Groningen mag NIET verdwijnen!!

Boven: B&W van de Stad Groningen willen de drafbaan sluiten.
Gelukkig gaan niet zij daarover, maar de gemeenteraad.
Er wordt binnenkort over vergaderd.

Tijdens het symposium op de Fokkerijdag in Alkmaar op 1 maart 2020 vertelde Sytske de Vries (bestuurslid van drafbaan Groningen) tijdens haar presentatie dat B&W van de stad Groningen de drafbaan wil sluiten. De gemeenteraad kan dat nog tegenhouden. Op verzoek van Kees de Bock, adviseur van het Bestuur van de KHRV Groningen, heeft de voorzitter van de Fokkersvereniging op 4-3-2020 onderstaande e-mail gestuurd naar de gemeenteraad (raad@groningen.nl). Deze e-mail is door de griffie verspreid naar de raadsleden van de Stad Groningen.

Wilt u ook iets naar de gemeenteraad sturen? U kunt onze argumenten gebruiken. Misschien kan er ook iets worden bereikt via de Provinciale Staten van Groningen?Geachte Raadsleden van de Stad Groningen,

Afgelopen zondagmorgen (1 maart) werd op de Drafbaan Alkmaar een symposium georganiseerd met als thema: "Het fokken van harddravers heeft toekomst".
Als voorzitter van de Fokkersvereniging heb ik zelf in mijn presentatie kunnen laten zien dat het aantal veulenregistraties de laatste jaren is gestegen na een dramatische daling in het vorige decennium. Dit is een gevolg van positieve ontwikkelingen in de drafsport. De verschillende baanbesturen zijn goed bezig, werken prima samen en dat resulteert in goede publiciteit en meer publiek. Vooral door internationale samenwerking stijgen de toto-omzetten aanzienlijk en dat is de basis voor exploitatie van de drafbanen. De vertegenwoordigers van de vier professionele drafbanen in Nederland lieten positieve cijfers zien. Groot was de schrik toen de afgevaardigde van drafbaan Groningen ons meldde dat het voorbestaan van de Groningse drafbaan in gevaar is. Dat kan toch niet waar zijn, net nu het daar zo goed gaat?

Niet alleen voor de drafsport, maar ook voor de draverfokkerij is het voorbestaan van Drafbaan Groningen echt noodzakelijk om de volgende redenen:
- De Groningse drafbaan is een begrip; in 1923 werd de eerste koersmeeting georganiseerd in het Stadspark. Over 3 jaar is dat 100 jaar geleden. Groningen en Duindigt waren in de vorige eeuw decennia lang de belangrijkste drafbanen van Nederland. Drafsport hoort bij Groningen. Je breekt toch ook niet de Martini Toren af om daar een appartementengebouw neer te zetten omdat dit veel geld oplevert?
- De baanvereniging bestaat al sinds 1886 en heeft de eretitel Koninklijk, die kunt u toch niet hun drafbaan ontnemen?
- De Sweepstakes in Groningen zijn een onderdeel van het Klassieke seizoen van de 3-jarige paarden, net als de Derby op Duindigt en de Fokkers Trofee in Wolvega. Wij noemen het de Triple Crown, wanneer een paard deze drie koersen in één jaar weet te winnen. Klassiek wil zeggen traditioneel, onveranderlijk en cultureel erfgoed. Deze koersen kunnen niet zomaar naar een andere baan worden verplaatst, want dan is het een andere, onvergelijkbare koers geworden. Daar wordt al jaren van tevoren door de fokkers voor ingeschreven. Daar worden dravers voor gefokt en getraind. Dat kan niet zomaar worden gestopt.
- De baan is belangrijk voor de breedtesport. In Wolvega vindt de topsport plaats, op een harde, snelle baan. Veel paarden komen hier niet tot hun recht en hebben een baan als in Groningen of Alkmaar nodig. Ook voor de diversiteit in baangesteldheid en koersafstanden speelt Groningen een bijzondere rol. Dat is belangrijk voor eigenaren, fokkers en professionals.
- De baan is belangrijk voor drafminnend Groningen. Als er een drafbaan wegvalt, verdwijnt een groot deel van de achterban in die regio. Dat hebben we in het verleden gezien in Limburg (Schaesberg), Utrecht (Mereveld), Hilversum en Nootdorp.
- We hebben nu nog maar vier professionele drafbanen over en kunnen geen enkele missen. Als er regio's wegvallen voor de drafsport, wordt het voor de andere steeds moeilijker.
- De meeste fokkers zijn nu te vinden, daar waar ook de drafbanen liggen, in Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Groningen.  Als Groningen sluit, zullen ook veel fokkers in die provincie met hun hobby stoppen en dat kunnen we echt niet hebben. Er worden nu eigenlijk al te weinig draverveulens geboren en eindelijk hebben we een stijging te pakken. We moeten er niet aan denken dat het weer gaat dalen.
- De Groninger drafbaan is een belangrijk onderdeel van een landelijke sport. Het belang ervan stijgt eigenlijk uit boven stedelijke en zelfs provinciale belangen. Dat moet men zich wel realiseren.

Er rust een grote verantwoordelijkheid op uw schouders. Ik wil u dringend verzoeken om ervoor te zorgen dat de Groningse Drafbaan NIET WORDT GESLOTEN!

Bij voorbaat dank.

ir. J.C.H. Huiberts
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Fokkers van Draverspaardenterug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging