Resultaten van Draver-jaargangen en het Koerswezen

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal starts en de winsommen van de producten per jaargang in Nederland.
Deze tabel stond ook al in het artikel "Internationaal cijfermateriaal" in de Breeders Special van 2024. Gegevens t/m 31-12-2023.Toelichting uit de Breeders Special:
Mike Hersbach heeft de interessante tabel 1, die we ook in de vorige jaren publiceerden, van de laatste gegevens voorzien. Tot en met de E-jaargang zijn de meeste paarden gestopt met koersen, maar bij de volgende jaargangen komen er nog starts en winsommen bij. En ook voor Durk M Boko natuurlijk. In de winsommen zitten ook de in het buitenland gewonnen bedragen. Elke jaargang heeft wel een of meer internationale toppers. Dit zien we in gemiddelde winsom per starter terug. De bijtelling stopt als de paarden zijn geëxporteerd en dat is jammer, want vaak verdwijnen juist de betere paarden naar het buitenland. De J-jaargang behaalde het record qua percentage starters. De K-jaargang heeft veel meer verdiend. Niet meegeteld bij de starters zijn de paarden, die ongestart zijn verkocht naar het buitenland en daar zijn gaan koersen. Dat kunnen er wel enkele tientallen zijn. En de winsommen na export tellen ook niet mee.
Onder aantal veulens staan de aantallen die op 31 dec. van dat jaar daadwerkelijk nog in ons stamboek stonden (vanaf 2014). De analyse van de in 2023 geboren veulens staat in een ander artikel. Er zijn 192 veulens geregistreerd, waarvan er 3 zijn overleden. Aan het einde van 2023 hadden we dus een jaargang met 189 dravers. Sinds de stijging van het aantal veulengeboortes (na 2016) gaan de doteringen in de Klassiekers (na 2019) weer omhoog.

Mike Hersbach leverde ons tevens de interessante tabel 2 aan met gegevens over ons koerswezen t/m 2023. We zien de invloed van corona op de resultaten van 2020 en 2021.

We hebben deze keer ook de imports geteld voor de jaren 2019 en 2022. Ze staan in tabel 3, per afkomstig land. Voor Zweden wordt wel eens wat met fokmerries heen en weer geschoven door Boko Stables. Voor Frankrijk zijn het vooral koerspaarden. Het totale aantal is ongeveer gelijk aan het aantal geregistreerde veulens en dat geeft te denken.

De uitgekeerde fokpremies in de laatste jaren waren in Nederland als volgt:
2005: 238.655 Euro
2006: 263.398 Euro
2007: 268.226 Euro
2008: 267.508 Euro
2009: 213.139 Euro (Alkmaar tijdelijk wegens renovatie gesloten)
2010: 202.323 Euro (Alkmaar en Wolvega tijdelijk wegens renovatie gesloten)
2011: 239.315 Euro
2012: 241.674 Euro
2013: 214.507 Euro
2014: 211.066 Euro
2015: 198.184 Euro
2016: 183.317 Euro
2017: 162.581 Euro
2018: 164.415 Euro
2019: 151.726 Euro (kleinere NL-jaargangen gaan steeds meer tellen en meer koersen voor Franse dravers)
2020:   96.000 Euro (Corona-jaar 1)
2021: 136.484 Euro (Corona-jaar 2)
2022: 178.336 Euro (mede door TCT)
2023: 208.500 Euro (mede door TCT en 2 Triple Crown-bonussen t.w.v. 10.000 Euro)

De Fokkersvereniging ontvangt hiervan 1/20-ste deel.

Tabel 2: Het koerswezen in de afgelopen jaren

Tabel 3: Het aantal imports in 2019 en 2022
© Copyright Fokkersvereniging