Jubileumactie: Excursie bij Boko Stables

In het kader van haar 75-jarig Jubileum organiseerde de Fokkersvereniging op zaterdag 12 nov. 2022
een leerzame en vooral gezellige bijeenkomst bij BOKO Stables in de Starnmeer polder,
vooral bedoeld voor onze leden, de fokkers van NL-dravers, en genodigden.
Inclusief de bestuursleden waren ca. 60 mensen aanwezig.
Namens de Stg. NDR was Paul Mulder afgevaardigd.


Het programma was (bij benadering) als volgt:

11:00u ontvangst bezoekers, met koffie of thee en wat lekkers verzorgd door
een cateraar (mevr. K. Narie uit Zuidoost Beemster) in een omgebouwde paardentrailer.

11:30u presentatie van de Boko dekhengsten Chelsea Boko en Yarrah Boko

12:00u rondleiding door de Boko Stables, met de veulens in de grote stal en
de fokmerries aan de overkant, door John Bootsman en Elbert van der Pol.
De veulens hebben nummers aan hun halster en er werden lijsten uitgereikt
met de afstammingen

12:30u lunch: broodjes afhalen bij de paardentrailer, die buiten stond.

13:00u Huldiging van de Kampioen Fokker op de Kortebaan in 2022, Hans van der Horst,
door het bestuur van de Kortebaan Bond

13:30u Gerard ter Schure demonstreert zijn computer stamboek,
m.b.v. een beamer en een scherm. Het programma is eventueel te koop.

14:00u John Bootsman presenteert en bespreekt 4 bijzondere veulens.
De afstamming wordt op het scherm getoond.

ca. 15:00u einde bijeenkomst

Om gratis mee naar huis te nemen:
Voor de liefhebbers liggen enkele tientallen jubileumboeken uit 1996 klaar:
'Dravend door de tijd' en ook Stamboeken Deel XII en oude Breeders Specials.Boven: Begonnen werd met de presentatie van de twee Boko dekhengsten.
Als eerste werd Yarrah Boko getoond.

Boven: Yarrah Boko, getoond door Alie Luitjes, die vlakbij Boko Stables woont
en de hengst op stal heeft.

Boven: Daarna volgde Chelsea Boko, gepresenteerd door Elbert van der Pol,
de stalmanager van Boko Stables.

Boven: Chelsea Boko, met achteraan de bok (met rode sierdeken),
waar hij op mag springen. Hij is een zoon van "onze" Kelsea Boko,
van wie een mooi groot schilderij in de kantine hangt.

Boven: John Bootsman vertelt over de geschiedenis van Boko Stables.
Rechts liggen de Jubileumboeken, Stamboeken en oude Breeders Specials,
die gratis door de gasten mochten worden meegenomen.

Boven: In de oude stal van Boko Stables worden de merries opgevoeld en geïnsemineerd.
In het dekseizoen komt paardenarts Esther v.d. Velde dagelijks langs.

Boven: Achter de oude stal is een inloopstal voor de fokmerris gebouwd.
Hier loopt een deel van de Boko-fokmerries. De stal is altijd open en
buiten is er volop kuilgras. Elbert vertelt over de chip, die de fokmerries om
hun hals hebben hangen. Een gecomputeriseerd doseersysteem bepaalt
hoeveel biks elke merrie per dagdeel maximaal krijgt. Net als bij koeien.
De mest op de betonplaten wordt regelmatig verwijderd.

Boven: Even verderop loopt de andere groep fokmerries met ook een
doseersysteem en links een overkapping.

Boven: Natuurlijk was er ook tijd voor "onderonsjes".
Hier zijn Adriaan Uit de Bosch en Jan Baas in gesprek.
We hebben het getroffen met prachtig weer.

Boven: De lunch werd, geheel in stijl, verzorgd door Mevr. K. Narie
in haar omgebouwde paardentrailer: Broodjes en een drankje.

Boven: Na de lunch:
Huldiging van de Kortebaan-kampioenfokker Hans van der Horst en
echtgenote Gea tijdens de bijeenkomst van de Fokkersvereniging bij Boko Stables
op 12 nov. 2022. Rechts staat KB-Bond voorzitter Gerard Post Uiterweer en
naast hem reikt de penningmeester Jasper de Jong de ereprijs uit:
een oorkonde met daarop een foto van Jet Bianco en haar KB-prestaties.

Boven: De Kortebaan-kampioenfokker Hans van der Horst en
echtgenote Gea tijdens de huldiging door de bestuursleden van de KB-Bond.

Boven: Rasverteller John Bootsman doet zijn verhaal over zijn fokkerij,
de dekhengstenkeuzes en de geshowde veulens.

Boven: Dit is één van de vier merrieveulens, die werden gepresenteerd
en waarvan de afstamming werd toegelicht.

Boven: De gasten keken geïnteresseerd toe. Ze mochten niet klappen, want dan sloegen de veulens op hol.

Programma van Ter Schure
Bij de nazit bekeken enkele groepjes fokkers het internationale stamboekprogramma
van Gerard ter Schure, die zijn programma via de beamer kon laten zien.

Op onze website staat een uitleg over dit Internationale Computer Stamboek:
Click HIER

Na afloop waren alle Stamboeken en Jubileumboeken meegenomen.
Het was een prachtige dag!!!!
Met dank aan Boko Stables, John, Elbert en personeel.terug naar de artikelenterug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging