Jaarverslag Vereniging van Fokkers van Draverspaarden 2022

Door het Fokkersbestuur
(ook gepubliceerd in de Breeders Special van 2023)

In 2022 heeft de sport zich hersteld van de Corona-periode en door de start van het TCT-programma is er een nieuwe impuls gekomen. Mede daardoor is er een forse stijging te zien van de jaarlingenprijzen, het aantal veulens en de doteringen in onze klassiekers. Er is meer perspectief en daardoor wordt alles beter. Nu de toto-inkomsten nog.

Algemene Ledenvergadering
Vanwege Corona-beperkingen moesten we in 2020 en 2021 noodgedwongen een Ledenraadpleging per e-mail houden, in plaats van een ouderwetse Jaarvergadering. Dat is goed bevallen en we hebben dat ook in 2022 gedaan. Van de ruim 200 gemailde leden hebben 36 een reactie gegeven op de gestelde vragen. Een verslag van deze Ledenraadpleging is te vinden op onze website. Financieel heeft het jaar 2021 een positief resultaat opgeleverd van € 2.324. De vergadering nam het bestuursvoorstel aan om opnieuw € 3.000 Euro beschikbaar te stellen voor fokkers van de drie paarden, die in 2022 het meeste geld in het buitenland hebben verdiend. De Kampioen-fokker Arie van Bellen werd gehuldigd tijdens een uitzending van Wolvega-Live.

Bestuur
De periodiek aftredende voorzitter Hans Huiberts werd voor 3 jaar herkozen. Zittend blijven Ab Zaman, Jopie van Doleweerd en Arie van Bellen. Er werden twee nieuwe bestuursleden benoemd, Magda van der Meulen en Jasper de Jong

Jubileum
In 2021 bestond de Fokkersvereniging 75 jaar, maar door Corona mochten we weinig uitrichten. Ook het jaar 2022 kon als een Jubileumjaar worden beschouwd. Daarom hebben we in het najaar van 2022 een feestelijke bijeenkomst bij Boko Stables georganiseerd voor onze leden. Zestig fokkers hebben genoten van een heel aangename en leerzame middag, met een toepasselijke lunch, geserveerd vanuit een paardentrailer.

Breeders Special
Ook in ons tweede Jubileumjaar 2022 is een 112 pagina’s dik Fokkerijnummer van het blad “Draf en Rensport” uitgebracht door samenwerking van bestuursleden van onze vereniging met de hoofdredactie van dit blad. De Fokkersvereniging heeft een bijdrage betaald voor de extra productiekosten. De dekhengstenhouders, maar ook bedrijven en fokkers droegen bij met veel mooie advertenties. Ook deze achttiende uitgave werd weer zeer positief ontvangen. De lijsten met alle beschikbare dekhengsten en hun gegevens besloegen opnieuw slechts 2 pagina’s, waardoor er meer ruimte was voor de artikelen. Van de 4 interviews was er één met (bestuurslid) Jopie en Adriaan van Doleweerd en één met Magda van der Meulen en Jasper de Jong, die tot het Fokkersbestuur gingen toetreden. Verder werden Michel de Bruin en Mistral’s fokker Geert van Keulen voor het voetlicht gebracht. Arie van Bellen schreef over de Amerikaanse fokker Alan Leavit. In een Fokkersoog werd de oer-Nederlandse afstamming van Gustafson nader beschouwd en we bekeken ook de ijzersterke Franse B-jaargang, die afscheid nam. De erfelijkheid werd nog eens in detail uitgelegd, als uitgangspunt voor een opzienbarend artikel over een mutatie op het chromosoom nr. 23, waardoor Amerikaanse dravers en ervan afstammende Franse dravers behendiger, sneller en vroegrijper zijn. Dit verklaart veel over de Franse fokkerij. Dit alles werd gecompleteerd met de gebruikelijke statistieken.

