.200 € 1.619.000
2019 € 890.716 € 922.765 € 696.162 € 1.689.927

Uitwerking
Het plan is als volgt. Jaarlijks wordt in januari door SNDR een lijst opgesteld met alle bij haar bekende dravers met hun in het voorgaande jaar verdiende prijzengeld in NL en in het BL. Daar staan de geëxporteerde paarden niet bij. Het bestuur van de Fokkersvereniging zorgt dat daar (zo goed mogelijk) aan worden toegevoegd de BL-jaarwinsommen van de geëxporteerde paarden. Deze lijst wordt gepubliceerd in februari met de vermelding dat fokkers de ontbrekende gegevens of correcties van hun fokproducten kunnen doorgeven. Wie dat niet doet, vist achter het net. Na de definitieve vaststelling van de lijst wordt het geld uit de pot verdeeld over de fokkers van de meest winnende paarden en hoe groter de pot, des te meer fokkers een premie kunnen ontvangen. Maar hoe groot zal de pot kunnen worden?

Sponsors gezocht
We hoopten dat de SNDR de niet-uitgekeerde fokpremies in pot zou willen stoppen. Dat zou al een mooi begin zijn van naar schatting tegen de € 10.000 per jaar. Voor 2019 gaat dat helaas niet lukken omdat NDR geen financiële ruimte heeft en er bovendien al ca. € 7.500 wordt betaald met de € 50 beloning voor elk geregistreerd NL-veulen. Dit laatste stopt na 2019 en dan gaan we opnieuw in gesprek. Al het geld voor 2019 moet dus elders vandaan komen. We hebben al een klein begin met een gift uit 2018 van € 500 door de HRV Drachten. Ons bestuur wil in de komende Jaarvergadering aan de leden voorstellen om uit onze kas € 2.500 in de pot van 2019 te stoppen. Andere mogelijke sponsoren zullen worden benaderd. Verder hopen we een aantal van onze leden zover te krijgen om “een sigaar in de eigen doos” te stoppen, om die er misschien later weer uit te kunnen halen.

Verdeling van de pot
Het heeft weinig zin om met veel kleine fokpremies de spoeling heel dun te maken. Ons bestuur wil daarom de pot iets anders gaan verdelen dan we vorig jaar hebben voorgesteld, en wel als volgt. Het aantal fokkers dat een fokpremie krijgt wordt gelijk aan het aantal hele duizenden Euro's in de pot. Dus bijvoorbeeld alleen de bovenste 5 fokkers uit de lijst bij een pot van € 5.000 à € 5.999, etcetera. De pot wordt verdeeld over de in aanmerking komende fokkers, naar rato van de winsom van hun fokproduct. In tabel 3 is uitgewerkt wat dat zou betekenen voor de resultaten van 2018 bij 4 verschillende potgroottes. In theorie, want voor 2018 betalen we nog geen fokpremies. Met ingang van 2019 wordt het gedurende elk jaar een race tussen de fokproducten van de verschillende fokkers voor de grootste hap uit de BL-fokpremiepot. Dat maakt het extra spannend. Bij de fokpremies op de kortebaan hebben we in 2018 al een voorproefje gekregen van hoe leuk dat kan zijn.

VOORBEELDEN

Tabel 2: winsommen NL en BL in 2017 en fictieve fokpremies die zouden zijn uitgekeerd met ons voorstel
bij potten van resp. € 5.000, € 10.000, € 20.000 en € 30.000.
Tabel 3: winsommen NL en BL in 2018 en fictieve fokpremies die zouden zijn uitgekeerd met ons voorstel
bij potten van resp. € 5.000, € 10.000, € 20.000 en € 30.000.

Later werd ons gemeld dat in deze lijst ontbrak:
Grace Occagnes, die in 2018 ca. € 10.000 won.

Voorwaarden
Voor NL-TF’s telt het in Frankrijk gewonnen prijzengeld niet mee, omdat daarvoor al fokpremies worden betaald door Le Trot. Ook indien in de toekomst in andere landen fokpremies worden uitgekeerd voor onze NL-fokproducten, telt het in die landen verdiende prijzengeld niet mee. Geen dubbele fokpremies. Verder zal de fokpremie nooit meer bedragen dan 10 %. Als er in een jaar teveel (sponsor)geld beschikbaar is, schuift dit door naar het volgende jaar. Dit zal waarschijnlijk nooit gebeuren.
Deze regeling zal voor een aantal jaren gaan gelden, bijv. de komende 10 jaar, om er een stimulerende werking aan te geven, ter vergroting van het NL-Stamboek. Tenzij er zaken drastisch wijzigen, bijv. als er toch Europese fokpremies komen. De fokpremies tellen mee in de lijst van meest winnende fokkers, in het jaar waarover wordt uitgekeerd. Ook voor deze fokpremies geldt de gebruikelijke 5 % (een 20-ste deel) afdracht aan de Fokkersvereniging, hetgeen we weer terugstoppen in de pot van het volgende jaar.

Oproep
We hopen dat veel mensen ons initiatief waarderen en dat met een gift willen laten blijken, zodat dit het begin is van een mooie compensatie-regeling, nu er steeds meer van onze paarden over de grens gaan koersen. Misschien wilt u de € 50 bonus per veulen van de SNDR schenken? Dat is zeer welkom en alle beetjes helpen. Op onze website (www.dutchtrotters.nl) zullen alle donaties voor de BL-fokpremie-pot worden vermeld met de schenker erbij, tenzij u dat niet wilt. Personen of bedrijven, die € 500 of meer storten, zullen apart als Hoofdsponsor worden vermeld, eventueel met een logo. U kunt uw donatie storten op IBAN-rek.nr. NL 20 RABO 0357 367 774 ten name van Ver. Fokkers van Dravers, onder vermelding van: de schenker, zijn woonplaats en de tekst ‘BL-fokpremies 2019’. U kunt desgewenst ook een ander jaartal invullen. Schenken kan ook anoniem, maar dat woordje moet u dan even vermelden. Bij voorbaat dank voor uw gift!
Hieronder staat de eerste publicatie over dit onderwerp, gepubliceerd in het weekblad Draf&Rensport nr. 28 d.d. 12 juli 2018.


Probleemstelling
Voor veel fokkers is het teleurstellend dat juist hun beste NL-fokproducten veel geld verdienen in het buitenland. Ze missen dan de fokpremies voor een groot deel van de winsom van hun beste paarden. Enkele jaren geleden hebben we geprobeerd om Europese fokpremies binnen de UET bespreekbaar te maken, maar de andere landen willen er niets van weten. Enkele ‘rijke’ landen als Zweden, Italië en Frankrijk betalen zelf de fokpremies voor buitenlands prijzengeld. Dat kunnen we van de SNDR niet verwachten, want zoiets kost tienduizenden Euro’s op jaarbasis en dat geld is er niet.
Het Bestuur van de Fokkersvereniging neemt nu het initiatief en heeft een plan opgesteld om toch te komen tot fokpremies voor in het buitenland gewonnen prijzengeld.

De Fokkersvereniging gaat een pot met geld bijeen brengen, waaruit met ingang van 2020 jaarlijks fokpremies worden uitgekeerd voor in het buitenland koersende NL-dravers, ook de geëxporteerde. De pot kan groeien met sponsorgeld, dat bedoeld is voor een bepaald jaar. Over de beschikbare gelden kunnen vooraf geen garanties worden gegeven en de fokpremies zullen meestal lager uitkomen dan 10%, omdat het bijeen gebrachte bedrag in de pot wordt verdeeld over de fokkers, naar rato van het door hun fokproducten in het voorgaande jaar in het buitenland gewonnen prijzengeld. Het percentage van de fokpremies hangt dus af van wat er in de pot zit en hoeveel de NL-fokproducten totaal in dat jaar aan prijzengeld hebben gewonnen. Maar alles is beter dan helemaal niets. Bovendien is het een percentage van hoog prijzengeld, veel meer dan wat dat paard in Nederland zou verdienen. Dat kan dan toch nog een leuke fokpremie opleveren.

Uitwerking
Het plan is als volgt. Jaarlijks wordt in januari door SNDR een lijst opgesteld met alle bij haar bekende dravers met hun in het voorgaande jaar verdiende prijzengeld in NL en in het BL. Daar staan de geëxporteerde paarden niet bij. Het bestuur van de Fokkersvereniging zorgt dat daar aan worden toegevoegd de gevonden BL-jaarwinsommen van een aantal bekende geëxporteerde paarden. Deze lijst wordt gepubliceerd in februari met de vermelding dat fokkers de ontbrekende gegevens van hun fokproducten kunnen doorgeven. Wie dat niet doet, vist achter het net.
Wel met een onderdrempel: alleen paarden, die in het voorgaande jaar bijvoorbeeld meer dan € 5.000 aan prijzengeld hebben gewonnen (omgerekend met de gemiddelde valutakoersen in het betreffende jaar, in januari van het volgende jaar vast te stellen) tellen mee. Om te voorkomen dat één fokker met een uitzonderlijk fokproduct de hele pot van een jaar leeghaalt,  komt er ook een bovengrens voor het prijzengeld per paard per jaar en die stellen we nu op € 100.000. De onder- en bovengrens kunnen jaarlijks worden aangepast door het Fokkersbestuur, afhankelijk van de ervaringen en de omvang van de geldpot.
Na verificatie ontstaat een definitieve lijst, die half maart in de Breeders Special wordt gepubliceerd. Het door de Fokkersvereniging bijeen gebrachte bedrag wordt binnen een maand naar rato van het gewonnen prijzengeld door de boekhoud-afdeling van de SNDR uitgekeerd aan de betreffende fokkers. Voordeel van deze regeling is dat het nooit meer kan kosten dan begroot en beloofd.
Naar schatting winnen de NL-fokproducten jaarlijks in het buitenland een totaalbedrag van 3 à 400.000 Euro. Bij een pot van bijv. € 10.000 bedraagt de fokpremie dan ca. 3%. Dat lijkt niet veel, maar is veel beter dan niets. Generaal Bianco won vorig jaar € 125.000 in Zweden en zijn fokker zou dan ongeveer € 3.000 hebben ontvangen. Bij de ondergrens van € 5.000 prijzengeld bedraagt de fokpremie dan ca. € 150.
Indien een fokker in de toekomst een Timoko fokt, die 7 jaar achter elkaar meer dan € 100.000 wint, krijgt hij in ons systeem uiteindelijk veel meer fokpremies dan in de Zweedse regeling, want bij ons kan hij elk jaar het maximale uit de pot halen, terwijl in Zweden een paard aan fokpremies maximaal ca. € 10.000 krijgt in zijn hele carrière en voor paarden ouder dan 7 jaar niets meer uitkeert. Dat is toch een mooi vooruitzicht?

Voorwaarden
Voor NL-TF’s telt het in Frankrijk gewonnen prijzengeld niet mee, omdat daarvoor al fokpremies worden betaald door Le Trot. Ook indien in de toekomst in andere landen fokpremies worden uitgekeerd voor onze NL-fokproducten, telt het in die landen verdiende prijzengeld niet mee. Geen dubbele fokpremies.
De fokpremie zal niet meer bedragen dan 10 %. Als er in een jaar teveel (sponsor)geld beschikbaar is, schuift dit door naar het volgende jaar.
Deze regeling zal voor een aantal jaren gaan gelden, bijv. de komende 10 jaar, anders heeft het geen stimulerende werking. Tenzij er zaken drastisch wijzigen, bijv. als er toch Europese fokpremies komen. Er wordt door de Fokkersvereniging een ondergrens beloofd en we rekenen erop sponsoren te vinden die de pot willen vergroten. De fokpremies tellen mee in de lijst van meest winnende fokkers, in het jaar van uitkering. Ook voor deze fokpremies geldt 5 % (een 20-ste deel) afdracht aan de Fokkersvereniging, hetgeen we weer terugstoppen in de pot van het volgende jaar.

Sponsoring
De Fokkersvereniging gaat proberen om de pot zo groot mogelijk te maken. Het begint met een deel uit de eigen middelen: 1.000 Euro of meer, waarvoor we aan onze leden toestemming zullen vragen in de komende Jaarvergadering in 2019. Daarnaast zullen sponsoren worden gezocht. Gedacht wordt vooral aan de NDR (bijv. de niet-uitgekeerde fokpremies t.w.v. ca. € 7.000) en Runnerz, maar ook aan andere sponsoren. Zo denken we jaarlijks wel een pot van minstens € 10.000 bij elkaar te kunnen krijgen. Het sponsorgeld, dat in een jaar wordt binnengehaald, wordt normaal gesproken uitbetaald in het eerstvolgende jaar, maar sponsoren kunnen hun donatie natuurlijk ook bestemmen voor latere jaren of hun gift verspreiden over meerdere jaren. Meestal hoort sponsorgeld echter bij het prijzengeld van hetzelfde jaar, maar we gaan nu al sparen voor de uitbetaling in het eerste jaar 2020. Hierbij een oproep aan iedereen, die onze fokkerij een warm hart toedraagt: Meld je aan als sponsor of tip ons voor een sponsor. Dit sponsorgeld is echt goed besteed.

Perspectief
De uitbetaling van ‘buitenlandse’ fokpremies zal starten in 2020 voor prijzengeld dat in 2019 wordt verdiend. Eigenlijk gaat het dus volgend jaar al in. Het Bestuur van de Fokkersvereniging is al bezig met sponsorwerving en binnenkort hopen we daar meer over te kunnen zeggen. Hoeveel er in de toekomst in de pot zal komen, kunnen we nu moeilijk inschatten. Minimaal een paar duizend Euro, maar mogelijk ook veel meer dan € 10.000. Een goede reden voor twijfelende fokkers om hun fokproducten van dit jaar in het NL-Stamboek te zetten. Door de grotere aantallen veulenregistraties worden de doteringen in onze Klassiekers in de toekomst ook veel hoger. Nederlands fokken wordt steeds leuker!Voor de huidige fokpremies in Nederland en andere landen: Kijk onder Hot Item 5 of click HIERterug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging