De fokker, die de eerstvolgende 3-jarige Triple Crown-winnaar fokt, ontvangt € 3.000 uit de Triple Crown-pot en ontvangt daarnaast ook nog meer dan € 6.000 aan reguliere fokpremies voor deze 3 Klassiekers. Hij wordt daardoor in dat jaar waarschijnlijk ook kampioen bij de fokkers!!! Registreer uw veulen in het NL-Stamboek en maak kans op deze bonus en de eeuwige roem -------

 

Triple Crowns:
lokkers voor de fokkersTriple Crown: gegadigden


Hier houden we bij hoe de stand van zaken is in de loop van het jaar.
Als in een jaar driemaal dezelfde winnaar staat, is dat paard Triple Crown-winnaar in die categorie.


TC-Onderdeel winnaar
1e poot
winnaar
2e poot
winnaar
3e poot
TC-winnaar
JA - NEE
TC 3-jar. algemeen Sweepstakes (h/r of m.) Derby Fokkers Trofee  
winnaar 2015 Facebook / Fame Boko Fidelity Rhythm Facebook

NEE

winnaar 2016 Gaz Occagnes / Giselle Boko Goofy Greenwood Gusty Rhythm

NEE

winnaar 2017 Hummer Scott / Highspeed Aresy Hooters USA Hillary Queen

NEE

winnaar 2018 Ilclassico Renka / Isabella JE Ideaal Incredible DrPol

NEE

winnaar 2019 Jewel Star / Jonah Vredebest John King Boko Jank Summerland

NEE

winnaar 2020 Koen n Klasbak/Karola Kentucky River Kansas Lobell

NEE

winnaar 2021 Love over Gold/Lana Lobell Let it be VP Let it be VP

NEE

winnaar 2022 Magnum de l'Iton/Mistral Max Occagnes Max Occagnes

NEE

winnaar 2023 Novato Novato Novato

WINNAAR

winnaar 2024 ??? ??? ???

???

Triple Crown potten: voor de fokker: € 3.000 voor de eigenaar: € 0

---

---

---

---

---

---

---

TC 3-jar. merries Sweepstakes merries Merrie-Derby Merrie Trofee  
winnaar 2015 Fame Boko For Sale Faith Boko

NEE

winnaar 2016 Giselle Boko Giselle Boko Galante Olandese

NEE

winnaar 2017 Highspeed Aresy Haley Vredebest High Five Renka

NEE

winnaar 2018 Isabella JE Iris Baldwin Iris Baldwin

NEE

winnaar 2019 Jonah Vredebest Jungle Renka Just be Proud

NEE

winnaar 2020 Karola Kodaira Rensuma Kimberly's Wish

NEE

winnaar 2021 Lana Lobell Lana Lobell Lana Lobell

WINNARES

winnaar 2022 Mistral Malou Vredebest Malou Vredebest

NEE

winnaar 2023 Niagara River Nikita R Niagara River

NEE

winnaar 2024 ??? ??? ???

???

Triple Crown potten: voor de fokker: € 1.000 voor de eigenaar: € 0

---

---

---

---

---

---

---

TC 4-jar. algemeen Criterium Sprint Kampioenschap 4-jarigen Derby  
winnaar 2015 Europoort Pride Exceptional Boko Early Stardust

NEE

winnaar 2016 Facebook Fidelity Rhythm Feline Boko

NEE

winnaar 2017 Gaz Occagnes Goofy Greenwood Goofy Greenwood

NEE

winnaar 2018 Hugo Lobell Hooters USA Hugo Lobell

NEE

winnaar 2019 Innovation Love Inez Alki Innovation Love

NEE

winnaar 2020 Jank Summerland Jank Summerland Jack Hanover

NEE

winnaar 2021 King Schermer Kenzo W Kilimanjaro

NEE

winnaar 2022 Love You Too Luciano Lobell Luciano Lobell

NEE

winnaar 2023 Max Occagnes Max Occagnes Max Occagnes

WINNAAR

winnaar 2024 ??? ??? ???

???

Triple Crown potten: voor de fokker: € 2.000 voor de eigenaar: € 0

---

---

---

---

---

---

---Spring snel naar:
Triple Crowns-Laatste Nieuws
Triple Crown-motivatie en oproep
Triple Crown-potten met donaties en sponsoren
Triple Crown-opzet
Triple Crown-reglement met de stortingscodes
Triple Crown-winnaars
Er zit nu nog € 9.000 in de pot!!
(6.000 voor de fokkers en 3.000 reserve)
(nieuwe sponsoren gezocht!!)

Hoofdsponsors vanaf het begin tot nu:

volgnr.

sponsor

logo

bedrag

1.

Fokkersvereniging

€ 12.000

2.

Stichting NDR 

€ 4.250

3.

Meindersma-Sybenga
Stichting

€ 3.000

4.

Runnerz
(later Zeturf) 

€ 1.250

5.

H.D.R.V Drachten 

€ 500

--

enkele donateurs
(zie lijst hieronder)

**

€ 500

--

TOTAAL ONTVANGEN
VAN DE SPONSORS

--

€ 21.500

--

TOTAAL UITGEKEERD
in 2021 en 2023 

€ 12.500

--


ter beschikking
in 2024
 

op spaarrekening

€ 6.000 *

--


reserve
 

op spaarrekening

€ 3.000 *


* Dit geld is geoormerkt en staat op een aparte spaarrekening van de Fokkersvereniging


** Bij sponsoring van totaal € 500 of meer komt ook UW LOGO hier te staan!

 Laatste Nieuws Triple Crowns d.d. 21-12-2023:
Fokkersvereniging sponsort € 2.000 !!


