Verslag Ledenraadpleging 2020


Datum: 12-7-2020

Vanwege de corona-crisis kon er dit jaar geen Algemene Ledenvergadering worden gehouden en heeft het Bestuur van de Fokkersvereniging onze leden per e-mail geïnformeerd en geraadpleegd. Van de SNDR hebben we de e-mail-adressen gekregen van 200 fokkers, die in de afgelopen 8 jaren een NL-veulen hebben gefokt. Naar deze adressen zijn op 13 juni 2020 de stukken gestuurd, te weten een tekst-document met vragen en het financiële jaaroverzicht van 2019. Op deze NDR-lijst stonden ook nog ca. 50 leden zonder e-mail-adres. In de aankondiging in OB-23 van de NDR stond dat fokkers de stukken ook per post konden ontvangen, maar daar heeft niemand om gevraagd.

Gereageerd hebben 44 mensen, te weten:
1 per telefoon: Sip van der Laan
2 via WatsApp: John Bootsman en Albert Ebbinge
41 Via e-mail: Adriaan v. Doleweerd, Prof. N.H. Mulder, Aize Soeten, L.A. Schreuder, Stoeterij Boszorg, Bert de Beij, Klaas Molenaar (Stal Ris), Stal Arctic, Hans van der Horst, Gerard Koop, Harrie v.d. Bosch, Ria v.d. Ancker. Peter Wortel, Leo Schalkoort, Tineke Greving, Joop Visser, Henk Roos (Capelle a/d IJssel), Toy Merx, Chrissie Koning, Beene Dijkstra, A. Vos, Gerard Hoetmer, Jan Hilbrants, Peter Delis, Daan Verschoor, Rob de Vlieger, Marco Menger, Sjoerd van de Galiën, Magda van der Meulen, R. Zandbergen, A. Teurlings, Bob Kuijper, René Knipscheer, Oek de Nooij, Hans Sinnige, Jasper de Jong, Elbert van der Pol, Willem Swart, Hannes Baron, Lauk de Reuver en Raymond Adema

3. Ingekomen stukken: geen

Agendapunten 2 t/m 9:
Op onze vragen en voorstellen bij de agendapunten 2 t/m 9, die met Ja of Nee konden worden beantwoord hebben allen positief gereageerd, behalve twee volgende:
- Peter Wortel: wil dat we gewoon gaan vergaderen.
- Jan Hilbrants: wil niet reageren omdat hij nog steeds wacht op antwoord over (onterechte) BTW-heffingen op inleggelden door NDR, waar hij het niet mee eens is. (Wij ook niet trouwens. NDR wacht op een audit van de Belastingdienst en wil tot dan niets veranderen. Jan is beantwoord)

De volgende personen hebben een opmerking bij afzonderlijke punten:
5. Financiën:
- Oek de Nooy is van mening, dat verenigingsgeld voor een buitenlandreisje eigenlijk niet t.b.v niet-leden behoort te worden uitgegeven, wanneer de reis niet kostendekkend is.
Antwoord: het bestuur is het hiermee eens, alleen golden hier bijzondere omstandigheden

7. Begroting:
- Hans Sinnige pleit voor het op niveau houden van de Breeders Special. De bijdrage van 3.500 euro is een fors bedrag, maar is ook nodig om rond de 100 pagina’s te kunnen blijven maken. Het Bestuursvoorstel van € 3.000 voor BL-fokpremies zet geen zoden aan de dijk ter stimulering van fokkers. Dit geld liever naar Breeders Special.
Antwoord: Wij kijken hier anders tegenaan en gaan dit jaar met Publico hierover in gesprek. De bijdrage was sinds 2005 bedoeld voor het Dekhengstenboek (toen 26 pagina’s!), dat met ingang van 2020 is vervallen.

9.2 BL-fokpremies:
- Prof. H.N. Mulder: In plaats van, of naast het belonen van fokkers die het meest in het buitenland verdienen, kan gekozen worden voor het grootste aantal overwinningen, dan worden niet automatisch steeds dezelfde fokkers beloond.
Antwoord: Grootste aantal overwinningen met geld belonen is lastig; deze fokker krijgt al jarenlang van ons een oorkonde. Met BL-fokpremies willen we een trend zetten, hopelijk nagevolgd door NDR.

10. Rondvraag:
- Magda van der Meulen: Zou het misschien leuk zijn om wat meer digitaal te doen met de vereniging? Ben zelf denk ik één van de jongste zelfstandige fokkers in NL (dus niet met/via pa/oom/opa etc.) en wist niet eens dat ik automatisch lid was.
Antwoord: we hebben al onze website en een Facebookpagina, maar staan we open voor andere suggesties. Wil je meedenken?
- Jasper de Jong: Heeft de vereniging ook plannen om het fokken van dravers meer op de kaart te zetten? Bijv. met een groep een fokmerrie kopen? Het fokken kan net zo leuk zijn als een draver hebben, kosten zijn lager en je kan je product makkelijk volgen waar ter wereld.
Antwoord: Mee eens, maar hoe? Wil je meedenken?

Jubileum:
Enkele leden gaven ons tips voor ons 75-jarig jubileum in 2021. Waarvoor dank.

Algemeen:
- Aize Soeten stelde een vraag over fokwaarden-indexen, die door het bestuur is beantwoord

Conclusies:
Met deze Ledenraadpleging hebben we veel meer respons en betrokkenheid gekregen dan in de Jaarvergaderingen van de afgelopen jaren. We gaan ons beraden over de strategie voor de komende jaren.
Alle Bestuursvoorstellen zijn aangenomen, met name:
- notulen, jaarverslag, financiën, begroting en herkiezing Jopie zijn goedgekeurd
- maximaal zal in 2020 € 3.000 beschikbaar worden gesteld voor BL-fokpremies
- buitenlandse Groeps-koersen (I en II) gaan meetellen in de puntentelling voor de eretitel Klassieke Fokmerrie

Wij bedanken alle leden die hebben gereageerd op onze voorstellen.

Het Bestuur van de Fokkersvereniging

© Copyright Fokkersvereniging