Website en Facebook
De website van de Fokkersvereniging is ook in 2022 vaak aangevuld en bevat veel informatie voor zowel onze leden als geïnteresseerde buitenstaanders. Enkele foktechnische artikelen zijn weer overgenomen uit de Breeders Special, zodat iedereen er in de toekomst lering uit kan trekken. Ook zijn de ‘Fokkers-ogen’ uit het blad Draf&Rensport overgenomen. De tussenstanden van enkele fokkers-klassementen werden regelmatig gepubliceerd. Er waren in dit jaar bijna 7.000 bezoeken op onze website, gemiddeld 20 per dag. Belangrijk nieuws van onze website wordt ook via Facebook verspreid naar voornamelijk jonge vaste volgers en dat waren er 509 per eind 2022. Sommige hierop geplaatste foto’s zijn gedeeld en door meer dan 1.500 mensen bekeken. Het bericht over de aanstaande jaarlingenveiling in  Wolvega werd 3 keer gedeeld en bereikte 2.580 mensen. We hebben in de week vóór de veiling ook een advertentie geplaatst in het weekblad “De Paardenkrant”, dat naar 40.000 adressen wordt gestuurd.

Elite en Klassieke fokmerries
In het jaar 2022 kregen we er vier Elitemerries bij, Uncommon Boko, Wichita River, Tanja de Bruin en Adena Boko. Naomi November was in 2021 Elitemerrie geworden en behaalde in 2022 ook de titel Klassieke merrie.

Breeders Crown
De Breeders Crown koersen staan sinds 2017 onder de hoede van de Fokkersvereniging omdat de hengstenhouders ermee zijn gestopt. Door sponsoring in de eerste twee jaren zit er nog extra geld in de pot en onze vereniging betaalde de eerste inlegrondes voor de NL-dravers. De 20% fokpremie gaat in bij de K-jaargang (vanaf 2020). Vanwege de komst van het TCT-plan zijn alle Stakes koersen voor jonge paarden vervallen met ingang van de M-jaargang, inclusief de Breeders Crowns. De Fokkersvereniging heeft ervoor gezorgd dat de BC-afdelingen voor 4 t/m 7-jarigen blijven bestaan en betaalt hiervoor de eerste inlegronde, alleen voor NL-dravers.

Fokpremies op de Kortebaan
Het Bestuur van de Bond van Kortebaanverenigingenhad weer € 5 per gestart paard toegezegd voor fokpremies in 2022. Er waren in dit jaar 25 kortebaanwedstrijden met gemiddeld 12 deelnemers. Vanwege zijn 90-jarig jubileum heeft de Bond diep in de eigen buidel getast om alle door NL-dravers behaalde punten te belonen met een fokpremie, hetgeen totaal € 5.100 heeft gekost. Een mooi gebaar. Kampioen fokker werd Hans van der Horst (van Jet Bianco), die tijdens de fokkersbijeenkomst bij Boko Stables door twee bestuursleden van de Bond werd gehuldigd.

Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
Om de fokkerij van NL-dravers extra te stimuleren heeft ons bestuur ervoor gezorgd dat er in 2022 opnieuw drie fokpremies beschikbaar zouden komen voor in het buitenland verdiend prijzengeld door NL-dravers. Uit de verenigingskas is hiervoor € 3.000 Euro ter beschikking gesteld. Nadat de buitenlandse jaarwinsommen in 2021 waren opgezocht en in de Breeders Special 2022 gepubliceerd, werden 3 fokpremies betaald aan de fokkers van de meest winnende paarden, te weten aan Leo Schalkoort (€ 1.169 voor Love You Too), Ecurie Smart (€ 1.154 voor Kali Smart) en Albert Ebbinge (€ 677 voor Floris Baldwin).

Jaarlingenveiling
Op zaterdag 27 aug. werd Wolvega's International Yearling Sale 2022 gehouden, de enige Jaarlingenveiling in ons land in dit jaar. Er kwamen 71 jaarlingen onder de hamer, waarvan 50 NL. Allemaal goedgefokte paarden. De middelde prijs voor de NL-jaarlingen bedroeg ruim € 16.000, opnieuw veel hoger dan in vorige jaren en ook veel hoger dan de gemiddelde prijs voor de Duitse, Franse en Zweedse jaarlingen op deze veiling. Hieruit blijkt dat er vertrouwen is in de toekomst, vooral dankzij het TCT-circuit. De duurste (€ 44.000) was Oliver Transs R, van Love You uit Bewitched en dus een volle broer van Hambo Transs R.

Fokkers Trofee Meeting
De Fokkers Trofee werd tijdens een lunchmeeting op 28 okt. in Wolvega gewonnen door de Derby-winnaar Max Occagnes. De eerste prijs bedroeg € 15.000 en de fokpremie 20 % hiervan, waardoor de Franse fokker Philippe Joyeux kampioen bij de fokkers is geworden. De Merrie Trofee was voor Malou Vredebest van Daan Verschoor.

Topfokkers
In een aparte tabel staan de 35 meest winnende fokkers van 2022 , met meer dan € 1.500. We hebben er hun meest winnende fokproducten bij gezet en dat verklaart veel.

TCT-programma
Gestart in 2021 met de 2-jarigen, hadden we in 2022 twee jaargangen, die konden profiteren van het TCT-plan: M en N. De belangrijkste koers is de TCT-driejarigen Derby, gedoteerd met € 100.000, plus € 10.000 aan fokpremies. Deze werd gewonnen door de Duitse hengst Gericault. Er kwamen geen NL-paarden aan de start, waardoor de fokpremies helaas niet werden uitbetaald. Indien er één NL-paard had deelgenomen, dan had zijn fokker alle fokpremies ontvangen en zou daarmee kampioenfokker zijn geworden! Vanuit de TCT-pot stroomt ook een forse bijdrage naar de dotering van enkele klassieke NL-koersen zoals de Derby, de Fokkers Trofee en de Sweepstakes.

Sport en Fokkerij
Het aantal meetings stond, net als in 2019, weer op 80, te weten Alkmaar 8, Duindigt 13, Wolvega 50 en de grasbanen 9. De kortebanen in de dorpen gingen bijna allemaal door, na twee moeilijke Corona-jaren. In 2022 werd in Nederland € 2.545.618 aan prijzengeld uitgekeerd, 10 % meer dan vóór corona, in 2019. Er is aan fokpremies uitgekeerd € 186.518 aan 167 fokkers, incl. TCT-, KB- en BL-fokpremies. Vorig jaar was het € 139.126 aan 156 fokkers. Onze vereniging krijgt hiervan 1/20-ste deel. Aanzienlijk meer dus, vooral door TCT, maar ook de NL-klassiekers zijn steeds hoger gedoteerd. Als de fokpremies in de TCT-driejarigen Derby van 2022 wel waren uitgekeerd, was het jaartotaal dus € 196.518 geworden. In 2023 komt ook het TCT-4-jarigen circuit erbij en dan gaan we waarschijnlijk dik over de 2 ton aan fokpremies heen.
Bij de vaderpaarden statistieken, verderop in het blad, staat nog een beknopt verslag van het jaar 2022 betreffend de Vaderpaarden met hun Nederlandse fokproducten en bij het artikel over de Getallen is o.a. een tabel geplaatst over het koerswezen in NL.
Er zijn 209 veulens geregistreerd, waarvan er 3 zijn overleden. Aan het einde van 2022 hadden we dus een jaargang met 206 dravers, 22 meer dan het in voorgaande jaar en 37 meer dan in 2019. Bij de veulens van 2022 zijn er 23met een Franse ras-erkenning (NL-TF) geregistreerd. John Bootsman schreef de meeste veulens in, 17 eigen en 4 halve (in gezamenlijk bezit). Hij wordt gevolgd door Stal Schermer (9), Hugo Buyl (8), René Knipscheer (6) en Cees Siersema (5 stuks). Het aantal imports ligt in dezelfde omvang als het aantal veulens, met daarbij vooral veel Franse koerspaarden, vanwege hun priveleges bij de PMU-koersen van Wolvega. Veel goede Nederlandse fokproducten worden na hun 3e jaar geëxporteerd of tijdelijk uitgevoerd omdat ze te weinig start- en winmogelijkheden in ons land hebben.

Opmerkelijke gebeurtenissen
De sport was opnieuw van hoog niveau. De uitslagen van de bijzondere koersen in 2022 staan in een aparte tabel. Een sportief hoogtepunt was de overwinning in de Giganten van de Italiaanse hengst Zaccaria Bar, vóór de tijdelijk uit Noorwegen teruggekeerde Floris Baldwin, wiens fokker Albert Ebbinge de hoofdfokpremie van € 3.300 beurde. De andere topnummers voor de hoogste klasse zijn wegens onvoldoende animo geannuleerd. Met Novato hadden we een 2-jarige van Europees topniveau. De Derby werd gewonnen door Max Occagnes en de 4-jarigen Derby ging in Wolvega naar Luciano Lobell (voor Louis E Lobell, van dezelfde fokker). Het TCT-circuit kwam echt op gang en was een groot succes. 
Met de renovatie van Duindigt schiet het nog niet erg op. In de grote tribune was in het najaar zoveel lekkage dat het Archief en de Museumstukken op een externe locatie moesten worden ondergebracht.

Buitenlandse successen
Nederlandse trainers gingen weer vaak de grens over om te kunnen koersen, tot aan Berlijn, Hamburg en Zweden toe. Ook in België en Frankrijk werd veel geld opgehaald, vooral met de Franse dravers.

Kampioenen
Paul Hagoort werd opgevolgd door Dion Tesselaar als kampioen van de beroepstrainers en Jaap van Rijn prolongeerde zijn titel bij de pikeurs. Jim Veldman volgde Mats Wester op als kampioen bij de leerlingen. Andere kampioenen waren Erik van den Bergh (amateurs), Hiltje Tjalsma (amatrices), Susan Wiedijk (monté), Jan Baas (eigenaarrijders), John van Nierop (eigenaartrainers) en Leendert Gerrits werd kampioen bij de eigenaren.

Peter Strooper overleden
Voor de in 2022 overleden personen uit onze sport verwijzen we naar de website van het NDR-Archief. We maken een uitzondering voor Peter Strooper, die in mei op 55-jarige leeftijd is overleden. Als trainer en rijder was hij al enkele jaren uit beeld, maar niemand was hem vergeten. Ook niet in het buitenland. Er ging een schok door onze sport.

Toto-omzet
Met een toto-omzet van 3,97 miljoen Euro zaten we bijna weer op het niveau van vóór Corona. Alleen krijgt de sport nu veel minder afdracht. NDR heeft een eenmalige compensatie van ruim € 3 miljoen ontvangen, vanwege de nieuwe wet op de kansspelen. Daar moeten nieuwe spelers en deelnemers aan onze sport mee worden aangetrokken. Het is niet bedoeld voor prijzengeld.


(einde Jaarverslag Fokkersvereniging)


Op een aparte pagina staat een lijst met alle fokkers, die in 2022 één of meer fokpremies hebben ontvangen en daaronder staan ook de uitslagen van de Klassieke - en OB1-koersen en de meest winnende dravers in 2022. Click HIER

De ontwikkeling van het koerswezen vindt u HIER

De Mededelingen van ons Bestuur vindt u HIERFoto van de Prijsuitreiking Kampioenfokker 2021 in 2022

Boven: De Kampioenfokker van 2021, Arie van Bellen (links) ontvangt enkele ereprijzen
tijdens het Kampioenen Gala in februari 2022, uit handen van voorzitter Hans Huiberts.
Gespreksleider Hans Sinnige en zijn side-kick Cees Kamminga zijn getuige.© Copyright Fokkersvereniging