Door uitkeringen aan fokkers en eigenaren van twee Triple Crown-winnaars in 2023 is de Triple Crown-pot bijna leeg geraakt. Gelukkig hadden we al een reserve opgebouwd en heeft de NDR onlangs een bedrag van 2.500 Euro beloofd. Op 21 dec. 2023 heeft het Fokkersbestuur besloten om 2.000 Euro over te boeken naar de Triple Crown-pot om voldoende reserve op te bouwen. Gezien het financiële plaatje over 2023 is dat verantwoord. We komen niet in de rode cijfers. Doordat de Sweepstakes niet meer in Groningen maar in Wolvega worden verreden is de kans op een Triple Crown winnaar groter geworden. Daarom dekken we ons in met een reserve-pot zodat we ook op de lange termijn Triple Crown bonussen voor de fokkers kunnen waarborgen. De huidige bonussen staan in de tabel bovenaan deze pagina.


Laatste Nieuws Triple Crowns d.d. 11-11-2023:
NDR sponsort € 2.500 !!


Op 9 nov. 2023 heeft het Fokkersbestuur vergaderd met het NDR-Bestuur, waarbij door laatstgenoemde 2.500 Euro is toegezegd om de Triple Crown-pot weer op een acceptabel niveau te krijgen. In die vergadering is ook besloten om voorlopig geen bonus voor de eigenaren uit te keren, omdat zij al heel veel prijzengeld ontvangen. Het moet echt een lokker voor de fokker blijven, ter stimulering van de NL-fokkerij.Laatste Nieuws Triple Crowns d.d. 11-10-2023:
Novato is Triple Crown-winnaar!!


Op 11 okt. 2023 won de grote favoriet Novato de Fokkers Trofee in Wolvega en daarmee tevens de Triple Crown bij de 3-jarigen, want hij won ook de eerste 2 kronen (Sweepstakes en Derby). Naast de fokpremie van 2.700 Euro (20%) krijgt de fokker ook de bonus van 5.000 Euro voor de Triple Crown. De eigenaar ontvangt, naast de eerste prijs van 13.500 Euro, een bonus van 1.000 Euro. Click HIER voor de foto's van de Triple Crown-winnaars en de oorkondes.

We hebben nu nog 4.500 Euro apart staan voor toekomstige Triple Crown-winnaars en gaan op zoek naar sponsoren om de poten te vergroten.Laatste Nieuws Triple Crowns d.d. 17-09-2023:
Max Occagnes is Triple Crown-winnaar!!


Op 17 sept. 2023 won de grote favoriet Max Occagnes de Derby der 4-jarigen in Wolvega en daarmee tevens de Triple Crown bij de 4-jarigen, want hij won ook de eerste 2 kronen (Criterium en Sprintkampioenschap). Naast de fokpremie van 1.600 Euro krijgt de fokker ook de bonus van 3.000 Euro voor de Triple Crown. De eigenaar krijgt, naast de eerste prijs van 16.000 Euro, een bonus van 1.000 Euro.Laatste Nieuws Triple Crowns d.d. 29-10-2021:
Lana Lobell is Triple Crown-winnares!!


Op vrijdag 29 okt. 2021 zijn de Fokkers Trofeeën verreden in Wolvega. De open afdeling werd gewonnen door Derby-winnaar Let it be VP. Hij was niet gestart in de Sweepstakes en kwam dus niet in aanmerking voor de Triple Crown bij de 3-jarigen. De Merrie Trofee werd gewonnen door Lana Lobell en zij behaalde hiermee wel de Triple Crown voor 3-jarige merries: Sweepstakes - Merrie Derby - Merrie Trofee. Voor het eerst sinds de instelling, 7 jaar geleden, moeten we een uitkering doen. Naast de 1e prijs (€ 3.000) en de fokpremie (€ 600 =20%) ontvangt fokker-eigenaar Arie van Bellen een Triple Crown-bonus van € 2.000 als fokker en € 500 als eigenaar. Die € 2.000 is een fokpremie en daar gaat dus de gebruikelijke 1/20-ste deel (€ 100) vanaf als afdracht naar de Fokkersvereniging. Het volledige bedrag telt wel mee voor het kampioenschap bij de fokkers en daardoor is Van Bellen Kampioenfokker 2021 geworden.
We moesten dus € 2.500 uitkeren en dat was toevallig precies gelijk aan het bedrag dat we als reserve op onze Triple Crown-rekening hadden staan. De ter beschikking staande potten voor de 3 Triple Crowns hebben we in 2022 iets aangepast, zodat er toch nog iets in de reserve-pot blijft staan. Click HIERLaatste Nieuws Triple Crowns d.d. 11-10-2020:
De vette TC-bonussen blijven voor 2021 beschikbaar!


