Fokpremies in Europa

In heel Europa worden al vele decennia lang fokpremies uitgekeerd aan fokkers om zo de fokkerij van harddravers te stimuleren. Vaak gebeurt dat met overheidsgeld of uit de afdracht van de toto-omzet. Er wordt hierbij nog steeds erg nationalistisch gedacht: Meestal wordt alleen fokpremie uitgekeerd wanneer een paard uit het eigen Stamboek een prijs wint in eigen land, zelfs als de fokker een buitenlander is. Nu de grenzen vervagen en paarden steeds vaker over de grens in koersen aan de start komen, is het tijd geworden voor Europese fokpremies, vinden wij als Bestuur van de Fokkersvereniging. Zover is het echter nog lang niet, maar er is wel beweging: Zie Hot Item 4.

Hieronder de huidige stand van zaken met de fokpremies in de verschillende Europese landen.


In Nederland bedraagt de fokpremie 10 % in de meeste koersen! Alleen in de Fokkers Trofee en de Breeders Crown koersen (nieuwe stijl) bedraagt de fokpremie 20 %.
Als een paard uit een buitenlands stamboek zich in de prijzen loopt schuift de fokpremie door naar de fokker van de eerstvolgende geplaatste Nederlandse draver. Als dat paard buiten de prijzen valt, vervalt deze fokpremie.
Al heel lang geldt dat een twintigste deel van de fokpremies wordt afgedragen aan de kas van de Fokkersvereniging, die dit geld gebruikt ter stimulering van de fokkerij. Dus netto ontvangt de fokker in Nederland 9,5 % fokpremie.
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd, maar dat gaat met ingang van 2019 veranderen. Kijk onder Hot Item 3, boven aan deze pagina, of click HIER .


In België bedraagt de fokpremie 20 % in alle koersen!
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd.


Ook in Duitsland wil men de fokkerij stimuleren door fokpremies te verhogen.
Als proef zijn de fokpremies voor de "Zirkelrennen" aanzienlijk verhoogd met ingang van 2016.
2-jarige naar 20%
3-jarige naar 25%
4- en 5-jarige naar 15%
De Derby valt niet onder de "Zirkelrennen" en dan bedraagt de fokpremie 10%.
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd.In Frankrijk bedraagt de fokpremie 12,5 % in alle koersen!
Voor een in het buitenland gewonnen Groep-I koers wordt ook fokpremie uitgekeerd, dus de fokker van Bold Eagle kreeg na de overwinning in de GP de l'UET in Wolvega een fokpremie van ca. 22.000 Euro van de Franse organisatie.


In Italië is de fokpremie per 2018 verhoogd van 10 % naar 20 % in alle koersen!
Voor in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt ook 10 % aan fokpremies betaald door de Italiaanse organisatie, met ingang van 2017, echter alleen in koersen met een dotering van tenmiste € 5.000.
De Derby wordt vanaf 2017 met een miljoen Euro gedoteerd, dus de eerste prijs bedraagt dan € 500.000 en de fokpremie € 100.000 ...........

Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt 10% fokpremie uitgekeerd.


In Spanje (Mallorca, Menorca) bedraagt de fokpremie 20 % in alle koersen!
Op die eilanden zijn er 90 koersdagen per jaar. 90% van de koersen zijn PMU-koersen met € 5.000 of € 6.000 dotering.
Er worden nu jaarlijks ca. 200 draverveulens geboren! Sinds 2016 bedraagt de eerste prijs in de Derby € 50.000 (fokpremie € 10.000).
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt (nog) geen fokpremie uitgekeerd


Wijzigingen Zweedse fokpremies met ingang van 1 januari 2021:

• 2-4 jaar oude paarden: 20 % fokpremie in alle koersen in Zweden, in de STL-koersen (Svensk Trav Liga) en in alle Europese Groep-1 koersen
• 5-7 jaar oude paarden: 10 % fokpremie in alle koersen in Zweden, in de STL-koersen (Svensk Trav Liga) en in alle Europese Groep-1 koersen
• 8 jaar en ouder: 10 % fokpremie alleen in de STL-koersen (Svensk Trav Liga) en in alle Europese Groep-1 koersen
• in de “premielopp” voor 2-jarigen: 20 % fokpremie
• voor "premiekanspaarden" wordt 30 % aan fokpremies uitbetaald over het basisbedrag en 20 % over het premiekansbedrag
Fokpremies schuiven in Zweden niet door, zoals bij ons.

Koersen buiten Zweden
Per 2021 worden GEEN fokpremies uitgekeerd voor het in het buitenland gewonnen prijzengeld, behalve in de Europese Groep-1 koersen! Er geldt echter GEEN maximum meer van totaal SEK 100.000 (ruim. 10.000 Euro) aan fokpremies in het buitenland, zoals eerder. Dus de fokker van een prijswinnend Zweedse paard in de Prix d'Amerique 2021 en ander Groep-1 koersen krijgt 10 % fokpremie.

Let op: ook de drempel om je merrie + veulen Zweeds te maken zal met ingang van 2021 worden verhoogd. Begin volgend jaar zullen de nieuwe regels voor het "in Zweden geboren" zijn worden bekend gemaakt.terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging