Jaarverslag Vereniging van Fokkers van Draverspaarden 2020

Door het Fokkersbestuur
(ook gepubliceerd in de Breeders Special van 2021)

2020 was vanwege het corona-virus een dramatisch jaar voor iedereen en ook voor onze sport. Waar in het buitenland overal zonder publiek mocht worden gekoerst, werd dat in Nederland door de verschillende veiligheidsregio’s verboden gedurende een groot deel van het jaar. Naast de professionals en de eigenaren hadden ook de fokkers en de Fokkersvereniging een financiële strop.

De Corona pandemie
Het jaar 2020 staat in het teken van de wereldwijde pandemie. In maart ging Nederland in een “intelligente” lockdown vanwege het Corona-virus. Alle koersmeetings werden afgelast. Na 2 maanden mocht er weer worden gekoerst, onder het mom van “selectieproeven”, maar wel zonder publiek. Bij de tweede besmettingsgolf in oktober werd alles weer verboden. Er waren toen opnieuw enkele weken zonder koersen. Gelukkig konden vanaf begin november de koersen van Wolvega naar Mons worden verplaatst, waardoor enkele resterende klassiekers zoals de Breeders Crown en de Fokkers Trofee toch nog konden worden verreden, zij het met een gering aantal deelnemers en zonder publiek. Het aantal meetings in Nederland daalde van 80 in 2019 naar 51, te weten Alkmaar 5, Duindigt 8, Emmeloord 1, Groningen 4, Joure 2, Wolvega VP 23 en Wolvega-Mons 8. Ook werden alle kortebanen afgelast, maar er werden wel twee kortebanen op de baan van Duindigt afgewerkt: het NL-kampioenschap en de Lisse-meeting.

Breeders Special
In 2020 is opnieuw een dik Fokkerijnummer (104 blz.) van het blad “Draf&Rensport” gerealiseerd door samenwerking van bestuursleden van onze vereniging met de hoofdredactie van dit blad. De Fokkersvereniging betaalt een bijdrage voor de extra productiekosten. De dekhengstenhouders, maar ook bedrijven en fokkers droegen bij met veel mooie advertenties. Ook deze zestiende uitgave werd weer zeer positief ontvangen. In een Fokkersoog werd de Europese crack Face Time Bourbon nader beschouwd. Hij is, net als zijn voorganger Bold Eagle, een zoon van Ready Cash uit een dochter van Love You. In een apart artikel werd de vraag behandeld of dit de nieuwe Golden Cross is. Ook was erweer een veterinair artikel van dierenarts Jan Kraak. Dit werd gecompleteerd met vijf interviews en de gebruikelijke statistieken. Het vertrouwde hengstenboek kwam te vervallen.

Website en Facebook
De website van de Fokkersvereniging is in 2020 vaak aangevuld en bevat veel informatie voor zowel onze leden als geïnteresseerde buitenstaanders. Enkele foktechnische artikelen zijn weer overgenomen uit de Breeders Special, zodat iedereen er in de toekomst lering uit kan trekken. Ook zijn de ‘Fokkers-ogen’ uit het blad Draf&Rensport opgenomen. Er waren in dit jaar 16.670 bezoeken op onze website, gemiddeld 45 per dag en dat is 20 % meer dan in de voorgaande jaren. Belangrijk nieuws van onze website wordt ook via Facebook verspreid naar voornamelijk jonge vaste volgers en dat waren er 406 per eind 2020. Sommige hierop geplaatste foto’s zijn gedeeld en door meer dan 1.500 mensen bekeken. Eén foto (van Bold Eagle) werd 10 keer gedeeld en bereikte bijna 3.000 mensen.

Algemene Ledenvergadering
Vanwege Corona was het niet mogelijk om te vergaderen. Daarom heeft het bestuur een Ledenraadpleging per e-mail gehouden, met een aankondiging in het OB. Van de ca. 200 gemailde leden hebben 44 een reactie gegeven op de gestelde vragen. Een mooi resultaat, vergeleken met de twee eerdere “ouderwetse” jaarvergaderingen met slechts 6 en 9 deelnemers. Een verslag van deze Ledenraadpleging is te vinden op onze website. Financieel heeft het jaar 2019 een negatief resultaat opgeleverd van € 1.841, voor ruim de helft veroorzaakt door enkele late afzeggingen voor de Normandië-reis wegens ziekte. De leden hebben ingestemd met het bestuursvoorstel om € 3.000 Euro aan fokpremies beschikbaar te stellen voor fokkers van de paarden die in 2020 het meeste geld in het buitenland hebben verdiend. De ereprijzen en oorkondes worden aan de betreffende fokkers afgegeven of opgestuurd.

Bestuur
De periodiek aftredende Jopie van Doleweerd werd voor 3 jaar herkozen. Zittend blijven voorzitter Hans Huiberts, Ab Zaman en Arie van Bellen.

Triple Crown
De Triple Crown-potten zijn met totaal € 17.000 goed gevuld en er waren geen donaties voor dit doel. Ook in 2020 was er geen Triple Crown-winnaar. We hebben de 3 potten iets naar beneden afgerond, waardoor er een reservepot is ontstaan.

Breeders Crown
De Breeders Crown koersen staan sinds 2017 onder de hoede van de Fokkersvereniging. Door sponsoring in de eerste twee jaren zit extra geld in de pot en onze vereniging betaalt de twee eerste inlegrondes voor de NL-dravers. De 20% fokpremie gaat in bij de K-jaargang (vanaf 2020). Vanwege de komst van het TCT-plan vervallen de Stakes koersen voor jonge paarden met ingang van de M-jaargang, inclusief de Breeders Crowns. De Fokkersvereniging heeft ervoor gezorgd dat de afdelingen voor 4- t/m 7-jarigen blijven bestaan en betaalt hiervoor de eerste inlegronde, alleen voor NL-dravers.

Fokpremies op de Kortebaan
Het Bestuur van de Bond van Kortebaanverenigingen had weer € 5 per gestart paard toegezegd voor fokpremies in 2020. Door de afgelasting van de kortebanen is dit niet doorgegaan.

Fokkers Trofee Meeting
De Fokkers Trofee werd op 4 dec. in Mons verreden zonder publiek en zonder feestelijkheden. Winnaar werd Kansas Lobell van ons bestuurslid Arie van Bellen. De eerste prijs bedroeg € 11.100 en de fokpremie 20% hiervan. De Merrie Trofee was voor Kimberly’s Wish van eigenaar Stal Payday en fokker Henny Kloosterman.

Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
Om de fokkerij van NL-dravers extra te stimuleren heeft ons bestuur ervoor gezorgd dat er in 2020 opnieuw enkele fokpremies beschikbaar zouden komen voor in het buitenland verdiend prijzengeld. Uit de verenigingskas is € 3.000 Euro ter beschikking gesteld. De verdeling van de pot geschiedt op basis van de BL-winsommen van de drie meest winnende NL-dravers in het eindklassement. De geëxporteerde Floris Baldwin was heel succesvol in Noorwegen en Zweden, waar hij regelmatig de top opzocht. Hij behaalde een jaarwinsom van omgerekend € 102.005 en was daarmee de meest winnende NL-draver. Heart of Steel behaalde een jaarwinsom van € 59.947 en werd gevolgd door Hambo Transs R met € 54.051. Hun fokkers krijgen in het voorjaar van 2021 de fokpremies naar rato van de jaarwinsommen. De winnende fokker Albert Ebbinge ontvangt € 1.416 (minus de gebruikelijke afdracht).

Topfokkers
In tabel 1 staan de 41 fokkers die in 2020 meer dan 600 Euro aan fokpremies ontvingen. In 2019 kregen 50 fokkers meer dan € 1.000 aan fokpremies op hun rekening. Doeke Couperus heeft de kampioenstitel gewonnen en Lauk de Reuver nipt verslagen. Doeke had de Klassiekers Ideaal, Karola en Lucas in de strijd. Lauk had Gwydion, Flavius en Lucina. In de door NDR eerder gepubliceerde lijst ontbreken de BL-fokpremies van 2020 voor Albert Ebbinge, Merwestaal BV en Klaas Redder. Die horen er wel bij en daarom hebben wij de lijst hiervoor gecorrigeerd. Dit maakte voor de top-5 niet uit.

Elite en Klassieke fokmerries
In het jaar 2020 kregen we er twee Elitemerries bij, Royal Oldeson (moeder van o.a. Alert, Echo en Fakir Oldeson) en Staro Almighty (moeder van Aida en Davy Boko).

Gegarandeerde doteringen Klassiekers
Net zoals in 2018 en 2019 gaf Peter Delis (Stal Payday) een garantie voor minimale doteringen in de tweejarigen-Klassiekers en de Sweepstakes. In de laatstgenoemde koers was dat € 5.000 aan de winnaar en Peter hoefde niet bij te passen, want de 1e prijs bedroeg zelfs € 6.700.

Exit Groningen
Het hing al een tijdje boven ons hoofd en ondanks de vele protestacties besloot de gemeenteraad van Groningen om het huurcontract van de drafbaan per juni 2021 te beëindigen. Een wethouder wil heel graag grote festivals op die plek laten organiseren en heeft dit met list (coalitie-afspraken) en bedrog (aantoonbaar foutieve cijfers over de kosten van de drafbaan) voor elkaar weten te krijgen. De gemeenteraad kon kiezen uit 3 alternatieven, alledrie zonder de drafbaan. Daardoor gaat een belangrijke pijler onder de noordelijke drafsport verloren. Een schandalige gang van zaken.

TCT-plan
Eind september werd het nieuwe Trotting Classic Tour (TCT-plan) officieel gelanceerd, een internationaal klassiek circuit met o.a. hoog gedoteerde Derby’s voor 2-, 3- en 4-jarigen. Sponsors zorgen mede voor het prijzengeld van totaal ca. € 500.000 per jaar. Een deel van de pot gaat naar de NL-Klassiekers. Er zal ook jaarlijks € 50.000 aan fokpremies worden uitgekeerd aan fokkers van NL-dravers.

Jaarlingenveiling

Op 11 september werd een jaarlingenveiling georganiseerd op VPW, de International Yearling Sale. De duurste ging weg voor € 44.000. Dat was de NL-hengst Mega Occagnes (Propulsion - Rosy Pierre van Love You). Het op één na duurste NL-jaarling was Maven Boko (SJ's Caviar - Felicia Boko van Virgill Boko uit Staro Almighty) met € 15.000. De hoge prijzen zijn mogelijk te verklaren door het vooraf aangekondigde nieuwe TCT-plan.

Sport en Fokkerij
Er zijn 158 veulens geregistreerd, waarvan er 2 zijn overleden. Aan het einde van 2020 hadden we een jaargang met 156 dravers, 13 minder dan het voorgaande jaar, maar hoger dan 2018 (151) en 2017 (142). Oorzaken van de daling is mogelijk de Corona-crisis en de aantrekkelijkheid van het Zweedse stamboek. Bij de veulens van 2020 zijn er 16 met een Franse ras-erkenning (NL-TF) geregistreerd, een record, maar tegelijk onbegrijpelijk dat dit er niet veel meer zijn. De dubbele nationaliteit geeft zoveel voordelen. John Bootsman zag de grote voordelen van het TCT-plan en schreef in december nog extra veulens in, waarmee zijn totaal op 15 Boko’s kwam! Boko Stables wordt gevolgd door Cees Siersema (6 stuks), Newport Breeding (4), Stal Schermer (4) en 7 fokkers met 3 veulens.
Meer en meer worden goede Nederlandse fokproducten geëxporteerd of tijdelijk uitgevoerd. In 2020 werd in Nederland € 1.063.740 aan prijzengeld uitgekeerd, minder dan de helft van het jaar ervoor. De totale fokpremie was met € 96.000, ook aanzienlijk lager ten opzichte van 2019 (€ 151.726). De afdracht naar de kas van de Fokkersvereniging daalde navenant. Bij de vaderpaarden statistieken, verderop in dit blad, staat nog een beknopt verslag van het jaar 2020 betreffend de Vaderpaarden met hun Nederlandse fokproducten.

Toto-omzet
Begrijpelijkerwijs was de toto-omzet in 2020 met 2,31 miljoen Euro veel lager dan die van het voorgaande jaar (4,13 miljoen). De aangekondigde nieuwe wet op de kansspelen met een bronbelasting van 30% is aangenomen. Die zal in 2021 in werking treden en daar loopt onze sport veel geld mee mis. Als compensatie zal de NDR eenmalig een bedrag van ruim € 3 miljoen ontvangen.

Opmerkelijke gebeurtenissen
De sport was opnieuw van hoog niveau. De uitslagen van de bijzondere koersen in 2020 staan in tabel 2. Een sportief hoogtepunt was de verassende overwinning van Echo Oldeson, die Durk M Boko belette om zijn 4e Gouden Zweep te winnen. De andere topnummers voor de hoogste klasse zijn wegens Corona geannuleerd. Gelukkkig konden de Derby’s wel doorgaan. Toen Duindigt in september even van het slot ging, kreeg Aad van Schie eindelijk de Derby te pakken met zijn Kentucky River. De 4-jarigen Derby ging in Wolvega naar Jack Hanover. Ook in Alkmaar kon een paar keer worden gekoerst. Op 1 maart werd er een geslaagde Fokkerijdag georganiseerd met een interessant seminar vóór de koersen en een dekhengstenshow tussendoor. Op 13 september won Tom Kooyman in Alkmaar twee Kampioenschappen, bij de stayers met de Fransman Felicio du Loamax van trainer Bas Crebas en bij de Sprinters met zijn eigen Fuggedaboutit. Drie weken later won Tom ook de Viereneenhalve Kilometer met Felicio. In Mons werd de Breeders Crown gewonnen door King Schermer en Stal Schermer kreeg 20% fokpremie.

Buitenlandse successen
Nederlandse trainers gingen noodgedwongen massaal de grens over om te kunnen koersen, tot aanStockholm, Berlijn en Hamburg toe. In de koersloze voorjaarsperiode maakten enkele trainers gebruik van een dependance in Zweden. Ook in België en Frankrijk werd veel geld opgehaald, vooral met de Franse dravers. Heart of Steel verbeterde in Zweden het NL-record naar 1.09,3 nadat hij in mei al de Copenhagen Cup (Gr.I) had gewonnen, een unieke prestatie.


Onder de tabel met de meest winnende fokkers staan ook de uitslagen van de Klassieke - en OB1-koersen en de meest winnende dravers in 2020. Click HIER

De ontwikkeling van het koerswezen vindt u HIER© Copyright Fokkersvereniging