Jaarverslag Vereniging van Fokkers van Draverspaarden 2023

Door het Fokkersbestuur
(ook gepubliceerd in de Breeders Special van 2024)

In 2023 heeft de sport zich verder hersteld na de Corona-periode en door de uitbreiding van het TCT-programma is er een nieuwe impuls gekomen. Toch ging het aantal veulens in 2023 iets omlaag en dat kan een gevolg zijn van de tegenvallende jaarlingenprijzen in augustus.

De Jaarlijkse Ledenraadpleging
In 2023 hebben we voor de derde keer een Ledenraadpleging per e-mail gehouden. De tijd van de ouderwetse Jaarvergaderingen lijkt voorbij. Van de 220 gemailde leden hebben 38 een reactie gegeven op de gestelde vragen. Een verslag van deze Ledenraadpleging is te vinden op deze website. Financieel heeft het jaar 2022 een positief resultaat opgeleverd van € 2.324. De leden namen het bestuursvoorstel aan om in 2024 € 4.000 Euro beschikbaar te stellen voor fokkers van de vier paarden, die in 2023 het meeste geld in het buitenland hebben verdiend. Met een grote meerderheid waren zij het ook eens met het bestuursvoorstel om het op de kortebaan verdiende prijzengeld te gaan meetellen bij de puntenwaardering voor de Elitemerries. De Kampioen-fokker werd vroeger tijdens onze Jaarvergadering gehuldigd en in dit jaar werd de kampioen van 2022, de Fransman Philippe Joyeux, samen met andere kampioenen, gehuldigd tijdens een uitzending van Wolvega-Live in februari 2023. Hij was er met zijn echtgenote voor overgekomen uit Frankrijk.

Bestuur
Het periodiek aftredende bestuurslid Jopie van Doleweerd werd voor 3 jaar herkozen. Zittend blijven voorzitter Hans Huiberts, Ab Zaman, Arie van Bellen, Magda van der Meulen en Jasper de Jong.

Breeders Special
In 2023 is een 120 pagina’s dik Fokkerijnummer van het blad “Draf en Rensport” uitgebracht door samenwerking van bestuursleden van onze vereniging met de hoofdredactie van dit blad. De Fokkersvereniging heeft een bijdrage betaald voor de extra productiekosten. De dekhengstenhouders, maar ook bedrijven en fokkers droegen bij met 35 pagina’s aan advertenties. Ook deze negentiende uitgave werd weer zeer positief ontvangen. De lijsten met alle beschikbare dekhengsten en hun gegevens besloegen opnieuw slechts 2 pagina’s, waardoor er veel ruimte was voor de artikelen. Er waren vier interviews met Marco Lammers, Wim Loman, Henk Roos (uit Capelle) en Gerard ter Schure, de man van het Internationale Computer Stamboek. Arie van Bellen schreef over onze Kampioen-fokker 2022 Philippe Joyeux en over de Amerikaanse fokkerij deskundige Murray Brown. Jopie van Doleweerd beantwoordde de vraag hoe erfelijk een hoefkatrol ontsteking is, de kwaal van Face Time Bourbon. De Franse dekhengstenhouder Philippe Allaire richt zich ook op de NL-fokkerij en stelde via een prijsvraag een gratis dekking van Helgafell ter beschikking. In een Fokkersoog werd de afstamming van de jeugdige crack Novato nader beschouwd en na 6 jaar behandelden we weer eens de beste pères-de-mères wereldwijd. Er was ook onderzoek gedaan naar de actualiteit van de oude NL-moederlijnen. De erfelijkheidstheorie kwam aan bod in een artikel waarin werd uitgelegd dat men in Frankrijk steeds verder gaat met het DNA-onderzoek. Dit alles werd gecompleteerd met de gebruikelijke statistieken.

Website en Facebook

De website van de Fokkersvereniging is ook in 2023 vaak aangevuld en bevat veel informatie voor zowel onze leden als geïnteresseerde buitenstaanders. Enkele foktechnische artikelen zijn weer overgenomen uit de Breeders Special, zodat iedereen er in de toekomst lering uit kan trekken. Ook zijn de ‘Fokkers-ogen’ uit het blad Draf&Rensport overgenomen. De tussenstanden van het fokkers-klassement werden regelmatig gepubliceerd. Er waren in dit jaar 7.200 bezoeken op onze website, gemiddeld 23 per dag. Belangrijk nieuws van onze website wordt ook via Facebook verspreid naar voornamelijk jonge vaste volgers en dat waren er 538 per eind 2023. Sommige hierop geplaatste foto’s zijn gedeeld en door meer dan 1.500 mensen bekeken. De foto van Novato als veulen werd 6 keer gedeeld en bereikte 3.125 mensen. We hebben in de week vóór de jaarlingenveiling ook twee advertenties geplaatst, één in het papieren weekblad “De Paardenkrant”, dat naar 40.000 adressen wordt gestuurd en de andere op de website horses.nl met tienduizenden abonnees.

Elite en Klassieke fokmerries
In het jaar 2023 kregen we er vijf Elitemerries bij, deels door de nieuwe regel dat ook het op de kortebaan verdiende prijzengeld gaat meetellen bij de puntenwaardering. De nieuwe Elitemerries zijn Sun van de Lente, Zaskia Fortuna, Promise Groenhof, Ulriek Ravestein en Nancy Nobo. Er waren geen nieuwe Klassieke merries. Wel is er een nieuwe benaming gekomen voor de 10 merries met dubbele titel: de Klassieke Elitemerie.

Breeders Crown
De Breeders Crown koersen staan sinds 2017 onder de hoede van de Fokkersvereniging omdat de hengstenhouders er toen mee zijn gestopt. Vanwege de komst van het TCT-plan zijn de Stakes koersen voor jonge paarden vervallen met ingang van de M-jaargang, inclusief de Breeders Crowns. De Fokkersvereniging heeft ervoor gezorgd dat de koersen voor 4 t/m 7-jarigen blijven bestaan en betaalt hiervoor de eerste inlegronde, alleen voor NL-dravers. De 20% fokpremie gaat in bij de K-jaargang (vanaf 2020).

Fokpremies op de Kortebaan
Kampioenfokker van 2023 werd Hans van der Horst met 25 punten en hij werd gehuldigd samen met alle andere kampioenen op 11 febr. 2024. Alle fokkers van NL-dravers ontvingen eind 2023 een bedrag van € 32 per behaald punt, waardoor totaal € 3.640 aan KB-fokpremies door de KB-Bond is uitgekeerd. Kampioenfokker Hans van der Horst ontving € 800.

Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
Om de fokkerij van NL-dravers extra te stimuleren heeft ons bestuur ervoor gezorgd dat er in 2023 drie fokpremies beschikbaar zijn gesteld voor het in 2022 in het buitenland verdiende prijzengeld door NL-dravers. In ons jaarbudget was hiervoor € 3.000 Euro gereserveerd. Nadat de buitenlandse jaarwinsommen in 2022 waren opgezocht en in de Breeders Special 2023 gepubliceerd, werden 3 fokpremies definitief vastgesteld en betaald aan de fokkers van de 3 meest winnende paarden, te weten aan Ecurie Smart (€ 1.110 voor Kali Smart), de Fam. Folkers (€ 1.015 voor Novato) en Albert Ebbinge (€ 875 voor Floris Baldwin). In 2023 is bij de Ledenraadpleging besloten dat in 2024 € 4.000 aan 4 fokkers zal worden uitgekeerd voor BL-prijzengeld in 2023.

Jaarlingenveiling
Op zaterdag 26 aug. werd Wolvega's International Yearling Sale 2023 gehouden, de enige Jaarlingenveiling in ons land in dit jaar. Er kwamen 98 jaarlingen onder de hamer, waarvan 69 NL, waarvan 17 werden ingehouden. De verkopers wilden hogere prijzen. De gemiddelde prijs voor de NL-jaarlingen bedroeg ruim € 10.800 (voorgaand jaar € 16.000) en dat was teleurstellend. Hieruit blijkt dat er te weinig kopers zijn. De duurste (€ 44.000) was Matthews Boko TF, van Eridan uit een dochter van Goetmals Wood.

Fokkers Trofee Meeting
De Fokkers Trofee werd tijdens een avondmeeting op woensdag 11 okt. in Wolvega gewonnen door de crack Novato. De eerste prijs bedroeg € 13.500 en de fokpremie 20 % hiervan. De hengst had eerder ook al de Sweepstakes en de Derby gewonnen. Deze Triple Crown leverde de fokker de lieve som van € 5.000 op, die als fokpremie geldt. De Merrie Trofee was voor Niagara River van de tijdelijke fokkerscombinatie Van Schie en Hamming.

Twee Triple Crown winnaars
Naast Novato bij de 3-jarigen behaalde Max Occagnes de Triple Crown voor 4-jarigen. Zijn fokker Joyeux kreeg de bonus van € 3.000. Voor de eigenaren was er € 1.000 beschikbaar. Totaal is in 2023 vanuit onze verenigingskas hiervoor € 10.000 uitgekeerd.

Topfokkers
Op een andere pagina staan alle fokkers die in 2023 een fokpremie hebben verdiend. Bij de bovenste zijn hun meest winnende fokproducten erbij gezet en dat verklaart veel. De kampioen had slechts één fokproduct in de baan, maar dat was wel de crack Novato, die ook nog in hun bezit is. Alleen al aan fokpremies ontving de familie Folkers een bedrag van € 21.745 en dat gebeurde in het verre verleden alleen bij Boko Stables met veel fokproducten. De bedragen zijn inclusief de Triple Crown-bonussenen en de BL- en KB-fokpremies.

TCT-programma
Gestart in 2021 met alleen de 2-jarigen, hadden we in 2023 drie jaargangen, die konden profiteren van het TCT-plan: M, N en O. De belangrijkste koers is de TCT-driejarigen Derby, gedoteerd met € 100.000, plus € 10.000 aan fokpremies. Deze werd gewonnen door de Italiaanse merrie Ester Degli Dei, voor de Fransman Kevin Prince en Novato, waardoor de fokker van de laatstgenoemde de eerste fokpremie van € 5.000 ontving. Vanuit de TCT-pot stroomt ook een forse bijdrage van totaal € 50.000 naar de dotering van enkele klassieke NL-koersen zoals de Derby, de Fokkers Trofee en de Sweepstakes.

Sport en Fokkerij
Het aantal meetings bedroeg 74, zes minder dan het voorgaande jaar, vooral door het annuleren van enkele Duindigt-meetings vanwege onvoldoende financiële ruimte. In 2023 werd in Nederland € 2.621.626 aan prijzengeld uitbetaald. De gemiddelde dotering per draverij bedroeg € 4.761, in 2022 was dat € 4.263. Er is aan fokpremies uitgekeerd € 208.500, incl. TCT-, KB- en BL-fokpremies. In 2022 was het € 186.500. Onze vereniging krijgt hiervan 1/20-ste deel. Aanzienlijk meer dus, vooral door TCT en Triple Crowns, maar ook doordat de NL-klassiekers steeds hoger zijn gedoteerd.

Aantal Veulens
In een apart artikel is de R-jaargang uit 2023 beschreven. Na de forse stijging van het aantal veulens in 2022 was er in 2023 een daling te zien en dat kan een gevolg zijn van de tegenvallende jaarlingenprijzen in augustus. Maar misschien werden de fokmerries moeilijk drachtig in het voorgaande jaar en sloegen hun fokkers een jaartje over. Er zijn 193 veulens geregistreerd, waarvan er 3 zijn overleden. Aan het einde van 2023 hadden we dus een jaargang met 190 dravers, 13 minder dan het in voorgaande jaar. Bij de veulens van 2023 zijn er 19 met een Franse ras-erkenning (NL-TF) geregistreerd. Het aantal imports ligt in dezelfde omvang als het aantal veulens, met daarbij vooral veel Franse koerspaarden, vanwege hun privileges bij de PMU-koersen van Wolvega. Veel goede Nederlandse fokproducten worden na hun 3e jaar geëxporteerd of tijdelijk uitgevoerd omdat ze te weinig start- en winmogelijkheden in ons land hebben.

Opmerkelijke gebeurtenissen
De sport was opnieuw van hoog niveau. De uitslagen van de bijzondere koersen in 2023 staan op een andere pagina. Een sportief hoogtepunt was de overwinning in de Giganten van de Italiaanse merrie Zeudi AMG, in bezit van Merwestaal BV. De GP der Lage Landen werd voor het eerst sinds 2019 weer verreden en deze keer gewonnen door de Belgische Fransman Ce Bello Romain. Kenzo W won de Gouden Zweep. Net als vorig jaar domineerden Novato en Max Occagnes hun jaargang. Het TCT-circuit kwam op volle sterkte en was een groot succes.
Met de renovatie van Duindigt schiet het nog niet erg op. In de grote tribune bleven het Archief en het Museum vanwege lekkages leeg, met de bezittingen veilig opgeborgen op een externe locatie.

Buitenlandse successen
Nederlandse trainers gingen weer vaak de grens over om te kunnen koersen, tot aan Berlijn, Hamburg en Zweden toe. Meest opvallend was hierbij de zege van Stable Why Not’s Hades de Vandel in de Oslo GP met een eerste prijs van € 100.000. Ook in België en Frankrijk werd veel geld opgehaald, vooral met de Franse dravers, maar ook met King Schermer en Kimberly’s Wish.

Kortebaan
De Bond van Kortebaanverenigingen schreef in haar Kerst-advertentie over “Nergens komt de sport zo dichtbij”en “Het Seizoen van een kwart miljoen”. Dat bedrag werd in 2023 uitgekeerd aan de deelnemers via prijzengeld, fokpremies en vergoedingen. De reiskostenvergoedingen liepen uiteen van € 100 tot maar liefst € 350 per paard per kortebaan. Het totaal uitgekeerde prijzengeld bedroeg bijna € 148.000. Daarnaast is voor nog eens bijna € 35.000 aan bonussen en premies uitgekeerd. Er waren 26 wedstrijden en de toto-omzet bedroeg € 1.092.672, ruim 9% boven het eerdere record van 2019. Sportief gaat goed met de KB, maar financieel ligt het wat anders. De afdracht van de toto is aanzienlijk verlaagd door de invoering van de nieuwe kansspelbelasting. De KB-verenigingen zijn afhankelijker geworden van sponsoren en andere inkomstenbronnen.

Kampioenen
Paul Hagoort werd kampioen bij de beroepstrainers en Jaap van Rijn prolongeerde zijn titel bij de pikeurs. Jim Veldman werd opnieuw kampioen bij de leerlingen. Andere kampioenen waren Yanick Mollema (amateurs), Hiltje Tjalsma (amatrices), Susan Wiedijk (monté), Jan Baas (eigenaarrijders), Natasja Sprengers (eigenaartrainers) en Leendert Gerrits werd opnieuw kampioen bij de eigenaren.

Toto-omzet
De toto-omzet steeg van € 3.976.157 naar € 4.008.937, ondanks dat er 6 meetings minder waren. De gemiddelde omzet per draverij steeg van € 6.660 naar € 7.249. En dat is voor de baanverenigingen eigenlijk nog te weinig omdat de afdracht sterk is verlaagd.

(einde Jaarverslag Fokkersvereniging)

Op een aparte pagina staat een lijst met alle fokkers, die in 2023 een of meer fokpremies hebben ontvangen en daaronder staan ook de uitslagen van de Klassieke - en OB1-koersen en de meest winnende dravers in 2023. Click HIER

De ontwikkeling van het koerswezen vindt u HIER

De Mededelingen van ons Bestuur vindt u HIERTwee Triple Crown winnaars in 2023

Boven: Novato wint met Jeffrey Mieras de Fokkers Trofee
met grote voorsprong. Eerder had hij ook al de Sweepstakes en
de Derby gewonnen, waardoor hij in 2023 Triple Crown-winnaar
bij de 3-jarigen werd. Dit werd beloond met een mooie bonus:
€ 5.000 voor de fokker en € 1.000 voor de eigenaar.
in beide gevallen Stal Serra E Mar .

Boven: Max Occagnes (Hugo Langeweg jr) wint de Derby der 4-jarigen 2023
met grote voorsprong. Eerder had hij ook al het 4-jar. Criterium en het Sprint
Kampioenschap gewonnen, waardoor hij in 2023 Triple Crown-winnaar
bij de 4-jarigen werd. Dit werd beloond met een mooie bonus:
€ 3.000 voor de fokker en € 1.000 voor de eigenaar.
resp. P. Joyeux en de heren Nico Dekker en Dirk van Duin.© Copyright Fokkersvereniging