Jaarverslag Vereniging van Fokkers van Draverspaarden 2021

Door het Fokkersbestuur
(ook gepubliceerd in de Breeders Special van 2022)

2021 was vanwege het corona-virus een moeilijk jaar voor iedereen en ook voor onze sport, maar niet zo dramatisch als 2020. Er mocht wel worden gekoerst, maar gedurende een groot deel van het jaar zonder publiek. Gelukkig kan bijna iedereen tegenwoordig de koersen via internet volgen en ook het toto-spel hoeft er niet onder te lijden.

Algemene Ledenvergadering
Vanwege Corona-beperkingen was het opnieuw niet mogelijk om te vergaderen. Daarom heeft het bestuur een Ledenraadpleging per e-mail gehouden, met een aankondiging in het OB. Van de ca. 200 gemailde leden hebben 35 een reactie gegeven op de gestelde vragen. Een mooi resultaat, vergeleken met de twee eerdere “ouderwetse” jaarvergaderingen met slechts 6 en 9 deelnemers. Een verslag van deze Ledenraadpleging is te vinden op onze website. Financieel heeft het jaar 2020 een negatief resultaat opgeleverd van € 5.373, voornamelijk veroorzaakt door de veel lagere inkomsten uit afdrachten van fokpremies, en de hoge uitgaves van € 3.000 Euro voor BL- fokpremies en € 3.500 voor het hengstenboek in de Breeders Special 2020. De vergadering nam het bestuursvoorstel aan om opnieuw € 3.000 Euro beschikbaar te stellen voor fokkers van de paarden die in 2021 het meeste geld in het buitenland hebben verdiend. De ereprijzen en oorkondes werden later aan de betreffende fokkers afgegeven of opgestuurd. De Kampioen-fokker Doeke Couperus werd gehuldigd tijdens de ontvangst van de aan de Derby deelnemende fokkers en eigenaren in het NDR-Museum.

Bestuur
De periodiek aftredende bestuursleden Ab Zaman en Arie van Bellen werden voor 3 jaar herkozen. Zittend blijven voorzitter Hans Huiberts en Jopie van Doleweerd.

Jubileum
In 2021 bestond de Fokkersvereniging 75 jaar. We wilden een receptie of bijeenkomst houden, maar door Corona kwam daar weinig van terecht. Wel hebben we een leuke prijsvraag georganiseerd met mooie prijzen. Ook in 2022 zullen we ons 75-jarig bestaan vieren.

Breeders Special
In ons Jubileumjaar 2021 is een extra dik Fokkerijnummer van het blad “Draf en Rensport” uitgebracht door samenwerking van bestuursleden van onze vereniging met de hoofdredactie van dit blad. De Fokkersvereniging betaalt een bijdrage voor de extra productiekosten. Deze bijdrage is per 2021 verlaagd van € 3.500 naar € 1.000 omdat het hengstenboek is vervallen. De dekhengstenhouders, maar ook bedrijven en fokkers droegen bij met veel mooie advertenties. Ook deze zeventiende uitgave werd weer zeer positief ontvangen. In een Fokkersoog werd de oer-Nederlandse afstamming van Floris Baldwin nader beschouwd. In 3 artikelen werd het actuele begrip “bastaardkracht” uitgediept via kruisingen van dravers met pacers en volbloeds en er was ook een Fokkersoog over de halve pacer Googoo Gaagaa. Verder een artikel over de legendarische Volbloedfokker Tesio en een interessant artikel over de vraag of de eerste veulens van een fokmerrie de beste zijn. Uit een uitgebreid en gedegen Frans onderzoek blijkt het antwoord hierop NEE te zijn; latere veulens zijn statistisch net zo goed. Dit alles werd gecompleteerd met vier interviews en de gebruikelijke statistieken. Op 2 pagina’s stonden lijsten met alle beschikbare dekhengsten en hun gegevens.

Website en Facebook
De website van de Fokkersvereniging is in 2021 vaak aangevuld en bevat veel informatie voor zowel onze leden als geïnteresseerde buitenstaanders. Enkele foktechnische artikelen zijn weer overgenomen uit de Breeders Special, zodat iedereen er in de toekomst lering uit kan trekken. Ook zijn de ‘Fokkers-ogen’ uit het blad Draf&Rensport opgenomen. Er waren in dit jaar 15.275 bezoeken op onze website, gemiddeld 42 per dag. Belangrijk nieuws van onze website wordt ook via Facebook verspreid naar voornamelijk jonge vaste volgers en dat waren er 471 per eind 2021. Sommige hierop geplaatste foto’s zijn gedeeld en door meer dan 1.500 mensen bekeken. De mooie foto van Face Time Bourbon werd 4 keer gedeeld en bereikte 2.760 mensen.

Elite en Klassieke fokmerries
In het jaar 2021 kregen we er een Elitemerrie bij, Naomi November (moeder van o.a. Amour en Kueen Occagnes) van de Franse fokker Philippe Joyeux en de Klassieke merrie Adena Boko (moeder van Innovation Love, Kilimanjaro en Love You Too) van Leo Schalkoort.

Triple Crown
Voor het eerst sinds de instelling in 2012 heeft een paard de Triple Crown behaald, en wel Lana Lobell in de categorie 3-jarige merries. Haar fokker Arie van Bellen ontving de bijbehorende fokpremie van € 2.000 en als eigenaar ook nog een premie van € 500. Dit bedrag was toevallig precies gelijk aan de reserve-pot, dus alle premies blijven gelijk. In de Triple Crown-pot zit nu nog € 14.500.

Breeders Crown
De Breeders Crown koersen staan sinds 2017 onder de hoede van de Fokkersvereniging. Door sponsoring in de eerste twee jaren zit extra geld in de pot en onze vereniging betaalt de twee eerste inlegrondes voor de NL-dravers. De 20% fokpremie gaat in bij de K-jaargang (vanaf 2020). Vanwege de komst van het TCT-plan vervallen alle Stakes koersen voor jonge paarden met ingang van de M-jaargang, inclusief de Breeders Crowns. De Fokkervereniging heeft ervoor gezorgd dat de afdelingen voor 4 t/m 7-jarigen blijven bestaan en betaalt hiervoor de eerste inlegronde, alleen voor NL-dravers.

Fokpremies op de Kortebaan
Het Bestuur van de Bond van Kortebaanverenigingen had weer € 5 per gestart paard toegezegd voor fokpremies in 2021. Er waren in dit jaar 10 kortebaanwedstrijden. De twee uit 2020 werden hierbij gevoegd. Kampioen fokker werd Tijmen Krijnen (Charisma), aan wie we een maand vóór zijn overlijden nog de ereprijs konden overhandigen, samen met een bestuurslid van de Bond.

Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
Om de fokkerij van NL-dravers extra te stimuleren heeft ons bestuur ervoor gezorgd dat er in 2021 opnieuw enkele fokpremies beschikbaar zouden komen voor in het buitenland verdiend prijzengeld. Uit de verenigingskas is € 3.000 Euro ter beschikking gesteld. De verdeling van de pot geschiedt op basis van de BL-winsommen van de drie meest winnende NL-dravers in het eindklassement. De 3-jarige Love You Too won op Solvalla een Breeders Course Finale met een eerste prijs van bijna een ton. Totaal won hij in het buitenland € 118.818. Bijna net zoveel won de naar Zweden geëxporteerde 4-jarige merrie Kali Smart, die 5 hoog gedoteerde koersen won en 1.09,8 liep. Floris Baldwin was weer succesvol in Noorwegen en Zweden en hij behaalde een jaarwinsom van omgerekend € 68.850. Hun fokkers krijgen in het voorjaar van 2022 de fokpremies naar rato van de BL-jaarwinsommen.

Jaarlingenveiling
Op vrijdag 27 aug. werd Wolvega's International Yearling Sale 2021 gehouden, de enige Jaarlingenveiling in ons land in dit jaar. Er kwamen 59 jaarlingen onder de hamer met 5 nationaliteiten. Allemaal supergefokte paarden. De middelde prijzen kwamen voor alle 5 nationaliteiten ruim boven de 10.000 Euro uit, veel hoger dan vorige jaren. Hieruit blijkt dat er vertrouwen is in de toekomst, vooral dankzij het TCT-circuit. De duurste (€ 50.000) was de NL-merrie Nova Diamond Boko van Tactical Landing uit Diamondstone 1.11,1 van Wishing Stone.

Fokkers Trofee Meeting
De Fokkers Trofee werd op 29 okt. in Wolvega verreden met het publiek aan tafeltjes, keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. Winnaar werd de Derby-winnaar Let it be VP. De eerste prijs bedroeg € 10.350 en de fokpremie 20 % hiervan. De Merrie Trofee was voor Lana Lobell van ons bestuurslid Arie van Bellen. Zij won hiermee ook de Triple Crown.

Topfokkers
In tabel 1 staan de 50 meest winnende fokkers van 2021. Peter Veldink ging als fokker van Derby-winnaar Let it be VP lange tijd aan de leiding, gevolgd door Arie van Bellen met enkele succesvolle fokproducten. Dankzij de Triple Crown-bonus van € 2.000 met zijn Lana Lobell maakte Arie een sprong naar voren en won hij de Kampioenstitel.

Gegarandeerde doteringen Klassiekers
Net zoals in eerdere jaren gaf Peter Delis (Stal Payday) een garantie voor minimale doteringen in de tweejarigen-Klassiekers, de Sweepstakes en in 2021 ook voor de Derby (€ 30.000 aan de winnaar).

De Corona pandemie
Net als 2020 stond het jaar 2021 in het teken van de wereldwijde pandemie. Nederland zat aan het begin van het jaar nog steeds in lock-down, maar niemand begreep waarom er in Wolvega niet mocht worden gekoerst. Net als in het laatste kwartaal van 2020 moesten onze koersen gehouden worden in Mons, want in België waren de regels iets anders. Op zondag 5 april mocht Duindigt koersen en op de woensdag daarna mocht er ook weer in Wolvega worden gekoerst. Maar wel zonder publiek en de koersen moesten “trainingsritten” worden genoemd. Vanaf begin juni tot eind november was het publiek weer welkom, maar wel beperkt en met een Corona-pas. In december werd dat weer verboden, maar de koersen konden gewoon doorgaan, mede doordat onze sport nu als een professionele sport wordt gezien. Het aantal meetings in Nederland ging van 80 in 2019, via 51 in 2020 naar 78, te weten Alkmaar 6, Duindigt 17, Emmeloord 2, Groningen 4, Wolvega-Mons 9 en Wolvega VP 38. Behalve in Emmeloord misten we de grasbanen. Ook werden de meeste kortebanen in de dorpen afgelast, behalve vier later in het seizoen en ook enkele op de banen van Duindigt (4) en Emmeloord (2), waardoor het totaal op 10 kwam.

Exit Groningen
Na een staaltje van onbehoorlijk bestuur door het stadsbestuur
van Groningen viel definitief het doek over de drafbaan op 21 augustus 2021. Men sloot op 1 aug. af met een goed bezochte meeting, waarin de Sweepstakes centraal stonden.

TCT-plan
Begin januari werd bekend dat er per eind 2020 totaal 411 jaarlingen waren ingeschreven voor de Trotting Classic Tour, 117 NL- en 294 BL-paarden. Boven verwachting erg hoog, waardoor er meer satelietkoersen zijn gekomen en de doteringen zijn verhoogd. De eerste TCT-koersen voor de 2-jarige paarden zagen we in september.

Sport en Fokkerij
Er zijn 186 veulens geregistreerd, waarvan er 2 zijn overleden. Aan het einde van 2021 hadden we dus een jaargang met 184 dravers, 28 meer dan het in voorgaande jaar en 15 meer dan in 2019. Bij de veulens van 2021 zijn er 19 met een Franse ras-erkenning (NL-TF) geregistreerd. John Bootsman schreef de meeste veulens in, 11 eigen en 7 halve (in gezamenlijk bezit). Hij wordt gevolgd door Stal Schermer (8), Arie van Bellen (6), Hugo Buyl (6), Willem Schotte (5) en Cees Siersema (5 stuks).
Meer en meer worden goede Nederlandse fokproducten geëxporteerd of tijdelijk uitgevoerd. In 2021 werd in Nederland € 2.108.618 aan prijzengeld uitgekeerd, 9 % minder dan in 2019. De totale fokpremie was met € 136.484 daardoor 10 % lager ten opzichte van 2019. De afdracht naar de kas van de Fokkersvereniging daalde navenant. Bij de vaderpaarden statistieken, verderop in dit blad, staat nog een beknopt verslag van het jaar 2021 betreffend de Vaderpaarden met hun Nederlandse fokproducten en bij het artikel over de Getallen is o.a. een tabel geplaatst betreffend het koerswezen in NL. (zie de link onderaan deze pagina)

Opmerkelijke gebeurtenissen
De sport was opnieuw van hoog niveau. De uitslagen van de bijzondere koersen in 2021 staan in tabel 2. Een sportief hoogtepunt was de verassende overwinning in de Giganten van de door Jean Huls gefokte en Paul Hagoort getrainde Duitse hengst Mister F Daag. De andere topnummers voor de hoogste klasse zijn wegens onvoldoende animo geannuleerd. De Derby werd gewonnen door Let itbe VP en de 4-jarigen Derby ging in Wolvega naar Kilimanjaro. Het TCT-circuit ging van start met een aantal hoog gedoteerde koersen voor 2-jarigen. 

Buitenlandse successen
Nederlandse trainers gingen weer vaak de grens over om te kunnen koersen, tot aan Berlijn, Hamburg en Zweden toe. Ook in België en Frankrijk werd veel geld opgehaald, vooral met de Franse dravers. De Duitse Derby werd gewonnen door Lorens Flevo, gereden door Micha Brouwer.

Kampioenen
Bij de profs was er een wisseling van de wacht in de eindstanden van het jaar. Jeroen Engwerda werd opgevolgd door Paul Hagoort bij de beroepstrainers. Jaap van Rijn werd de opvolger van Rick Ebbinge, die in 2022 voor zichzelf begint als trainer/rijder in Zweden. Mats Wester volgde Daisy Paling op als kampioen bij de leerlingen. Andere kampioenen waren Yannick Mollema (amateurs), Hiltje Tjalsma (amatrices), Sytske de Vries (monté), Jacques Straver (eigenaarrijders), Natasja Sprengers (eigenaartrainers) en Stal Payday was voor het 4e achtereenvolgende jaar kampioen bij de eigenaren.

Toto-omzet
De toto-omzet van 3,04 miljoen Euro was fors hoger dan in het eerste Corona-jaar (2,31 miljoen), maar toch veel lager dan die van het voorgaande jaar 2019 (4,13 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervoor is de verlaging van de minimale uitkering per weddenschap van 1,1 naar 1,05 voor 1, waardoor enkele hele grote spelers afhaakten. Zij hebben soms wel honderduizend(en) Euro’s op een vast plaatspaard gezet. De nieuwe wet op de kansspelen met een bronbelasting van 30% is aangenomen in 2021 en daar loopt onze sport veel geld mee mis. Als compensatie heeft de NDR eenmalig een bedrag van ruim € 3 miljoen ontvangen.

(einde Jaarverslag Fokkersvereniging)


Op een aparte pagina staat een lijst met alle fokkers, die in 2021 een of meer fokpremies hebben ontvangen en daaronder staan ook de uitslagen van de Klassieke - en OB1-koersen en de meest winnende dravers in 2021. Click HIER

De ontwikkeling van het koerswezen vindt u HIER© Copyright Fokkersvereniging