De Fokkersvereniging stelde met ingang van het jaar 2015 niet minder dan 10.000 Euro ter beschikking als bonus voor de fokkers van de 3 Triple Crowns: voor 3-jarigen algemeen, 3-jarige merries en 4-jarigen. Deze bonus is beschikbaar vanaf 2015, voor Ned. dravers geboren in 2012, dus vanaf de F-jaargang, maar is tot nu toe niet uitgekeerd. Dus fokkers: Schrijf uw veulen van dit jaar in het Nederlandse Draverstamboek in en maak kans op die dikke bonus!!! Als een bonus eruit gaat, wordt deze weer aangevuld en misschien is hij over enkele jaren nog veel hoger.
Steun hiermee ook de vaderlandse sport en fokkerij. Het is toch het leukste om de Ned. Derby te winnen?
We zijn teleurgesteld dat er zo weinig mensen/instanties onze oproepen in het verleden hebben gehonoreerd. De bedoeling was CROWD-FUNDING, maar dat kwam niet op gang. Help de sport en fokkerij nu om toch een mooie en aansprekende Triple Crown beloning op te bouwen. Omdat de potten voor de eigenaren (met 25 % voor de trainers) ver zijn achtergebleven zullen de binnengekomen bedragen in eerste instantie daarvoor worden bestemd, tenzij u anders aangeeft.
In oktober 2020 (na de Derby) hebben we de beschikbare potten voor de Triple Crowns iets naar beneden afgerond, zodat er een reserve-pot is ontstaan voor als er in de toekomst een deel moet worden uitgekeerd. We hebben dit gedaan omdat het moeilijk blijkt te zijn om sponsoren dit doel te vinden. Zie hieronder.


Motivatie
De Fokkersvereniging stelt met ingang van het jaar 2015 tenminste 10.000 Euro ter beschikking als bonus voor 3 Triple Crowns, voor 3-jarigen algemeen, 3-jarige merries en 4-jarigen. Deze bonus gaat gelden vanaf 2015, voor Ned. dravers geboren in 2012, dus vanaf de F-jaargang. Dus fokkers: Schrijf nog snel uw fokmerrie en veulen in het Nederlandse Draverstamboek in!!!
Steun hiermee ook de vaderlandse sport en fokkerij. Het is toch ook het leukste om de Nederlandse Derby te winnen? En misschien ook nog de Triple Crown met bijbehorende premie!

Redenen waarom de Fokkersvereniging de Triple Crown wil opwaarderen:
1. interessant maken van de Nederlandse fokkerij en sport: meer ingeschreven veulens
2. Nederlandse jaarlingen worden interessanter: hogere jaarlingprijzen
3. opwaarderen van de vaderlandse Klassiekers: meer inschrijvingen, waardoor grotere potten met inleggelden: hoger prijzengeld in de Klassiekers
4. deze 9 (semi-)Klassiekers krijgen door de Triple Crowns een groter belang en meer aanzien
5. de Triple Crowns met bonus zorgen voor meer publiciteit
6. de fokker en eigenaar van een Triple Crown-winnaar behoren te worden beloond
7. de bonussen worden betaald in de vorm van fokpremies en prijzengeld. Dus de trainer krijgt normaal gesproken een kwart van de eigenaar-bonus.
8. Triple Crown-potten blijven meestal wat langer staan waardoor ze meer impact hebben. Het gestorte geld levert dus meer "rendement" op.
9. als we allemaal iets in de pot doen, kunnen de potten heel groot worden. En alleen met grote potten werkt het. We beginnen (volgens plan) met een pot voor de fokkers, die nu al bijna net zo groot is als de fokpremie in de Derby, en daar moet nog veel geld bij komen!
10. tegenover de lokroep van Duitsland (hoge prijzen en fokpremies in hun Klassiekers) moeten wij in Nederland iets anders aanbieden
11. we streven naar een pot van 30 à 40.000 Euro!! Maar dan moet wel iedereen zijn steentje bijdragen!

Opmerkingen (n.a.v. de opmerkingen in onze Jaarvergadering):
1. ("Deze potten zijn toch weer voor de grote fokkers") hobby-fokkers zonder ambitie mogen geen belemmering vormen voor pogingen om onze vaderlandse sport en fokkerij te redden en op een hoger plan te brengen. Ook hobby-fokkers dingen mee naar de Triple Crowns, als ze hun producten inschrijven voor de Klassiekers
2. Ook met eventuele dubbele nationaliteit(en) of na samenvoeging van Stamboeken, moeten we zorgen dat fokkers/eigenaren hun paarden inschrijven voor de Nederlandse Klassiekers. De Triple Crowns zijn mooie lokkers om paarden daarvoor in te schrijven.
3. Uitstel of aarzeling mag niet meer aan de orde zijn. We hebben geen tijd te verliezen. Alleen met doortastendheid kunnen onze sport en fokkerij nog worden gered.
4. We hebben eind 2012 al 10.000 euro beloofd m.i.v. 2015, dus dat is niet meer terug te draaien
5. Door zelf zo'n groot bedrag te reserveren konden we ook andere instanties vragen om gul te storten
6. Hoe groter de potten voor de Triple Crowns des te beter werkt het. Stort dus allemaal een bedrag, al is het maar een tientje. Met veel tientjes komt er ook een grote som.

Verder:
- bij ons blijft niets aan de strijkstok hangen: Alle geschonken bedragen komen voor 100 % ten gunste van de Triple Crown winnaars
- de geschonken bedragen worden op deze website vermeld (zie hieronder), wat voor iedereen controleerbaar is
- de Fokkersvereniging beheert de gelden en dat wordt jaarlijks gecontroleerd door haar kascommissie
- de Fokkersvereniging heeft voldoende reserve op de bank om tegenvallers op te vangen
- het geld staat veilig op de bank en wordt niet belegd.Triple Crown: bedragen


Eerste jaar van mogelijke uitkering is 2015.

De Fokkervereniging van 2012 t/m 2015 jaarlijks een bedrag van € 2.500 gereserveerd, dus voor 2015 stond al € 10.000 in het vooruitzicht, met stortingscode 2 (alleen voor de fokkers, zie onder reglement).
Daarna zouden we bekijken of deze formule een succes was en eventueel nieuwe jaarlijkse bedragen vaststellen na toestemming van onze leden in de Jaarvergadering.

Voor stortingscodes (verdeelsleutel): zie de tabel hieronder in het Reglement.

volg
nr.

 naam schenker

 woonplaats

datum
schenking
bedrag
schenking
verdeel-
sleutel
pot A
fok.3-jar.
pot B
eig.3-jar.
pot C
fok.3-jar.M
pot D
eig.3-jar.M
pot E
fok.4-jar.
pot F
eig.4-jar.

1

 Fokkersvereniging

 (gereserveerd)

01-12-2012

€ 2.500

code 2

€ 1.000

€ 0

€ 500

€ 0

€ 1.000

€ 0

2

 Fokkersvereniging

 (gereserveerd)

01-12-2013

€ 2.500

code 2

€ 1.000

€ 0

€ 500

€ 0

€ 1.000

€ 0

3

 Fokkersvereniging

 (gereserveerd)

01-02-2014

€ 2.500

code 2

€ 1.000

€ 0

€ 500

€ 0

€ 1.000

€ 0

4

 Fokkersvereniging

 (gereserveerd)

01-02-2015

€ 2.500

code 2

€ 1.000

€ 0

€ 500

€ 0

€ 1.000

€ 0

5

 Adv.Bur. Huiberts

 Castricum

16-04-2013

€ 200

code 1

€ 40

€ 40

€ 20

€ 20

€ 40

€ 40

6

 N.N. 001

 Woonpl-001

17-04-2013

€ 50

code 3

€ 0

€ 20

€ 0

€ 10

€ 0

€ 20

7

 BOKO stables

 Starnmeer

01-09-2013

€ 200

code 1

€40

€40

€ 20

€ 20

€ 40

€ 40

8

 Stg. N.D.R.

 Den Haag

03-09-2013

€ 500

code 1

€ 100

€ 100

€ 50

€ 50

€ 100

€ 100

9

 N.N. 002

 Woonpl-002

09-02-2014

€ 50

code 3

€ 0

€ 20

€ 0

€ 10

€ 0

€ 20

10

 Runnerz

 Rijswijk

12-03-2014

€ 750

code 1

€ 150

€ 150

€ 75

€ 75

€ 150

€ 150

11

 Stg. N.D.R.

 Den Haag

20-06-2014

€ 250

code 3

€ 0

€ 100

€ 0

€ 50

€ 0

€ 100

12

 Stg. N.D.R.

 Den Haag

11-03-2015

€ 250

code 3

€ 0

€ 100

€ 0

€ 50

€ 0

€ 100

13

 Runnerz

 Rijswijk

09-04-2015

€ 500

code 3

€ 0

€ 200

€ 0

€ 100

€ 0

€ 200

14

 Stg. N.D.R.

 Den Haag

27-02-2016

€ 250

code 3

€ 0

€ 100

€ 0

€ 50

€ 0

€ 100

15

 Stg. N.D.R.

 Den Haag

03-02-2017

€ 250

code 3

€ 0

€ 100

€ 0

€ 50

€ 0

€ 100

16

 HDRV Drachten

 Bolsward

18-06-2017

€ 500

code 7E

€ 0

€ 0

€ 0

€0

€ 500

€ 0

17

 Meindersma-Sybenga

 Vrouwenpar.

01-10-2017

€ 3.000

code 7A

€ 3.000

€ 0

€ 0

€0

€ 0

€ 0

18

 Stg. N.D.R.

 Den Haag

23-01-2018

€ 250

code 3

€ 0

€ 100

€ 0

€ 50

€ 0

€ 100

19

 Stg. N.D.R.

 Den Haag

01-12-2023

€ 2.500

code 2

€ 1.000

€ 0

€ 500

€ 0

€ 1,000

€ 0

20

 Fokkersvereniging

 (gereserveerd)

21-12-2023

€ 2.000

code 2

€ 1.000

€ 0

€ 500

€ 0

€ 500

€ 0

-

 ---------

 ---------

 ---------

 ---------

 ---------

 ---------

 ---------

 ---------

 ---------

 ---------

 ---------

-

 Totaal sponsoring

 -

01-12-2023

€ 21.500

-

€ 9.330

€ 1.070

€ 3.165

€ 535

€ 6.330

€ 1.070

-

 Ter beschikking (in kas in 2021)

Triple Crown bonus

01-11-2021

€ 12.500

-

€ 5.000

€ 1.000

€ 2.000

€ 500

€ 3.000

€ 1.000

-

 Uitkering Lana Lobell 2021

 -

in 2021

- € 2.500

-

-

-

- € 2.000

- € 500

-

-

-

 Uitkering Max Occagnes 2023

 -

in 2023

- € 4.000

-

-

-

-

-

- € 3.000

- € 1.000

-

 Uitkering Novato 2023

 -

in 2023

- € 6.000

-

- € 5.000

- € 1.000

-

-

-

-

-

 Ter beschikking (in kas in 2024)

 -

01-01-2024

€ 6.000

-

€ 3.000

€ 0

€ 1.000

€ 0

€ 2.000

€ 0

-

 Reserve

 -

01-01-2024

€ 3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

 Totaal sponsoring

 -

01-01-2024

€ 21.500

-

-

-

-

-

-

-

volg
nr.

 naam schenker

 woonplaats

datum
schenking
bedrag
schenking
verdeel-
sleutel
pot A
fok.3-jar.
pot B
eig.3-jar.
pot C
fok.3-jar.M
pot D
eig.3-jar.M
pot E
fok.4-jar.
pot F
eig.4-jar.


U kunt geld in de pot(ten) storten via RABO-bankrekening nr. 35.73.67.774 t.n.v. Ver. Fokkers van Dravers
oftewel IBAN nr: NL20RABO0357367774 (voor de duidelijkheid: NL 20 RABO 0357 367 774 zonder spaties)
onder vermelding van:
de schenker, zijn woonplaats en TC code ?
(TC staat voor Triple Crown en op de plaats van het vraagteken vult u de door u gewenste stortingscode in oftewel de verdeelsleutel).

Als u iets heeft gestort, laat het dan even weten aan: fokkersvereniging@gmail.com>

Indien u een rekening wilt, stuur dan ook even een E-mail.


Indien u uw naam niet in de publiciteit wilt hebben, vermeld dan:
Anoniem, de woonplaats en TC code ? (op de plaats van het vraagteken: de door u gewenste stortingscode).

Indien de schenker anoniem wil blijven, willen we toch graag de woonplaats weten, vanwege de verantwoording in onze boeken, maar we zullen deze woonplaats niet publiceren (zie de schenking met volgnummer 6 en 9 in de bovenstaande tabel). De vereniging registreert in de boeken wie de anonieme schenker 001 is, met zijn/haar naam en woonplaats.

Voor stortingscodes (verdeelsleutel): zie de tabel hieronder in het Reglement. Indien door de schenker geen stortingscode wordt vermeld, dan wordt het geschonken bedrag over alle potten verdeeld volgens stortingscode 1.

WIJ BEDANKEN DE GULLE GEVERS VOOR HUN SCHENKING, NAMENS DRAFSPORTMINNEND NEDERLAND!!!!terug naar boven
terug naar het NieuwsTriple Crown: opzet


(Dit artikel heeft gestaan in het blad Draf&Rensport van vrijdag 9 november 2012.)

Triple Crowns in nieuwe stijl

In de jaren 90 van de vorige eeuw stelde de Stichting NDR een fors bedrag van 100.000 gulden ter beschikking voor de eigenaar van de Triple Crown-winnaar bij de 3-jarige dravers. Daar is men na Leen van Camstra meteen mee gestopt. Na hem zijn er nog de volgende TC-winnaars geweest: Milo Windspiel (1998), Time Out (2004) en Virgill Boko (2006). Een driejarige draver moet echt wel boven zijn jaargenoten uitsteken en niet al teveel pech hebben om deze titel te kunnen winnen. De Fokkersvereniging wil de Triple Crown nieuw leven inblazen met grote geldbedragen, die een stimulans zullen zijn om veulens in het Nederlands Stamboek te zetten en om Nederlands geregistreerde jaarlingen aan te kopen en in te schrijven voor de Nederlandse Klassiekers. Dat is het doel van deze nieuwe opzet.

Nieuwe opzet
Omdat we meer belang willen leggen bij het vierjarigen-circuit en om merries meer kansen te geven, hebben we de oude opzet gewijzigd en drie Triple Crowns bedacht met de volgende indeling.
1. Triple Crown der 3-jarigen, winnaar/winnares van de Sweepstakes (hengsten of merries), de Hoofd-Derby en de Hoofd-Fokkers-Trofee (dit kan een hengst, ruin of merrie zijn)
2. Merrie-Triple Crown, winnares van de Sweepstakes-merries, de Merrie-Derby (of Hoofd-Derby) en de Merrie-Fokkers-Trofee (of Hoofd-Fokkers-Trofee). Als een merrie, naast de Sweepstakes, de beide Hoofd-koersen wint, krijgt ze de algemene Triple Crown der 3-jarigen (TC-1). Ze kan niet beide TC’s winnen.
3. Triple Crown der 4-jarigen, winnaar/winnares van de Finale Sprint-Kampioenschap der 4-jarigen, het Criterium der 4-jarigen en de 4-jarigen-Derby (dit kan een hengst, ruin of merrie zijn)

Zes “potten”
Vroeger kreeg alleen de eigenaar van de 3-jarige Triple Crown-winnaar een fors geldbedrag. Dat gaan we veranderen om zodoende fokkers stimuleren om hun veulens Nederlands te maken en eigenaren om een Nederlands jaarling te kopen. Daarom komen er bedragen ter beschikking voor zowel de fokker als de eigenaar van een Triple Crown-winnaar. Dat betekent dat er 6 uitkeringspotten zullen worden opgebouwd, die zeer uiteenlopende bedragen kunnen bevatten, afhankelijk van wat de schenkers besluiten en van eventueel reeds uitgekeerde bedragen. Als er bijvoorbeeld een Triple Crown winnaar is bij de vierjarigen, worden de twee bijbehorende potten uitbetaald en blijven de 4 andere potten staan. Het kan dus gebeuren dat de ene pot veel groter is geworden dan de andere en dat maakt het elk jaar weer spannend of één van de potten wordt geleegd of niet. Ook publicitair is dit van belang. Na een uitkering kan een schenker besluiten om de 2 lege potten weer met een bedrag te vullen. Het is ook mogelijk dat de pot voor de fokker hoger is dan de pot voor de eigenaar, of omgekeerd. Doordat de beschikbare bedragen over 6 potten moeten worden verdeeld, wordt het bedrag per pot weliswaar lager, maar een fokker/eigenaar kan wel meer dan één pot winnen. De fokker, die eigenaar blijft van zijn fokproduct, dat de Triple Crown wint bij de 3- en 4-jarigen, haalt 4 van de 6 potten leeg. Dat bedrag kan aardig oplopen!

Fondsenwerving
De bedoeling is om de zes potten op te bouwen door zogenaamde “Crowd-funding”, eenmalige of jaarlijkse stortingen van organisaties, verenigingen, bedrijven en particulieren. Hopelijk vinden we ook buiten onze sport nog organisaties, die een bijdrage willen leveren. Vanwege de cultuur-historische waarde van onze fokkerij en sport (de kortebanen behoren tot de oudste sporten van Nederland) en de urgentie van dit moment, denken we hierbij ook aan loterijen, toto-organisaties, ministeries en misschien zelfs Europa.

Startjaar en startkapitaal
Met het opbouwen der potten wordt begonnen in 2012. Omdat deze regeling is bedoeld om de draverfokkerij vanaf heden te stimuleren, gaat de Triple-Crown nieuwe stijl gelden voor paarden, geboren in 2012 en daarna, dus vanaf de F-jaargang. De eerste uitkering kan eventueel plaatsvinden in 2015, als de F-jaargang 3 jaar oud is. We hebben dus 4 jaar om te sparen. Het streven is om in 2015 tenminste € 20.000 in kas te hebben. Van 2012 t/m 2015 zal de Fokkersvereniging jaarlijks en bedrag van € 2.500 reserveren voor de fokkers van de Triple Crown-winnaars. De Triple Crowns voor 3- en 4-jarigen worden belangrijker beschouwd dan die voor de 3-jarige merries, vandaar dat onze verdeelsleutel als volgt is:
a. 40 % voor de fokker van de TC-3-jarigen
b. 20 % voor de fokker van de TC-merries
c. 40 % voor de fokker van de TC-4-jarigen
Hierbij moet worden aangetekend dat de beste 3-jarige merries tevens kunnen meedingen naar de algemene Triple Crowns voor 3-jarigen. Dit betekent dus dat er in 2015 door de Fokkersvereniging nu al een bedrag van € 4.000 beschikbaar is gesteld voor de fokker van zowel de winnaar van de Triple Crown 3-jarigen als die bij de 4-jarigen. Dit bedrag is bijna net zo hoog als de huidige fokpremie in de Derby en de Fokkers Trofee en het kan nog groeien als er door anderen meer geld wordt gestort. En als in 2015 de Triple Crown niet wordt gewonnen, blijft de pot staan en wordt daarna nog groter. Voor de fokker van de Merrie-Triple Crown is nu al een bedrag van € 2.000 beschikbaar.
Het Bestuur van de Fokkersvereniging heeft inmiddels ook al andere instanties (Stichting NDR, Stichting Behoud Drafsport, etc.) gevraagd om ook eenmalige of jaarlijkse donaties te doen. Hoe hoger het startbedrag voor 2015, des te sterker is de stimulerende werking. We vragen ook liefhebbers om een donatie te doen. Hieronder staat inmiddels het reglement met de voorwaarden en de stortingscodes.

Registratie, publicatie en verantwoording
De gestorte bedragen worden beheerd door het Bestuur van de Fokkersvereniging, die ook voor de opgebouwde bedragen garant staat. Een overzicht van alle gedoneerde bedragen worden met de schenker (desnoods anoniem of met schuilnaam), stortingscode en datum van schenking op de website van de Fokkersvereniging vermeld en dit overzicht is ook tijdens de Jaarvergadering van de Fokkersvereniging ter inzage aanwezig. Het totaal van alle schenkingen moet gelijk zijn aan de bedragen in de pot plus de reeds uitgekeerde premies. De stand van zaken op de website is de worst, die de fokkers en eigenaren van Nederlandse fokproducten wordt voorgehouden. Tevens dient de publicatie van de bedragen ter transparantie en verantwoording.

Feestelijke uitreiking en uitkering
Meestal is in oktober bekend of een paard de Triple Crown heeft gewonnen. De uitkering van de gereserveerde bedragen zal pas plaatsvinden nadat de fokker en eigenaar van de Triple Crown-winnaar zijn gehuldigd tijdens het Kampioenengala of tijdens de Jaarvergadering van de Fokkersvereniging in het voorjaar van het volgende jaar.

Oproep
We doen een beroep op alle liefhebbers van onze sport om nu geld te storten of ons een tip te geven bij welke instantie geld beschikbaar zou kunnen zijn. Het is belangrijk dat er grote bedragen in de potten komen te staan. Het is voor onze fokkerij, en daarmee ook voor de toekomst van de Nederlandse drafsport, nu erop of eronder. Laat dat duidelijk zijn. We kunnen niet wachten en vragen iedereen om snel mee te werken.terug naar boven
terug naar het Nieuws


Triple Crown: reglement


1. Er komen (vanaf 2015) drie verschillende Triple Crowns, te weten:
TC-1: Triple Crown der 3-jarigen (dit kan een hengst, ruin of merrie zijn), winnaar/winnares van:
- de Sweepstakes (hengsten of merries)
- de Hoofd-Derby en
- de Hoofd-Fokkers-Trofee

TC-2: Merrie-Triple Crown, winnares van:
- de Sweepstakes-merries,
- de Merrie-Derby (of Hoofd-Derby) en
- de Merrie-Fokkers-Trofee (of Hoofd-Fokkers-Trofee)
Als een merrie, naast de Sweepstakes, de beide Hoofd-koersen wint, krijgt ze de algemene Triple Crown der 3-jarigen (TC-1). Ze kan niet beide TC’s winnen.

TC-3: Triple Crown der 4-jarigen (dit kan een hengst, ruin of merrie zijn), winnaar/winnares van:
- de Finale Sprint-Kampioenschap der 4-jarigen,
- het Criterium der 4-jarigen en
- de 4-jarigen-Derby

2. Het opbouwen van uitkeringspotten t.b.v. de Triple Crowns
De bedoeling is nu om door middel van “Crowd-funding” potten op te bouwen, die zullen worden uitgekeerd aan fokkers en eigenaren van Triple Crown-winnaars. Door geld te storten kunnen particulieren en instanties de Nederlandse drafsport steunen.

3. Zes “potten”
Er worden 6 uitkeringspotten (A t/m F) opgebouwd:
A. voor de fokker van de winnaar van de Triple Crown der 3-jarigen
B. voor de eigenaar van de winnaar van de Triple Crown der 3-jarigen
C. voor de fokker van de winnaar van de Merrie-Triple Crown (3-jarigen)
D. voor de eigenaar van de winnaar van de Merrie-Triple Crown (3-jarigen)
E. voor de fokker van de winnaar van de Triple Crown der 4-jarigen
F. voor de eigenaar van de winnaar van de Triple Crown der 4-jarigen

Door eenmalige of jaarlijkse stortingen van organisaties, verenigingen, bedrijven en particulieren worden de potten gevuld en er wordt alleen uitgekeerd als een paard de Triple Crown heeft gewonnen. Dan is de betreffende pot (A/B, C/D of E/F) leeg en moet deze opnieuw worden gevuld. Het kan dus gebeuren dat de ene pot veel groter is geworden dan de andere en dat maakt het elk jaar weer spannend of een van de potten geleegd wordt of niet. Donaties kunnen in zijn geheel in de afzonderlijke potten (A t/m F) worden gestort of via een bepaalde verdeelsleutel over een aantal potten verdeeld. Dit mag de schenker zelf bepalen.

4. Stortingscodes
De schenker geeft op in welke pot(ten) zijn donatie moet worden gestopt of via welke van de onderstaande stortingscodes moet worden verdeeld:

stortingscode

fokker 3-jar

eig. 3-jar

fokker 3.j Merrie

eig. 3.j Merrie

fokker 4-jar

eig. 4-jar

1

20 %

20 %

10 %

10 %

20 %

20 %

2

40 %

0

20 %

0

40 %

0

3

0

40 %

0

20 %

0

40 %

4

50 %

50 %

0

0

0

0

5

0

0

50 %

50 %

0

0

6

0

0

0

0

50 %

50 %

7A, 7B, etc.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

stortingscode

A

B

C

D

E

F

Bij Stortingscode 7 vindt storting in afzonderlijke potten plaats met opgave van welke pot (7A ….. 7F)

De Triple Crowns voor 3- en 4-jarigen worden belangrijker beschouwd dan die voor de 3-jarige merries, vandaar de verschillen in de verdeelsleutels. Hierbij moet worden aangetekend dat de beste 3-jarige merries tevens kunnen meedingen naar de algemene Triple Crowns voor 3-jarigen. Als er door de donateur geen code wordt opgegeven, wordt aangenomen dit code 1 geldt.

5. Startjaar en startkapitaal
Met het opbouwen der potten wordt begonnen in 2012. Omdat deze regeling is bedoeld om de draverfokkerij vanaf heden te stimuleren, gaat de Triple-Crown nieuwe stijl gelden voor paarden, geboren vanaf 2012, dus vanaf de F-jaargang. De eerste uitkering kan eventueel plaatsvinden in 2015, als de F-jaargang 3 jaar oud is. We hebben dus 4 jaar om te sparen. Het streven is om in 2015 tenminste € 20.000 in kas te hebben. Als dit bedrag geheel volgens Stortingscode 1 wordt verdeeld, is er bijv. voor de fokker van de TC-1-winnaar een bedrag van € 4.000 beschikbaar en ook voor de eigenaar. Als in dat jaar de Triple Crown niet wordt gewonnen en er wordt wel gedoneerd, blijft de pot groeien. Van 2012 t/m 2015 zal de Fokkersvereniging jaarlijks en bedrag van € 2.500 reserveren voor de Triple Crown, met stortingscode 2. Daarna zal het Bestuur telkens in de Jaarvergadering besluiten welk bedrag zal worden gereserveerd en met welke stortingscode. Het Bestuur zal andere verenigingen en (rechts)personen verzoeken om ook eenmalige of jaarlijkse donaties te doen. Hoe hoger het startbedrag voor 2015, des te sterker is de stimulerende werking.

6. Registratie, publicatie en verantwoording
De gereserveerde gelden voor de Triple Crown-winnaars worden beheerd door het Bestuur van de Fokkersvereniging, die ook voor de opgebouwde bedragen garant staat. Een overzicht van de gedoneerde bedragen worden met de schenker (desnoods anoniem of met schuilnaam), stortingscode en datum van schenking op de website van de Fokkkersvereniging vermeld en dit overzicht is ook tijdens de Jaarvergadering van de Fokkersvereniging ter inzage aanwezig. Het totaal van alle schenkingen moet gelijk zijn aan de bedragen in de pot plus de reeds uitgekeerde premies. De stand van zaken op de website is de worst, die de fokkers en eigenaren van Nederlandse fokproducten wordt voorgehouden. Tevens dient de publicatie van de bedragen ter transparantie en verantwoording. Bedragen zullen pas definitief worden gepubliceerd als het bedrag op de daarvoor bedoelde rekening is gestort. De daarbij opgegeven stortingscode kan later niet meer worden gewijzigd, omdat fokkers en eigenaren rekening houden met en recht hebben op de gepubliceerde bedragen.

