De Identificatie en Registratie van draverveulens

door drs. Jopie van Doleweerd

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de Breeders Special 2021 van het blad "Draf&Rensport"Al vele jaren schets en chip ik met veel plezier draverveulens voor het NDR-stamboek
en dan blijkt dat er nog altijd veel onduidelijkheid heerst rondom de identificatie en registratie van paarden.
Daarbij treedt per 21 april 2021 een nieuwe diergezondsheidwet in werking voor paardenhouders.
Het Paspoort
Identificatie van een paard gebeurt d.m.v. een paspoort. Het paspoort hoort bij het paard en is geen eigendomsbewijs, ondanks dat u wel als eigenaar in het paspoort staat vermeld. De identificatie bestaat bij dravers uit een levensnummer, een chipnummer en een schets. Tevens staat er in het paspoort of en welke medische behandelingen het paard heeft gehad. Zonder paspoort mag een paard en ook een veulen ouder dan 9 maanden niet worden gehouden. Als het paard wordt vervoerd, gaat het paspoort mee.
Registratie van dravers gebeurt door aangifte van uw veulen bij de NDR. U ontvangt dan een "Bewijs van Inschrijving" in het Stamboek van de NDR (het stamboekpapier, zie foto bovenaan). Dit is het eigendomsbewijs en dat blijft bij de eigenaar thuis. De NDR zorgt ervoor dat uw veulen niet alleen is geregistreerd bij de NDR maar ook in de Nederlandse centrale database (het I&R systeem).

Paspoort aanvragen
De geboorte van een veulen is een heuglijke gebeurtenis waarbij u niet direct denkt aan de verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Toch zijn die er wel. Het veulen moet namelijk binnen 9 maanden na de geboorte een paspoort en chip hebben. Deze termijn stond op 6 maanden maar is vanwege de corona-pandemie voor onbepaalde tijd verruimd naar 9 maanden.
Binnen 4 maanden na de geboorte van het veulen dient u een paspoort aan te vragen bij de NDR middels het opsturen van het geboortebewijs. Als chipper krijg ik dan van het stamboek een schetsformulier toegestuurd met de gegevens van het veulen waarna ik een afspraak met u als fokker kan inplannen. Voor het maken van een zo kort mogelijke route maak ik daarbij ook gebruik van de deklijst van het voorgaande jaar. Zo beperk ik de kosten voor mijzelf, voor de NDR en uiteindelijk dus ook voor u.
Het schetsen, chippen en de haarafname is alleen bedoeld voor het verkrijgen van een paspoort bij uw veulen. Het DNA-onderzoek van de haren van het veulen neemt enige tijd in beslag; soms wel 2 maanden. Ook als u besluit het veulen niet in het stamboek te laten registreren, vanwege een scheef been of andere afwijking, dan nog bent u verplicht om een paspoort te hebben bij uw veulen. U bent te allen tijde zelf vermtwoordelijk voor het aanvragen van een paspoort bij de NDR en dat kan dus ook zonder geboortebewijs. Is het veulen bij uitgifte van het paspoort ouder dan 9 maanden dan komt in het paspoort te staan dat het dier niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie.

Inschrijving in het Draverstamboek
Het veulen krijgt de nationaliteit van de moeder en dat is het land waarin de merrie op het moment van de veulenaangifte in het Stamboek staat geregistreerd. Dat hoeft dus niet haar geboorteland of haar verblijfland te zijn. Wilt u naast een paspoort ook een bewijs van inschrijving in het stamboek krijgen dan dient het geboortebewijs vóór 1 januari van het jaar na de geboorte bij het NDR-Stamboek te zijn. Of, in het geval van een buitenlandse fokmerrie, bij de Stamboek-organisatie van dat land. Het geboortebewijs krijgt u van de hengstenhouder na betaling van het veulengeld. Na ontvangst van het veulengeld ziet de hengstenhouder namelijk af van de rechten op het veulen, dat feitelijk ook een kind is van zijn hengst. Betaal op tijd om problemen rondom de registratie te voorkomen.
In het jaar van geboorte kunnen moeder en veulen nog van nationaliteit wisselen. Bijv. een reeds in Duitsland aangegeven veulen kan in december van het geboortejaar nog naar het NL-stamboek worden overgeschreven, maar dat moet wel samen met zijn/haar moeder gebeuren.

UBN = Uniek Bedrijfsnummer
Per 21 april 2021 treedt een nieuwe Europese Verordening in werking; de Animal Health Regulation. Deze verordening is ter vervanging en uitbreiding van de bestaande EU-regels voor diergezondheid en brengt veel regels samen in een eenvoudigere wet. Een hoofddoel van deze verordening is om overdracht van dierziekten te voorkomen en te bestrijden. Een ander doel is om de administratie rondom internationale handel van dieren en dierlijke producten (sperma, eicellen, embryo's) te vereenvoudigen. Wat betekent dat voor u als houder van paarden?

1. De identificatie (chip en paspoort) en registratieplicht (in het I&R systeem) voor houders van paarden blijft hetzelfde.

2. Nieuw is de verplichting om de verblijfplaatsen van paarden vast te leggen in het al eerder genoemde I&R-systeem. Daarvoor dient u een UBN aan te vragen bij de RVO of uw bestaande nummer uit te breiden met de diersoort paard.

3. Wijzigingen van de verblijfplaats van paarden, langer dan 30 dagen, moeten worden geregistreerd in het I&R systeem. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor weidegang van uw merrie en veulen buiten de locatie van het UBN. Voor een weiland is een apart UBN aan te vragen. Voor het verblijf van uw merrie op een hengstenstation wordt een termijn van 90 dagen aangehouden.

4. Wanneer paarden langer dan 24 uur maar korter dan 30 dagen ergens anders verblijven dan moet u dit in uw eigen administratie bijhouden. Een buitenrit, wedstrijd of training buiten de deur hoeft dus niet te worden genoteerd. In geval van controle moet u kunnen verklaren waar alle paarden zich op dat moment bevinden.

5. Op 1 locatie kunt u maar één UBN registreren. Indien op een locatie meer houders zijn dan kan iedere houder een eigen UBN aanvragen. U mag als paardenhouder wel meerdere UBN's hebben indien u paarden houdt op meerdere locaties.

Voor verdere informatie verwijs ik u graag door naar www.rvo.nl.

(einde artikel)


© Copyright Fokkersvereniging