Agenda Ledenraadpleging 2020

CONVOCATIE
is gestuurd naar de leden met e-mail en
heeft gestaan in OB-23 in het blad draf- en rensport nr. 23

In verband met de corona-beperkingen zal de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden (Fokkersvereniging) dit jaar geen Jaarvergadering houden, maar zal de ledenraadpleging op papier en digitaal plaatsvinden. Over ongeveer 1 week (half juni) zal een uitgebreide toelichting van de onderstaande agendapunten digitaal worden gestuurd naar alle leden, van wie we een e-mail adres hebben gekregen van de SNDR. De leden kunnen vervolgens per e-mail, post of telefoon hun goed- of afkeuring van de verschillende onderwerpen kenbaar maken. Onze leden zijn alle fokkers, die in de afgelopen 8 jaar een NL-veulen hebben geregistreerd.

Agenda:

 1. Inleiding door de voorzitter, de heer J.C.H. Huiberts.
 2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2019 op Duindigt
 3. Ingekomen stukken (deze dienen uiterlijk 10 juni 2020 in het bezit te zijn van de secretaris)
 4. Jaarverslag 2019 (reeds gepubliceerd in de Breeders Special 2020 en op de website van de Fokkersvereniging).
 5. Financieel verslag over 2019 (wordt meegestuurd)
 6. Verslag Kascommissie (de heren W. Otten en J. Visser) en vervanging lid Otten. Wie geeft zich op als vervanger?
 7. Vaststelling contributie en begroting 2020/2021
 8. Bestuursverkiezing:
  - aftredend en herkiesbaar is mevr. J. van Doleweerd
  Eventueel door de leden te stellen tegenkandidaten kunnen volgens art. 9 van de statuten schriftelijk worden ingediend, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering, gesteund door minstens 20 leden.
 9. Wensenlijst en speerpunten van de Fokkersvereniging:
  Vraag 1: het Bestuur Fokkersvereniging wil opnieuw fokpremies uitloven voor in het buitenland verdiend prijzengeld en stelt voor om maximaal € 3.000 uit onze kas in de pot voor 2020 te stoppen (gaan de leden hiermee akkoord?)
  Vraag 2: het Bestuur Fokkersvereniging stelt voor om de puntentelling voor de Elitemerries uit te breiden met punten voor de Europese Groep-I/II-koersen (gaan de leden hiermee akkoord?)
 10. In 2021 bestaat de Fokkersvereniging 75 jaar. Wat gaan we doen bij dit Jubileum? Heeft iemand een voorstel?
 11. Rondvraag

Rond 12 juni 2020 zullen bovenstaande onderdelen met een toelichting per e-mail aan de leden worden toegezonden. Via het meegezonden antwoordformulier kunnen zij daarna met JA/NEE reageren op de gestelde vragen en ook suggesties plaatsen of vragen stellen. In geval van geschilpunten of protesten volgt een tweede ledenraadpleging op dezelfde manier.
Indien een lid de stukken per post wil ontvangen, dan kan hij/zij dat telefonisch doorgeven aan Ab Zaman (06-28422225) of Hans Huiberts (06-20428186).