7. Feestelijke uitreiking en uitkering
Bij een gewonnen Triple Crown zal de prijs voor de fokker via de NDR-rekening aan hem/haar worden uitgekeerd als een fokpremie. Zoals gebruikelijk wordt er een twintigste deel ingehouden voor de stimulering van de fokkerij. Het bedrag voor de eigenaar zal worden uitgekeerd als prijzengeld, waarvoor ook de verdeelsleutel met de trainer zal worden gehanteerd. De uitgekeerde bedragen zijn exclusief BTW en zullen niet bij de belastbare winsom van het paard worden opgeteld. Voor de Belastingdienst gelden dezelfde voorwaarden, die ook voor normale fokpremies en prijzengeld van kracht zijn.
Meestal is in oktober bekend of een paard de Triple Crown heeft gewonnen. De uitkering van de gereserveerde bedragen (pot A/B, C/D of E/F) zal plaatsvinden voor het einde van het jaar, zodat de bedragen meetellen in de lijsten van meest winnende fokkers, eigenaren en trainers van dat jaar.
De fokker en eigenaar van de T.C.-winnaar zullen worden gehuldigd tijdens het Kampioenengala of tijdens de Jaarvergadering van de Fokkersvereniging in het voorjaar van het volgende jaar. Er zal een oorkonde aan hen worden uitgereikt.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


Triple Crown: winnaars

Toen de opzet van de Fokkers Trofee in 1996 werd gewijzigd met een Open Fokkers Trofee en een Merrie-Trofee is meteen het begrip Triple Crown geïntroduceerd met een bonus van Hfl. 100.000. Men dacht dat de kans op uitbetaling van deze dure bonus niet groot was. Dat leek te klopppen want in dat jaar was de gedoodverfde favoriet John F Boko foutief bij de start van de Fokkers Trofee, nadat hij daarvoor alles had gewonnen. Twee jaar later stak Leen van Camstra ook met kop en schouders boven zijn jaargenoten uit en hij maakte geen fouten. De pot moest worden uitgekeerd, waarna men er meteen mee is gestopt. Het werd te duur. Er hebben slechts 4 paarden de Triple Crown weten te winnen. De kans is blijkbaar toch niet groot, mede doordat sommige trainers de Sweepstakes in Groningen hebben gemeden. Alleen de eigenaren en fokker van Leen van Camstra kregen ooit (in 1997) een premie in de vorm van prijzengeld, met de gebruikelijke verdeelsleutel, totdat de Fokkersvereniging er m.i.v. 2015 een drietal bonussen op zette.

jaar

paard

categorie

uitgekeerd bedrag

1997

Leen van Camstra

3jr. algemeen

Hfl. 100.000

1998

Milo Windspiel

3jr. algemeen

Hfl. 0

2004

Time Out

3jr. algemeen

€ 0

2006

Virgill Boko

3jr. algemeen

€ 0

2021

Lana Lobell

3jr. merries

€ 2.000 + € 500

2023

Max Occagnes

4jr. algemeen

€ 3.000 + € 1.000

2023

Novato

3jr. algemeen

€ 5.000 + € 1.000
Boven: Leen van Camstra vliegt naar de zege in de Derby
en Hubert viert al een feestje met zijn aanhang.
Rechts is L'Espoir de DB (4e) gedeeltelijk te zien


Boven: Leen van Camstra heeft met zijn overwinning in de Fokkers Trofee
tevens de Triple Crown gewonnen en de eigenaren ontvangen daarvoor
een bonus van 100.000 gulden, beschikbaar gesteld door
de Stichting NDR.

Boven: Precies een alfabet na Leen van Camstra:
Lana Lobell (Jaap van Rijn) klopt Lotus Centaur (Bas Crebas)
in de Merrie Trofee en wint daarmee ook de Triple Crown voor
3-jarige merries (Sweepstakes-Merrie Derby-Merrie Trofee).


Boven: Deze twee Oorkondes kreeg Arie van Bellen in 2021 van de Fokkersvereniging.
Via de NDR-boekhouding kreeg hij ook een bonus van 2.000 Euro (fokpremie) als fokker
en 500 Euro (prijzengeld) als eigenaar, beschikbaar gesteld door de Fokkersvereniging
en enkele sponsoren.

Boven: Max Occagnes (Hugo Langeweg jr) wint de Derby der 4-jarigen 2023
met grote voorsprong. Eerder had hij ook al het 4-jar. Criterium en het Sprint
Kampioenschap gewonnen, waardoor hij in 2023 Triple Crown-winnaar
bij de 4-jarigen werd. Dit werd beloond met een mooie bonus.

Boven: De linkse Oorkonde was voor de Franse fokker van Max Occagnes en de rechtse voor
zijn twee eigenaren, in 2023 verdiend.
Via de NDR-boekhouding kregen zij ook een bonus van 3.000 Euro (fokpremie) als fokker
en 1.000 Euro (prijzengeld) als eigenaar, beschikbaar gesteld door respectievelijk
de Fokkersvereniging en enkele sponsoren.

Boven: Novato wint met Jeffrey Mieras de Fokkers Trofee
met grote voorsprong. Eerder had hij ook al de Sweepstakes en
de Derby gewonnen, waardoor hij in 2023 Triple Crown-winnaar
bij de 3-jarigen werd. Dit werd beloond met een mooie bonus.

Boven: Deze twee Oorkondes kreeg de familie Folkers van het Bestuur van de
Fokkersvereniging bij de huldiging na Novato's zege in de Fokkers Trofee 2023.
Via de NDR-boekhouding kregen zij ook een bonus van 5.000 Euro (fokpremie) als fokker
en 1.000 Euro (prijzengeld) als eigenaar, beschikbaar gesteld door respectievelijk
de Fokkersvereniging en enkele sponsoren.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging