Het Internationale Computer Stamboek
van Gerard ter Schure

In de Breeders Special 2023 staat een artikel over Gerard ter Schure
en zijn Internationale Computer Stamboek (ICS)
geschreven door Hans Huiberts
Hieronder een meer gedetailleerde uitleg over het ICS.
En onderaan nog de Handleiding.


Kenmerken ICS
Het Computer Stamboek kun je zien als een elektronische kaartenbak, die natuurlijk lang niet compleet is en het ook nooit zal worden.
Na de aanschaf staat het stil, als een boek. En na een upgrade staat het weer stil. Toch biedt het veel meer dan welke website dan ook.
Het aantal ingevoerde dravers bedraagt nu ca. 198.500. Elk jaar komen er ca. 6.000 bij, die voor ons van belang zijn of interessant!
Dat zijn alle NL-dravers, de meeste imports, de meeste door NL-fokkers gefokte BL-dravers, toppers uit alle landen,
Klassieke winnaars uit alle landen, etc. Allemaal met record, winsom, afstamming en eventuele producten.
Het programma heeft beperkte muisbediening onder Windows.

Basisgegevens
Van elke draver kun je het pedigree, de vaderlijn, de moederlijn en de eventuele producten op het scherm toveren.
Van sommige paarden staat er in [info] vermeld met iets over de carrière of een verkoopprijs als jaarling.
Een gebruiker kan ook zelf producten of [info] toevoegen en records of winsom wijzigen.

Koersen
In een ander deel van het programma staan de uitslagen van de Klassieke en
Groeps-koersen van de meeste landen, met km-tijd, rijder, eigenaar en trainer.

Kosten
Kosten voor particulieren: eerste aanschaf € 75 en jaarlijkse update € 25.
Let op: Het werkt alleen onder Windows, dus niet op Apple-machines!!
E-mail adres Gerard ter Schure: datalion@caiway.nl

Updates
Zo vaak als je wilt kun je Updates bestellen, maar het hoeft natuurlijk niet.
Je kunt het bijv. ook één keer per 3 jaar doen.

Voorbehoud:
EEN AANTAL ONDERDELEN IS NIET COMPLEET!!
maar wel veel beter dan welke andere website of database dan ook

Hulp
Wanneer je onjuistheden ziet of aanvullingen hebt, kun je dit aan Gerard ter Schure doorgeven.
Zijn e-mail-adres staat hierboven.

Internet
Het bestuur van de Fokkersvereniging wil graag dat dit stamboek via internet beschikbaar komt voor iedereen en
heeft daar ook wel wat geld voor over. De ICS-database moet dan worden omgezet naar een voor websites
geschikte database (bijv. MySQL). Alle menu's moeten worden gemaakt en de toegankelijkheid moet worden geregeld.
Het is niet eenvoudig en tot nu toe is het ons niet gelukt. Misschien is het een mooi project voor een IT-student?
Wie kan en wil ons helpen?


Hoofd Menu

Boven: Het hoofdmenu. Hier kies je wat je wilt zien van het geselecteerde paard.
Je kunt ook telkens een ander paard selecteren.
Als je [1] (MENU INHOUD) kiest, ga je naar een Sub Menu, zie verder naar beneden.
Als je [7] (MENU ONDERHOUD) kiest, kun je o.a de presentatie op het scherm instellen
Als je [8] (MENU AFDRUKKEN) kiest, kun je gegevens exporteren, bijv. om af te drukken.
Een keus maken kan met muisbediening, door het getal in te tikken of
met de pijltjes er naar toe te gaan en op [enter] te drukken.

Boven: Als je [2] (Pedigree) kiest, krijg dit te zien van het geselecteerde paard,
in dit geval de stamboom van Ineke P Boko.
Met de knop [Nog een] kun je de naam van een ander paard intikken.
Met de knop [Zoek] selecteer je (via de pijltjes-toetsen) een paard uit de stamboom,
waarmee je verder wilt gaan.
Met de knop [Inteelt] lichten de namen op van de voorouders waarop is ingeteeld
binnen dit plaatje.
Met de knop [Lijn] lichten de namen op van het paard dat je opgeeft, bijv Star's Pride.
Je ziet dan de paarden die van hem afstammen.
Met de knop [Einde] ga je terug naar het menu.


Boven: Onder knop [3]: De vaderlijn van Ineke P Boko, tot aan de oorsprong.


Boven: Onder knop [4]: De moederlijn van Ineke P Boko, tot aan de oorsprong.


Boven: Onder knop [5]: De producten van Ineke P Boko.
Zij heeft 16 nakomelingen met 3 nationaliteiten.
Zoek je die op in het Zweedse stamboek, dan zie je 7 producten.
Op de site van de Duitse HVT heeft ze 3 producten.
Bij onze NDR vind je niets. Hier staan ze allemaal,
in alfabetische volgorde.
Eventueel kun je ook voor een andere volgorde kiezen,
bijv. met aflopende winsom


Boven: Onder knop [6]: De info over Ineke P Boko.
Niet elk paard heeft info, alleen de bijzondere.
De plaatsing in bijzondere koersen staat in een apart onderdeel,
zie hieronder.


Boven: Onder knop [7]: Onderhoud.
Hier kun je zelf paarden toevoegen of hun gegevens wijzigen.
Via knop [8] kun je de presentatie wijzigen, bijv. de volgorde van de paarden
of om alle Amerikaanse mijltijden in km-tijden te tonen.

Boven: Als je knop [8] (MENU AFDRUKKEN) hebt gekozen, kun je gegevens exporteren.
Er wordt dan een txt-file samengesteld, die je desgewenst kunt afdrukken.
Onder [2] staat het laatst gekozen paard (hier Kali Smart),
maar je kunt elk ander paard kiezen (intikken).Sub Menu

Van een merrie kun je alle afstammelingen in de moederlijn vinden.
Van een hengst alle afstammelingen in de vaderlijn en bovendien
de producten van zijn dochters (dus als moeder’s vader oftewel père-de-mère).

Boven: Wanneer je in het Hoofdmenu hebt gekozen voor [1] (MENU INHOUD) krijg je dit te zien,
het Sub Menu. Hier kies je wat je wilt zien van het geselecteerde paard.
Met de knoppen [1], [2] en [3] zoek je in de database.
Met de knop [6] kun je een Amerikaanse mijltijd omrekenen naar een km.tijd.
Als je [0] (terug naar MENU STAMBOEK) kiest, ga je terug naar het HoofdMenu, zie hierboven.


Boven: Als je [2] (Alle paarden rec & wins) kiest, krijg je alle paarden uit de database te zien
met record en winsom. Je kunt daarna filteren per land, jaargang, geslacht, valuta van de winsom
wel of geen pacers erbij, en deelnaam. Deze filters kun je combineren.
Deelnaam is een deel van de naam en dit zou een stalnaam kunnen zijn, bijv.
Boko, Flevo, River, Fortuna of Buitenzorg.
Met [Selecteer] - Stamboek NL] - Valuta [EU] krijg je bovenstaande lijst.
De paarden met een winsom in SK of NK ontbreken.
Je moet dan wel vooraf via [7] (MENU ONDERHOUD) in het Hoofdmenu [met 8]
de presentatie van inhoud [I] hebben gewijzigd naar volgorde op winsom
Je kunt ook de volgorde van de snelste paarden nemen.

Met de knop [Verder] krijg je de volgende pagina met 18 stuks.
Met de knop [Terug] krijg je de vorige pagina met 18 stuks.
Met de knop [Andere naam] kun je een paard uit de lijst kiezen om daarmee verder te gaan.
Met de knop [Einde] ga je terug naar het menu.

Boven: Als je [4] (afstammelingen van) kiest, krijg je de afstammelingen van
het geselecteerde paard, hier Alanna Hill, de moeder van Ineke P Boko,
volgens de moederlijn, omdat het om een merrie gaat.
De paarden zijn gerangschikt met aflopende winsommen, SK en EU door elkaar.
In de rechterkolom zie je de vaders van de paarden
en Express Ride staat er 5 keer bij..

Met de knop [Verder] krijg je de volgende pagina met 18 stuks.
Met de knop [Terug] krijg je de vorige pagina met 18 stuks.
Met de knop [Andere naam] kun je een paard uit de lijst kiezen om daarmee verder te gaan.
Met de knop [Selecteer] kun je het stamboek(land) kiezen, bijv. NL
en/of het geboortejaar, geslacht, valuta, etc.
Zo vind je alle NL-afstammelingen van een merrie.
Met de knop [Overzicht] krijg je het snelste en meestwinnende product te zien
en het gemiddelde van alle producten. Deze presentatie kun je wijzigen, zie hieronder.
Met de knop [Zoek] selecteer je (via de pijltjes-toetsen) een paard uit de lijst,
waarmee je verder wilt gaan. Om bijv. de stamboom op te vragen.
Met de knop [Einde] ga je terug naar het menu.

Boven: Als je [4] (afstammelingen van) kiest, krijg je de afstammelingen van het
geselecteerde paard, hier Love You, volgens de vaderlijn, omdat het om een hengst gaat.
De paarden zijn gerangschikt met aflopende winsommen, SK/NK en EU door elkaar.
In de rechterkolom zie je de vaders van de paarden, hij zelf of
een zoon, of kleinzoon, etc.

Boven: Dit krijg je te zien wanneer je [5] (producten van dochters van .......) hebt gekozen.
Van de geselecteerde hengst (in dit geval Love You) krijg je alle producten
van zijn dochters te zien, die in de database van het ICS zijn opgenomen.
Love You als père-de-mère dus. (1102 stuks per 1 maart 2023).
In de rechterkolom zie je de vaders van de paarden
en hiermee zou je de "Golden Cross" kunnen vinden.Menu Koersen

Door een apart programma op te starten, kom je in het Menu Koersen.
Hierin staan uitslagen van heel veel belangrijke NL- en internationale koersen.

Boven: Het Koersen Menu. Hier kies je wat je wilt zien.
Als je [1] (MENU INHOUD) neemt, kun je kiezen voor een koers, paard,
rijder, eigenaar of trainer.
Met de knoppen [2] t/m [6] zoek je ook in de database.
Als je [7] (MENU ONDERHOUD) kiest, kun je o.a zelf uitslagen toevoegen
Als je [8] (MENU DOCUMENTEN) kiest, kun je overzichten maken.
Er wordt dan een txt-file gemaakt , bijv. om af te drukken.


Boven: Hier is gekozen voor [2] Koers, Land [Nederland] en met Pg Down naar beneden gescrold.
Het getoonde jaartal is het jaar van de laatste koers. Het H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal
is sinds 2010 niet meer verreden. Als je deze koers kiest, zie je de winnaars sinds 1942.
Kies je dan een jaar, dan krijg je de uitslag met de eerste 4 of 5 aankomende paarden,
met hun rijder, trainer en eigenaar. In de toekomst misschien ook de fokker.
Alleen al voor Nederland kun je kiezen uit 160 belangrijke en minder belangrijke koersen.
Ook van de meeste kortebaandorpen (40 st.) staan er uitslagen in van de laatste 10 à 20 jaar.
Echter niet allemaal up-to-date tot en met vorig jaar.
Je kunt ook zelf uitslagen toevoegen

Van bijv. de Prix d'Amérique kun je alle utslagen sinds het begin (1920) vinden.
Ook van de Grote Prijs der Lage Landen alle uitslagen sinds het begin (1954).
De Deutsches Traber Derby: sinds 1960
De Hambletonian sinds 1989
Van het Greyhoud Rennen alleen 2 NL-winnaars.
Etc.

Boven: Wanneer je de NL-Derby hebt gekozen krijg je de laatste 18 winnaars te zien.
Met de pijltjes-toetsen kun je een jaar kiezen, met [enter] krijg je de uitslag in beeld (zie hieronder).
Met [Pg Down] krijg je de volgende serie van 18 jaren te zien en ook daar kun je een keuze maken.
Met [Esc] ga je terug naar het Hoofd Menu.


Boven: Hier Uitslag van de Derby 2022.
Als je op [Ja] clickt, kun je een ander jaartal kiezen.
Met [Nee] ga je terug naar het Hoofd Menu.


Boven: Hier de klasseringen van Willem W Boko. Met de knop [Verder] zie je de rest.
Je kunt ook selecteren op eigenaar, rijder of trainer en zien in welke koersen
zij bij de eerste vier zaten. Zie hieronder.


Boven: Hier de klasseringen van Tom Kooyman (junior) in de bijzondere koersen.
Vóór het paard staat de klassering in de koers.
Met de knop [Verder] zie je de volgende reeks, zie hieronder.
De onderste van de eerdere reeks wordt in het volgende plaatje herhaald.

Boven: Hier de volgende klasseringen van Tom Kooyman.
Ook de kortebaan klasserinigen staan erbij. De KB-zege van Flavius Boko in 2022 nog niet.
Met de knoppen [Terug] en [Verder] kun je omhoog en omlaag.

Deze hele lijst kun je (via knop [8] (MENU DOCUMENTEN) in het Menu Koersen) exporteren
naar een txt-file en die weer gebruiken voor iets anders,
bijv. om op te sturen, te bewerken of af te drukken.

Ook voor trainers en eigenaren kun je zo de klasseringen opvragen.

Boven: Dit is de man van het Internationale Computer Stamboek, Gerard ter Schure.
Bezig met zijn uit de hand gelopen hobby.


Handleiding
Internationale Computer StamboekINDELING

MENU STAMBOEK (Het hoofdmenu) ............Click hier
Een korte beschrijving van de commando's om alle gegevens te bekijken en enige opmerkingen over STOPPEN, verkort kiezen, de spelling, leestekens afstamming onbekend en Amerikaanse record's

MENU INHOUD ............................................Click hier
Het bekijken van alle paarden in alfabetische volgorde met winsom of record, of in volgorde van winsom of record. Paarden met info. Het maken van selectie's, het zelf samenstellen van een inhoud. Inhoud van achternamen van paarden.

Over het bijhouden van het stamboek .......Click hier

MENU ONDERHOUD .....................................Click hier
Toevoegen en wijzigen van paarden en extra informatie, de tekstverwerker, record's bewaren. Backup's maken, presentatie veranderen, indexen herstellen.

MENU ONBEKENDE OUDERS ........................Click hier
Opzoeken van paarden waarvan vader en/of moeder niet in dit stamboek staan en het bekijken, afdrukken en bijwerken hiervan.

MENU AFDRUKKEN .......................................Click hier
Het afdrukken van alle optie's

INVOEREN UPDATES ....................................Click hier
Het updaten van het Stamboek met de door Gerard ter Schure toegestuurde gegevens
Menu Stamboek

In dit menu staan de meeste commando's voor het bekijken en de titels van 3 andere menu's. Klik met de muis op een optie of gebruik de cursortoetsen om het verlichte vak verplaatsen. Drukt U op enter dan kiest U de optie in het verlichte vak. Ook kunt U het eerste teken van een optie intoetsen. U heeft 10 keuze's:

Keuze 1:
Menu inhoud: Toont de overige commando's voor het bekijken van het stamboek. U komt terug in menu stamboek door op Esc of op 0 (nul) te drukken. Bij elk menu, behalve menu stamboek, brengt 0 of Esc U terug in het voorlaatste door u gekozen menu. (zie verderop)

Keuze 2 t/m 6:
Pedigree - Vader/Moederlijn - Produkten - Informatie
Op het scherm verschijnt de vraag 'Naam van het paard ?' met daarachter een verlichte ruimte. Typ de naam in van het paard waarvan u b.v. de pedigree wilt zien en drukt op enter.
Onder in beeld staat een keuze regel. Kiest U Einde dan komt U weer terug in menu stamboek.
Als er bij de optie Produkten meer namen gevonden worden dan er op het scherm passen gedraagt deze optie zich als een inhoud optie. U kunt door de namen 'bladeren' en selectie's maken. (zie blz 6 voor het maken van selectie's). Met de optie Andere naam kunt u de produkten van het betreffende paard bekijken vanaf een zelf op te geven naam. Totalen zoals die op het einde gegeven worden zijn nu totalen vanaf deze naam. Ook kunt u een overzicht opvragen. U krijgt dan het snelste, het meest verdienende produkt te zien en het totaal aantal produkten, hun gezamelijke winsom het gemiddeld gewonnen bedrag per produkt en het aantal produkten dat een bepaald record of beter gelopen heeft. U kunt zelf instellen wat dat record moet zijn. (zie blz 13)

Keuze 7: Menu onderhoud:
Hierin zijn de commando's ondergebracht voor het wijzigen en toevoegen van gegevens. Vanuit dit menu heeft u toegang tot het menu onbekende ouders. (zie verderop)
Keuze 0 (of Esc) brengt menu stamboek weer op het scherm.

Keuze 8: Menu afdrukken
Alle informatie die normaal alleen op het beeldscherm verschijnt kunt u hier afdrukken, tenminste als er een printer klaar staat. Er is een apart menu om de diverse inhouden af te drukken. (zie verderop)

Keuze 9: Versie informatie

Stoppen U drukt op de Q (van Quit=stoppen) of op Esc. De bestanden en het programma worden op de juiste manier afgesloten en de besturing wordt weer teruggeven aan het programma van waaruit u het stamboek heeft opgestart. Elke andere manier om te stoppen is af te raden.


Algemeen
- Als er een pedigree op het scherm staat heeft u een aantal mogelijkheden, de funktietoets F1 geeft een overzicht. Met 'Inteelt' worden dubbele namen in de getoonde pedigree zichtbaar. Met 'Lijn' kun je zien welke paarden rechtstreeks afstammen van het paard dat je opgeeft
- Van een aantal paarden is extra informatie beschikbaar. Na een pedigree staat dan onderin beeld 'Info ? Ja Nee'. Keuze 6 in menu stamboek geeft direkt de extra informatie. Er is een aparte inhoud van paarden met extra informatie. (zie ook blz 6 keuze 3)
- Als de extra informatie een tekst is, staat er bij deze paarden in deze inhoud een * voor de naam. Gebruik de Page up en Page down toetsen, of de cursortoetsen als de tekst niet op een scherm past. Met de Esc toets verlaat u de tekst. Extra informatie kan ook de koerscarriere zijn.
- Als u een optie gekozen heeft staat onderaan op het scherm 'druk op enter voor Paard '. Paard is dan de naam van het paard waarvan u de laatste keer iets opgevraagd heeft of waarmee het programma opstart. De computer blijft deze naam onthouden totdat u in de verlichte ruimte een andere naam invult.
- Na de meeste optie's staat 'Zoek' in de regel onderin beeld. Met deze 'Zoek' functie kunt u een naam van het scherm direkt in het geheugen plaatsen zonder die naam te hoeven invullen.
- Het is niet altijd nodig de hele naam in te voeren. De eerste letters die de naam uniek maken zijn voldoende. - Vindt de computer meerdere namen die met dezelfde letters beginnen dan krijgt u een inhoudsopgave te zien. Met de cursortoetsen en met enter kunt u hier een naam uitkiezen. Met de Page Up en de Page Down toets kunt u resp. terug en verder bladeren. Niet kiezen: druk op de Esc toets.
- Het kan gebeuren dat u de naam vraagt van een paard waarvan geen gegevens zijn ingevoerd. De computer gaat ook na of de naam misschien als vader of als moeder van een paard voorkomt. Als dat zo is en het is de eerste naam die u binnen die optie opvraagt dan krijgt u een overzicht van een aantal van zijn/haar produkten en de melding dat er verder geen gegevens zijn. Had u al eerder een naam opgevraagd, die wel gevonden werd, dan krijgt u linksonder in beeld de melding 'Onbekende vader' (of moeder). Wordt een naam niet gevonden kijk dan eens naar de spelling van die naam.

De spelling:
Namen zijn hoofdlettergevoelig ingevoerd. J.R.Broline wordt alleen gevonden als je de naam zo invoert. JR Broline of J R Broline of J.R. BROLINE wordt niet gevonden. Kijk daarom eerst naar de spelling van een naam als de computer een naam niet kan vinden. Het stamboeknummer is een deel van de naam. Zo kunnen paarden dezelfde naam hebben, als ze maar een ander stamboeknummer hebben. Is van een paard wat u zelf wil toevoegen geen stamboeknummer bekend dan kunt u, om verwarringen met een naamgenoot te voorkomen b.v. de eerste letter van de nationaliteit invullen in het stamboeknummer. Evt. voegt u ook zijn geboortejaar toe. Bij paarden uit het verre verleden heb ik welleens als stamboeknummer de initialen en het stamboeknummer van zijn/haar vader genomen. In het algemeen vul ik stamboeknummers zoveel mogelijk in zoals die in het land van herkomst aan het paard gegeven werden.
Als de eerste letter van een naam geen hoofdletter is komt die naam na het einde van de Z'en in de inhoud. U vindt daar ook o.a. het paard 'onbekend'.

Bijzondere leestekens.
Trema's, accenten, umlaut ect. kunnen ook ingevuld worden, ook al staan die niet op het toetsenbord. De ASCII codes voor diverse tekens krijgt u in beeld door op ALT-F1 te drukken. Door met de rechter-muisknop bovenin het programmavenster te klikken verschijnt er een menu. Kies bewerken en markeren. Klik het teken aan met de muis en druk op enter. Dan Esc, de ASCII tabel verdwijnt. Klik nu weer met de rechtermuisknop bovenin het programmavenster en kies bewerken en plakken. De alt toets indrukken en dan de 3 cijfercode intypen werkt ook.

Afstamming onbekend
Als van de vader of moeder van een paard, dat u heeft toegevoegd aan het bestand, geen vader en/of moeder in het bestand aanwezig is dan heeft dat paard een of twee, voor de computer, onbekende ouders. De computer kan een lijst aanleggen van alle paarden waarvan geen gegevens opgenomen zijn van de ouders. (blz 13)
Iets anders dan voor de computer onbekende ouders zijn paarden waarvan de vader of moeder officieel onbekend zijn. Als vader (of moeder) van zo'n paard kunnen we invoeren 'onbekend'. Een dergelijk paard zult u nooit op de lijst met onbekende ouders aantreffen, dat zou immers zinloos zijn. 'onbekend' als vader of als moeder is voor de computer een stopwoord. Een voorbeeld is Darley Arabian.

Records.
Het computerstamboek maakt onderscheid tussen een Europees record en een Amerikaans record. Normaal zal een Amerikaans record als mijltijd worden weergegeven en een Europees record als kmtijd. Het programma heeft hiernaast de mogelijkheid om alle records als km-tijd te laten zien of als mijltijd. In en uitschakelen van deze mogelijkheid doet u met MENU ONDERHOUD, keuze 7.
Vult u zelf een record in dan moet u aangeven hoe dit record geinterpreteerd dient te worden. Als de record gegevens ingevuld worden kunt u als laatste gegeven de afstand invoeren waarover het record gelopen werd. Vult u hier een getal in, of niets, dan neemt het programma aan dat het gaat om een Europees record. In Amerika gaat immers vrijwel elke koers over 1609 meter. Daar houdt men echter weer rekening met de lengte van de koersbaan. Vult u in plaats van een getal, een letter in die de baanlengte aangeeft of (als deze lengte onbekend is) een sterretje (*) dan beschouwt het programma dit record als een Amerikaans record. In Amerika kent men vier letters om de baanlengte aan te geven. De h staat voor een halve mijlsbaan, de f voor een 5/8 mijlsbaan, de q voor een 3/4 mijlsbaan en de m voor een mijlsbaan. Direkte hulp bij het invullen van een record is beschikbaar onder funktie toets F1, tijdens het invullen of wijzigen van een record. Is alles ingevuld dan vraagt het programma nog of de tijd een mijltijd of een kilometertijd is. Kies voor kmtijd of mijltijd. Heeft u b.v. een mijltijd ingevoerd die u als kilometertijd wilt zien dan kunt u die meteen laten omrekenen. Kies in dat geval voor mijltijd -> kmtijd. Had u al eerder een record ingevuld bij dit paard dan vraagt het programma 'Oude gegevens bewaren?'. Voor meer informatie hierover zie verderop.

Amerikaanse records
Vooral in Amerika is het gebruikelijk om het record van een paard op te geven in minuten, seconden en vijfde delen van een seconde. 1.59.4 is dus 1 minuut 59 seconden 4/5 (omgerekend:1.14.5). De record's in dit programma worden daarom ook omgerekend alsof het 4-de cijfer het aantal 1/5 seconden weergeeft. Ook wel worden mijltijd record's opgegeven in minuten, seconden en tiende delen van seconden. 1.59.4 is dan 1 minuut, 59 seconden 4/10. omgerekend: 1.14.2. Dit programma rekent 1.59.40 om naar 1.14.2. (U geeft dus na de tweede punt 2 cijfers i.p.v. 1) Ooit was het gebruikelijk om de tijd weer te geven met 1/4 delen van een seconde. Staat er een / achter het laatste cijfer van een record dan deelt het programma dit laatste cijfer door vier. Een record dat omgerekend 1.14.3 zou weergeven kunt u invoeren als 1.59.5 als 1.59.50 of als 1.59 2/ .


Menu onderhoud

Menu inhoud

Keuze 1 & 2 : Inhoudsopgave van alle paarden in het bestand.
Keuze 3 : Alleen paarden waarvan extra informatie beschikbaar is. Geef de eerste letter van waaraf u de inhoud wilt bezichtigen en evt. volgende letters om dichterbij de gezochte naam te komen. Door een inhoud bladeren kan door steeds op Verder te drukken. De T laat u de vorige 'bladzijde' zien. Drukt u op A dan kunt u vanaf een andere letter de inhoud bekijken. Drukt u op S dan kunt u een willekeurig aantal voorwaarden selecteren. De computer laat hierna alleen nog maar die paarden zien die aan de geselecteerde voorwaarden voldoen.
(J)aargang geeft de mogelijkheid om een of meerdere jaargangen te selecteren. Als u 2 jaartallen invoert dan worden alleen die paarden getoond die geboren zijn in de jaren die liggen tussen het eerste tot en met het tweede jaartal. Als u slechts een jaartal opgeeft en dan op enter drukt krijgt u alleen maar paarden te zien die geboren werden in dat ene jaar.
(G)eslacht. In volgorde wordt gevraagd welk geslacht u wilt zien. Door met J of N te antwoorden kunt u elke combinatie van maximaal twee van de drie geslachten selecteren.
(V)aluta selecteert de valuta van de winsom. Geeft u b.v. de F dan ziet u alleen paarden die een winsom hebben uitgedrukt in guldens of juist alle paarden behalve deze. Om u een grotere vrijheid te geven in de door u in te voeren valuta's is er verschil tussen hoofdletters en kleine letters.
(P)acers geeft de mogelijkheid om pacers uit te sluiten, alleen maar pacers te laten zien of ze ongemoeid te laten. In volgorde verschijnen de mogelijkheden in beeld, selecteer met J(a). Een pacer heeft in dit stamboek een p in zijn record staan.
(D)eelnaam geeft u de mogelijkheid om naar een deel van een naam te laten zoeken. Kies deelnaam en typ: Buitenzorg en u krijgt alleen nog maar paarden te zien met 'Buitenzorg' in de naam. Als het lang gaat duren voordat er een paard gevonden wordt kunt u de computer laten stoppen met zoeken door een toets in te drukken. Zo gauw de eerst volgende naam gevonden is of het laatste paard in de lijst wordt er gestopt. Het is mogelijk om de voorwaarden zo te kiezen dat er nauwelijks of geen paarden te vinden zijn die er aan voldoen. Elk paard uit het bestand wordt nagegaan, dit kan zeer veel tijd kosten, het lijkt of de computer is 'vastgelopen'. Maak daarom alleen zinvolle selectie's en overtuig u ervan dat er paarden zijn die er aan voldoen. Werkelijk snel zoeken kan door eerst met Index de indexering uit te zetten waarna niet meer naar de volgorde gekeken wordt. Om alle paarden weer te zien kunt u nog een keer op selecteren drukken en dan niets invullen (druk op Esc) of terug naar het menu inhoud keren en dan opnieuw een inhoud oproepen.

Menu inhoud (vervolg)

De alfabetische volgorde is normaal, maar U kunt de inhoud in een andere volgorde bekijken. Met Index kunt u de index uitzetten waardoor u de paarden kunt bekijken in de volgorde waarin ze werden ingevoerd. Als u snel wilt zoeken naar een deel van een naam, b.v. een achternaam, zet dan eerst de index uit en vul pas dan met Selecteer een achternaam in. Met Vanaf kunt u in record of winsomvolgorde de inhoud bekijken, al naar gelang waarop is ingesteld. U krijgt een invulvak te zien waarvoor gevraagd wordt een record in te vullen. Geeft u hier een B dan wordt er gezocht naar het paard met het snelste record. De volgorde is op record. Als u een record opgeeft wordt dit record opgezocht en de inhoud wordt getoont vanaf het eerste paard met dat record. Het record dat u invoerde om naar te zoeken wordt in principe beschouwd als kilometertijd.(1.14.6) Wilt u zoeken naar een mijltijd voer dan een * achter het record in.(2.00*) Bij gelijke records staan de paarden naar naam onderverdeeld.

Met keuze 7 van menu onderhoud kunt u de index volgorde veranderen van rekordvolgorde naar volgorde van winsom. Drukken op (E)inde brengt het inhoudmenu weer op het scherm.

Keuze 4 en 5: U bepaalt zelf de inhoud. De werking van beide keuze's is vrijwel gelijk. Geeft u een merrienaam bij keuze 4 dan worden alle paarden opgezocht waarvan de moederlijn uitkomt bij die merrie. Bij een hengst krijgt u alle produkten van wie de vaderlijn terugvoerd tot die hengst. Keuze 5 zoekt de produkten van de dochter's van een door u op te geven paard op. De namen die u heeft laten uitzoeken met de keuze's 4 of 5 en de bijbehorende gegevens worden apart bewaard. Voegt U nieuwe namen toe of wijzigt u gegevens dan worden die niet direct verwerkt in deze inhoud. Als u een bepaalde stam, of 'golden cross' al eerder heeft laten nazoeken, en u vraagt die weer op, dan krijgt u een keuze scherm te zien. Bovenin beeld staat wat en wanneer u iets heeft laten nazoeken.

Met keuze 1 kunt u dit bekijken, keuze 2 zoekt hetzelfde nog eens uit maar nu met de nieuwste gegevens. Met keuze 3 kunt u een ander paard laten uitzoeken. De nieuwe wijzigingsdatum ziet u pas als u eerst het stamboekprogramma verlaat en dan opnieuw opstart. Afdrukken van keuze 4 of 5 kan alleen van die keuze die u het laatst heeft laten uitzoeken. (zie blz 14)

Keuze 6: Omrekenen van km-record's naar mijl-record's v.v. Vul een record in het verlichte vak in en druk op enter. Kies met de cursortoetsen de berekening en druk op enter. Zie ook de opmerking op blz 5 over Amerikaanse record's.

Met (E)inde komt u terug in menu stamboek.


Over het bijhouden van het stamboek.

Het is mogelijk dit stamboek zelf bij te werken en/of aan te vullen. Record's en winsommen kunt u aanpassen maar ook nieuwe namen aan het bestand toevoegen. Uiteraard moet hierbij zeer secuur te werk worden gegaan. De juistheid van het bestand hangt af van de zorgvuldigheid waarmee het onderhouden wordt. Op bladzijde 4 staat al een opmerking over de spelling van een naam en dat van record's bekend moet zijn hoe ze geinterpreteerd dienen te worden i.v.m. omrekenen.
Het programma controleert de ingevoerde gegevens zover mogelijk. Als een naam al eens is ingevoerd krijgt u de waarschuwing: Is al aanwezig !. Dit wil enkel zeggen dat de NAAM al in het bestand zit, het kan best om een ander paard gaan. (zie blz 4) Rechts in beeld verschijnt een lijstje met een aantal namen die al aanwezig zijn met hun vader en moeder. Bovendien geeft de computer een waarschuwingstoon en als antwoord op de vraag OK ? staat alvast 'N'(ee) ingevuld.
Als een naam voorkomt als ouder van een paard staat er * vader * of * moeder * achter de naam na controle. Als u veulens invoert en u ziet zo'n melding dan is er waarschijnlijk iets fout. Heeft u een 'onbekende' ouder opgespoord en ingevuld en u ziet die melding niet: ook fout !. Er is een controle op de leeftijd van produkten en hun ouders. Als het verschil meer dan 30 of minder dan 2 jaar bedraagt, of zelfs negatief is ziet u hier een opmerking over. Uiteraard alleen als zowel van ouder als van produkt een geboortejaar bekend is. Ook wordt gekeken of de namen die u bij vader en moeder invoert wel bij een hengst resp. merrie horen. Zo niet dan is de naam fout, of al in gebruik door een paard van het andere geslacht, of bij een van de ouders is het verkeerde (of geen) geslacht ingevuld. Hengsten die op latere leeftijd ruin worden en toch produkten hebben kunt u om deze reden beter hengst laten in het stamboek. In de extra informatie over zo'n paard kunt u hier een opmerking over plaatsen.
Als u zelf paarden invult controleer dan altijd of zijn/haar pedigree hierna klopt, of dat hij/zij ook als produkt bij b.v. de juiste moeder in het stamboek terecht gekomen is.

Het verwijderen van paarden is om praktische redenen niet mogelijk. Als u 1 paard zou verwijderen zou de computer dit paard merken. Dan wordt het hele bestand gekopieerd behalve het gemerkte paard. Oudere programma's en computers hadden hier destijds nogal moeite mee en veel tijd voor nodig. Het zou nu geen probleem meer hoeven te zijn, maar ik heb dit nog niet veranderd. Als een paard verwijderd moet worden wijzig de naam dan in Zn. Gaat u nieuwe paarden invullen, wijzig dan eerst Zn in de naam van het eerste paard wat u wilde invullen.


Menu onderhoud

Keuze 1
Menu onbekende ouders.(zie verderop)

Keuze 2
Nieuwe paarden toevoegen.
Als U meerdere veulens van dezelfde ouder(s) in gaat voeren, gebruikt u: 'invoeren met gegevens vast'. U krijgt een invulscherm te zien. In de verlichte velden kunt u de gegevens intypen. Velden waar u niks invult kunt u voorbij springen door op enter te drukken of op de cursortoetsen. Pijl omhoog is 1 veld terug, pijl omlaag 1 veld vooruit. Als alle gegevens ingevuld zijn en gecontroleerd door de computer krijgt u het volgende invulscherm te zien waar de namen van vader en moeder, de kleur en de geboortedatum alvast ingevuld zijn zoals bij het vorige paard. Vult u niet in met gegevens vast dan krijgt u steeds een schoon invulscherm. Alle gegevens die u invoert worden alleen vastgelegd als u ook een naam heeft ingevuld. De eerste letter moet altijd een hoofdletter zijn, op een enkele uitzondering na. Als de afstamming van een paard officieel onbekend is vult u bij vader en moeder 'onbekend' in met een kleine letter. Als U geen naam weet van vader of moeder maar wel zijn/haar afstamming dan vult u in 'z.v Star's Pride' of 'd.v Speedster' al naar gelang. Bij winsom ziet u twee velden. Het eerste veld is bedoeld om de valuta in te vullen, b.v. $, DM, BF, ff, F. In het tweede veld kunnen uitsluitend cijfers worden ingevuld, geen punt of komma. Een getal wordt vanzelf zover mogelijk naar rechts geschoven. Vult u de naam van een Vader of Moeder in, dan verschijnt er aan de rechterkant een kolom met namen, waar u uit kunt kiezen. Drukt u op enter, wordt de bovenste naam uit de lijst, of de naam die u gekozen heeft met stamboeknummer ingevuld. Druk op Esc om niet die naam automatisch ingevuld te krijgen. Krijgt u bij vader of moeder de melding 'niet gevonden' controleer dan of u geen schrijffout heeft gemaakt. Een vrouwelijk dier krijgt als geslacht een M (van merrie). Voor de mannelijke dieren is de H (van hengst). Voor ruinen is de R gereserveerd. Als u de geboortedatum van een paard heeft ingevuld, of als u de Esc toets ingedrukt heeft, worden alle gegevens gecontroleerd. Onderin beeld staat nu OK waarmee de gegevens bevestigd worden. Met Wijzig kunt u de invoer nog veranderen. Als er ook een record ingevuld is moet u aangeven of dit een km record is of een mijlrecord en u kunt dit aten omrekenen voordat het wordt weggeschreven. (zie ook blz 5)
Na een bepaald aantal paarden verschijnt onderin beeld de melding
** Even wachten ... **.
De invoer wordt dan van de buffer naar de harde schijf geschreven. Bij stroomuitval of bij een onderbreking van het programma anders dan volgens de juiste manier (zie blz 1) gaan de ingevoerde gegevens verloren die in de buffer zaten en nog niet weggeschreven waren. Zijn er genoeg paarden ingevuld druk dan op Esc.


Oude Valuta
In oude bronnen komen nog de destijds gebruikelijke valuta voor. Wordt een winsom in een oude Europese munteenheid ingevoerd, dan wordt het bedrag omgerekend naar Euro's, als de juiste afkorting in het veld VAL werd ingevoerd. In de bijlage euro-con vindt u de gebruikte conversie koers. Hieronder nog even de gebruikte afkortingen:
Afkorting Land
BF Belgie frank (BEF)
DM Duitsland mark (DEM)
FM Finland markka (FIM)
ff Frankrijk franc (FRF)
IP Ierland pond (IEP)
LF Luxemburg frank (LUF)
F Nederland gulden (NLG)
OS Oostenrijk schilling (ATS)

Bij de onderstaande valuta moet het bedrag eerst door 1000 gedeeld worden:
Afkorting Land
IL Italie lire (ITL)
GD Griekenland drachme (GRD)
PE Portugal escudo (PTE)
EP Spanje peseta (ESP)
ST Slovenie tolar (SIT)Keuze 3
Het veranderen van gegevens gaat normaal op naam volgorde. U kunt de volgorde ook op Vader of Moeder zetten. Dan kunnen alle veulens van een hengst of merrie na elkaar bewerkt worden. Winsom functie is makkelijk als u de winsom en recordgegevens van hele jaargangen wilt bewerken. Met de Ruin functie is een paard snel van hengst naar ruin te veranderen. Op naam volgorde krijgt u het invulscherm te zien waarin u nu kunt gaan wijzigen. Automatisch wordt bijgehouden wanneer een paard voor het laatst werd bijgewerkt. Paarden, die werden bijgewerkt voordat deze functie actief was, hebben als laatste bewerkingsdatum 01/01/1989. Is een paard voldoende bijgewerkt druk dan op Esc of enter na het invullen van de geboortedatum. De gegevens worden gecontroleerd en u kunt met OK de wijzigingen bevestigen, of met Wijzig het proces herhalen. Met Zoek naam kunt u in de rechterkolom een naam kiezen. Onderin beeld staat nu een keuze balk. Verder of Terug laat resp. het volgende of het vorige paard zien. Met 'Andere naam' kunt u een ander paard wijzigen, met 'Record' kunt u de km-tijd omzetten naar mijl-tijd of andersom. Met Esc of 'Einde' komt u terug bij het wijziging menu. Het wijzigen van alleen record en winsom is nuttig tijdens het bijwerken van prijzenlijsten. Met de cursortoetsen en met enter kiest u een paard. Met de functietoets F2 kunt u het selectie menu openen. Selecteer bijvoorbeeld alle paarden met eenzelfde achter/voornaam (zie blz 6) Met F3 kunt u naar een andere naam springen. De e.v.t. selectie blijft dan bestaan, let er dus op dat de te zoeken naam binnen de selectie valt.

Keuze 4, info opslaan en wijzigen.
Naast de standaard gegevens van een paard kunt u extra informatie over een paard opslaan. Er kan een tabel aangemaakt worden, waarin 10 records en winsommen opgeslagen kunnen worden met 'Koerscarriere'.( zie b.v. info bij Eagle G ).
Die tabel kan ook automatisch gegenereerd worden. Als u al een record van een paard ingevuld had en u wijzigt dit record (Menu onderhoud, 3. paarden wijzigen) dan vraagt het programma of u het oude record wilt bewaren. Op deze manier kan een lijst aangelegd worden waarin per jaar de verdiensten van een paard vastgelegd worden. Het automatisch bewaren van de 'oude gegevens' van een record is dus eigenlijk bedoelt om slechts een keer per jaar gebruikt te worden. Telkens wanneer u bij de vraag 'Oude gegevens bewaren ?', (j)a typt, wordt er een regel in de koerscarriere lijst ingevuld. Achter de naam van een paard staat altijd zijn snelste record en zijn totale winsom. In de loop van een jaar kan zijn winsom en of zijn record verbeteren. Telkens als u deze gegevens wijzigt, bewaart u de oude gegevens niet. De eerste keer dat dit paard geld verdient of zijn record verbeterd na zijn eerste koersjaar bewaart U zijn oude gegevens die dan in de lijst opgenomen worden. Na zijn tweede koersjaar doet u dit weer. Van zijn eerste koersjaar was zijn record en winsom vastgelegd.
Achter zijn naam staat zijn totale winsom. Deze tweede keer wordt nu zijn eventuele nieuwe record opgeslagen. De winsom die wordt opgeslagen is het verschil van zijn totale winsom en de som van zijn in voorgaande regels van de lijst opgeslagen winsommen.

Met keuze 4 'Info' kan er geschreven tekst toegevoegd of bewerkt worden. Met de volgende toetsen bedient u de tekstverwerker:
Toetsen
Pijl omhoog ................. een regel terug
Pijl omlaag ................. volgende regel
Pijl naar links ............. een letter terug
Pijl naar rechts ............ een letter vooruit
Ctrl + pijl naar links ...... een woord naar links
Crtl + pijl naar rechts ..... een woord naar rechts
Home ........................ linkerkant van een regel
End ......................... rechterkant van een regel
Ctrl + Home ................. bovenkant scherm
Ctrl + End .................. laatste regel van het scherm
Page Up ..................... vorige scherm
Page Down ................... volgende scherm
Ctrl + Page Up .............. begin van de tekst
Ctrl + Page Down ............ einde van de tekst
Ctrl + Y .................... verwijdert een hele regel
Ctrl + T .................... verwijdert een woord
Ctrl + W .................... bewaar de tekst,einde tekstverwerking
Esc ......................... einde tekstverwerking zonder bewaren

Met keuze 4 'Wegschrijven' kan de info tekst naar het bestand INTEKST.TXT in de map C:\STAMBOEK weggeschreven worden. Deze tekst kan dan met een externe tekstverwerker bewerkt worden. Andersom kan ook 'platte' tekst die in het bestand INTEKST.TXT wordt geplaatst het info bestand vervangen met de functie 'Vervangen'

Keuze 5, 6 en 7
U kunt de ingevoerde gegevens ook naar diskettes of een bestand wegschrijven. Doe dit regelmatig als u zelf paarden invoert. Beter en veel sneller dan met deze functies, kunt de bestanden met een compressie programma eerst verkleinen en daarna opslaan. De gegevens liggen opgeslagen in: STAMBOEK.DBF, INFO.DBF, INFO.FPT en KOERSEN.DBF.

Diskettes worden eigenlijk niet meer gebruikt, het kan nog wel.
Plaats een geformatteerde diskette in het diskette station van uw computer, druk op 5 en op j(a). Als de diskette vol is vraagt het programma om de volgende. Let op de volgorde waarin de diskette's beschreven worden. Als het programma deze diskette's moet lezen, dan moet dat in dezelfde volgorde zoals ze beschreven werden. Hierna komt het menu onderhoud weer op het scherm. Om de extra informatie veilig te stellen neemt u keuze 7.

Met Keuze 8 verandert u de volgorde van de produkten van een hengst of merrie op beeldscherm en papier. Ook het resultaat van het nazoeken van een stam en de 'produkten van dochter's van ....' kunt u in een andere volgorde zetten.
De extra inhoudsopgave kunt u op twee manieren sorteren. Als er op winsom gesorteerd is kunt u dit veranderen naar record en omgekeerd. Van het Overzicht kunt u hier de twee record's instellen. De standaard instelling is 1.14.6 en 1.17.7 als alle paarden in uw bestand een km record hebben of 2.00.0 en 2.05.0 voor mijltijden.

Sommigen combinaties van rangschikkingen leveren een probleem op. Er kan een foutmelding en onderbreking van het programma optreden als u gaat wijzigen. In het ergste geval verliest u alle ingevoerde gegevens die nog niet vanuit de buffer weggeschreven waren. (maximaal 9 namen dus, zie verderop)

Om gegevensverlies uit te sluiten zijn er twee mogelijkheden. Voordat u lege velden gaat wijzigen eerst het programma verlaten met Q en opnieuw starten. Of er voor zorgen dat produkten van 'merrie' of produkten van 'hengst' alleen gesorteerd zijn op naam als u lege velden gaat wijzigen. Mocht er, om welke reden dan ook, een foutmelding komen m.b.t. de indexfiles (.CDX), start dan het programma opnieuw en gebruik dan als eerste commando Menu onderhoud Keuze 9: 'indexen herstellen'. Dit is ook zinvol als u veel paarden toegevoegd of gewijzigd heeft. U kunt geheugenruimte terugwinnen en het programma zal 'snel' blijven werken. U kunt de .CDX files ook zelf uit de map C:\STAMBOEK weggooien. Zodra het programma opnieuw wordt gestart, worden er nieuwe indexfiles aangemaakt.


Menu onbekende ouders

Dit menu is bedoeld om de ingevoerde gegevens te controleren. De computer kan een lijst aanleggen van alle paarden met onbekende ouders. Als u voor de eerste keer na installatie van het programma in het menu onbekende ouders bent aangekomen is deze lijst er nog niet. U zult die eerst moeten laten maken. Kies hiervoor in het menu onbekende ouders keuze 5, het opnieuw uitzoeken van onbekende ouders. U kunt het hele bestand laten uitzoeken. Als u een erg groot bestand opgebouwd heeft zullen er paarden in voorkomen waarvan de afstamming niet eenvoudig te achterhalen is. Het heeft geen zin om telkens dezelfde paarden weer te laten uitzoeken. Uitzoeken is een klus die gauw enkele minuten tijd vraagt (op 486 machines). Daarom is het mogelijk om een gedeelte van het bestand te laten uitzoeken. U kunt deze lijst dan afdrukken (keuze 6). Vervolgens laat u bijv. de laatste 2000 namen uitzoeken. Hiervan bekijkt u het resultaat op het scherm. Met de keuze's 1, 2 en 3 kunt u volgorde en inhoud van deze lijst op het scherm aanpassen.

Keuze 1:
In de inhoud ziet u alle paarden met onbekende ouder(s). De namen staan in alfabetische volgorde. De 4de kolom geeft aan van wie er gegevens ontbreken.
Keuze 2:
Hier ziet u uitsluitend die paarden waarvan alleen de vader of de vader & moeder 'onbekend' zijn. Nu staan de vaders in alfabetische volgorde. Als u helemaal geen vader ingevuld heeft staat dit vaderloze paard bovenaan.
Keuze 3:
Nu ziet u alleen paarden waarvan alleen moeder of moeder & vader onbekend zijn, ditmaal staan de moeders in alfabetische volgorde.
Keuze 4:
Met Bijwerken lijst onbekende ouders, kunt u de computer opdracht geven die paarden die u heeft toegevoegd aan het bestand te schrappen van de lijst onbekende ouders. Bijwerken kost minder tijd dan opnieuw uitzoeken.
Keuze 0 of enter:
Brengt u weer terug bij het menu onderhoud. Nog een keer enter brengt menu stamboek weer op het scherm.


Menu afdrukken

De gegevens worden nu standaard, in platte tekst, naar een bestand gestuurd in C:\stamboek\documenten. Dit bestand kan dan met elke willekeurige tekstverwerker (Kladblok of Word) bewerkt worden en naar een printer gestuurd worden.

Keuze 2 t/m 6:
De indeling is hetzelfde als van menu stamboek, de werking ook. Als u van een paard slechts een aantal produkten wilt laten afdrukken krijgt u een aantal vragen. Eerst moet u aangeven vanaf welke naam u wilt beginnen met afdrukken. U krijgt een lijst te zien met een aantal produkten en kunt de eerste kiezen door het verlichtte vak erheen te brengen en op enter te drukken. Dan wordt gevraagd welke als laatste moet worden afgedrukt. Als u nu op functietoets F10 drukt wordt dit het laatste produkt van het gekozen paard, anders krijgt u weer de lijst te zien en kunt u daaruit kiezen. Hierna kunt u bij produkten van een hengst nog een selectie maken. (zie blz 6) Wilt u geen selectie maken druk dan op Esc. Tenslotte wordt gevraagd of u nog iets wilt veranderen. Druk op enter of N(ee) als u niet opnieuw wilt invullen of op Esc of J(a) als u dat wel wilt.

Keuze 7: de printer transporteert 1 lege bladzijde

Keuze 1: Menu inhoud afdrukken.
Met dit menu kunt u de diverse inhouden, of gedeeltes daarvan afdrukken. Als u in menu inhoud afdrukken een inhoud opvraagt staat links bovenin beeld hoeveel namen er in die inhoud voorkomen. Als eerste wordt gevraagd in welke volgorde u de inhoud wilt laten afdrukken. Er zijn 3 mogelijkheden. (zie blz 7). Wilt u niet de hele inhoud afdrukken dan moet u de naam opgeven waar het afdrukken moet beginnen. Geef de eerste letter en evt. volgende om zo dicht mogelijk bij de eerste naam te komen. U krijgt nu de inhoud te zien vanaf deze naam en kunt met het verlichtte vak de eerste naam opgeven. Ook moet u nog aangeven tot waar er afgedrukt moet worden en kunt u een selectie maken, net zoals hierboven beschreven bij het afdrukken van produkten. Keuze 1, 2 en 3 werken met de inhoud van resp. het hele stamboek (1 & 2) en met de paarden met extra informatie (3).
Met Keuze 4 kunt u of 'produkten van dochter's van....' of 'afstammelingen van....' afdrukken, uitsluitend hetgeen u het laatst heeft laten nazoeken. Alleen met keuze 4 of 5 van menu inhoud kunt u de inhoud van deze optie veranderen. (blz 7) Om de sortering van een inhoud te veranderen gebruikt u keuze 7 van menu onderhoud. (blz 13)

De lijst met onbekende ouders kunt u alleen afdrukken met keuze 6 van menu onbekende ouders. (blz 14) Deze lijst kan op veel verschillende manieren afgedrukt worden. D.m.v. een keuze menu selecteert u de samenstelling en de volgorde. Ook van deze lijst kunt u een gedeelte laten afdrukken.


INVOEREN UPDATES

De tekst over Het updaten van het Stamboek volgt z.s.m.


terug naar de artikelen


terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging